Komisja Europejska wzywa Polskę do wdrożenia mechanizmu odszkodowań przy niewypłacalności ubezpieczyciela

Komisja Europejska wzywa Polskę do wdrożenia mechanizmu odszkodowań przy niewypłacalności ubezpieczyciela
Fot. stock.adobe.com / LIGHTFIELD STUDIOS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia i wdrożenia przepisów, zakładających ustanowienie mechanizmu wypłacania odszkodowań drogowych w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela, podała Komisja.

Chodzi o przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2118, zmieniające dyrektywę 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności.

Państwa Unii Europejskiej miały wyznaczyć organy do 23 czerwca 2023 r.

Czytaj także: Ubezpieczyciele wypłacili prawie 11,3 mld zł odszkodowań i świadczeń

Państwo musi wyznaczyć organy odszkodowawcze

„Dyrektywa 2009/103/WE w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych, zmieniona dyrektywą 2021/2118 ustanawia mechanizm wypłacania odszkodowań ofiarom wypadków drogowych w przypadku niewypłacalności odpowiedzialnego ubezpieczyciela.

W tym celu państwa członkowskie mają wyznaczyć organy odszkodowawcze, które będą zajmować się roszczeniami wynikającymi z tych wypadków” – czytamy w komunikacie.

W przypadku spraw transgranicznych dyrektywa zakłada, że te organy odszkodowawcze zawrą między sobą porozumienie w sprawie ugody do dnia 23 grudnia 2023 r., podkreślono. 

Czytaj także: Polscy klienci zakładów ubezpieczeniowych coraz bardziej cyfrowi

Kto jeszcze uchybił regulacjom Dyrektywy 2009/103/WE?

Państwa członkowskie miały wyznaczyć te organy do dnia 23 czerwca 2023 r. lub przekazać Komisji wykaz podmiotów, które negocjować tę umowę.

Prócz Polski KE adresatem wezwania do usunięcia uchybienia są także:

Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Cypr, Łotwa, Luksemburg, Malta, Austria, Portugalia, Rumunia.

Czytaj także: ERGO Hestia po raz drugi najlepszym ubezpieczycielem według kierowców

Źródło: ISBnews