Kanały online w sektorze finansowym najbardziej podatne na oszustwa

Kanały online w sektorze finansowym najbardziej podatne na oszustwa
Fot. stock.adobe.com / Rawpixel.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Brak świadomości klientów na temat zagrożeń, które mogą doprowadzić do kradzieży ich oszczędności lub wyłudzeń, a także szybko zmieniające się schematy nadużyć - to podstawowe problemy instytucji finansowych w zakresie bezpieczeństwa, czytamy w komunikacie prasowym ZPF.

Taki wniosek można wyciągnąć z cyklicznego raportu „Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2023”, opracowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz EY Polska.

– Realizowane od 2009 r. badanie daje możliwość poznania skali nadużyć w różnych segmentach rynku finansowego, a tam samym pozwala ocenić efektywność działań podejmowanych przez instytucje finansowe w celu ograniczenia ryzyka fraudów – podkreśla Marcin Czugan, prezes ZPF.

– Rozwój technologiczny wpływa na zmianę schematów nadużyć, z którymi mierzą się instytucje finansowe. Dzięki badaniu możemy obserwować, które narzędzia z obszaru bezpieczeństwa branża postrzega jako najbardziej przydatne, a także dowiedzieć się, jakie inne nowoczesne instrumenty  i rozwiązania mogłyby okazać się pomocne w skuteczniejszym zwalczaniu nadużyć – mówi Mariusz Witalis, partner EY, kierujący Działem Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, lider praktyki w Europie Centralnej i Środkowowschodniej.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Kryptowaluty | Oszuści zagrażają bankom i klientom

Raport ZPF i EY. Najważniejsze wyzwania dla sektora finansowego

Aż dwie trzecie ankietowanych w badaniu ekspertów z instytucji finansowych ocenia, że największym wyzwaniem w obszarze nadużyć jest obecnie brak świadomości klientów na temat zagrożeń, na które mogą się natknąć, korzystając z usług np. banków czy firm pożyczkowych. Ponad połowa respondentów wskazuje też na szybko zmieniające się schematy nadużyć.

– Te dane pokazują, że oszuści nie ustają w opracowywaniu nowych metod kradzieży środków z kont klientów bądź danych, które później mogą posłużyć do wyłudzenia kredytów lub pożyczek. Wykorzystują przy tym niewystarczającą wiedzę klientów o tym, jak uchronić się przed atakami – mówi Marcin Czugan.

Instytucje finansowe zwracają uwagę, że wśród najczęściej spotykanych prób oszustw można wymienić właśnie cyberataki oraz ściśle powiązane z nimi wyłudzenia, nadużycia z wykorzystaniem skradzionych kart kredytowych i nieautoryzowane transakcje na rachunkach klientów.

Na wzrost intensywności tego typu zagrożeń w 2023 r. wskazało 40 proc. ankietowanych firm. Analizując odpowiedzi uzyskane w podziale na sektory, szczególną uwagę zwracają wskazania przedstawicieli banków, wśród których 53 proc. ocenia, że intensywność występowania oszustw finansowych wzrosła.

– Wzrost intensywności nadużyć w bankach wydaje się być związany w głównej mierze z oszustwami w kanale online, który respondenci wskazują jako kanał dystrybucji najbardziej podatny na oszustwa – zauważa Mariusz Witalis.

Raport „Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2023”, opracowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz EY Polska.
Źródło: ZPF, EY

Czytaj także: Forum Usług Płatniczych 2023 o cyberbezpieczeństwie transakcji finansowych

Czy sektor finansowy jest przygotowany do walki z nadużyciami?

Uczestnicy badania ZPF i EY zostali zapytani o to, czy reprezentowane przez nich instytucje są dobrze przygotowane do walki z nadużyciami finansowymi.

Zdecydowana większość ocenia, że firmy są raczej dobrze (62 proc.) lub zdecydowanie dobrze (26 proc.) przygotowane na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Wyniki te są zbliżone do tych z 2022 r.

Jednocześnie jednak badanie pokazuje, że zmienia się ocena dotycząca poziomu wydatków ponoszonych przez branżę finansową na walkę z nadużyciami. 32 proc. (wobec 14 proc. w 2022 r.) respondentów uważa, że wydatki w tym zakresie są zbyt niskie.

Zmniejszył się odsetek osób, według których są one na odpowiednim poziomie.

Raport „Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2023”, opracowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz EY Polska.
Źródło: ZPF, EY

– Wyniki te mogą wskazywać na dostrzeganie potrzeby zwiększenia inwestycji w przeciwdziałanie wyłudzeniom i nadużyciom w kanałach online – uważa Mariusz Witalis.

Według ankietowanych zmniejszeniu problemu nadużyć na rynku finansowym sprzyjałyby również m.in.: szerszy dostęp do państwowych baz danych oraz rozwój mechanizmów wymiany informacji pomiędzy instytucjami finansowymi.

Raport „Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2023”

Wyniki badania zostały przedstawione 18 października ’23 podczas XIV Kongresu Antyfraudowego w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest ZPF.

Raport został udostępniony na stronie: https://zpf.pl/naduzycia-w-sektorze-finansowym/

Źródło: Związek Przedsiębiorstw Finansowych / ZPF