Jeśli rządzący pozwolą, to inwestując w REIT-y zarobimy na drugą emeryturę

Jeśli rządzący pozwolą, to inwestując w REIT-y zarobimy na drugą emeryturę
Fot. stock.adobe.com / piksik
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polski Związek Firm Deweloperskich jako członek Międzyresortowego Zespołu powołanego do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości (REIT) opracował szereg propozycji rozwiązań, które będą przedmiotem rozstrzygnięć Zespołu.

‒ Celem, jaki należy stawiać przed REIT-ami jest budowanie „drugiej emerytury” dla milionów polskich inwestorów indywidualnych, aby krótszą drogą, osiągnąć ten sam cel, do którego po latach doszły rynki dojrzałe.

W 2019 roku US-REITs wypłaciły w postaci dywidendy ponad 111 mld USD

Najstarszy w tym gronie rynek Stanów Zjednoczonych, który po ponad 60 latach funkcjonowania, przeszedł drogę od pasywnych inwestorów quasi funduszy inwestycyjnych do wyspecjalizowanych, efektywnych podmiotów zarządzających wyselekcjonowanym portfelem nieruchomości czynszowych – komentuje Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

W efekcie ponad 145 mln amerykańskich inwestorów jest już (pośrednio lub bezpośrednio) akcjonariuszami US-REIT-ów. W 2019 roku US-REITs wypłaciły w postaci dywidendy ponad 111 mld USD, uzyskanych z wynajmu ponad 513 tys. nieruchomości!

REIT w formie spółki prawa handlowego

By można było mówić o tego typu zyskach na polskim rynku Polski Związek Firm Deweloperskich między innymi rekomenduje wprowadzenie spółki prawa handlowego jako formy organizacyjnej dla polskich REIT-ów. Takie rozwiązanie zapewni bezpieczeństwo akcjonariuszom, czyli indywidualnym inwestorom.

REIT-y powinny mieć ograniczoną możliwość działalności deweloperskiej, do 20‒25 % wartości aktywów

‒  W naszej ocenie to Komisja Nadzoru Finansowego powinna wydawać licencję i pełnić nadzór nad REIT-ami. Uważamy też, że powinien zostać nałożony obowiązek upublicznienia REIT-ów na dowolnej giełdzie papierów wartościowych w EU lub EOG w okresie 3 lat od otrzymania licencji. Powinna również istnieć możliwość dopuszczenia ich na rynkach alternatywnych, w tym zagranicznych – dodaje Konrad Płochocki z PZFD.

Czytaj także: Nowe możliwości na rynku nieruchomości? Projekt ustawy o REIT-ach jeszcze w tym roku w Sejmie

Dowolność inwestowania, ale ograniczenia działalności deweloperskiej REIT-ów

Polski Związek Firm Deweloperskich zarekomendował również by istniała możliwość inwestowania w szeroki wachlarz nieruchomości. – Uważamy, że inwestorzy indywidualni nie powinni mieć ograniczeń, co do inwestowania w ten produkt. Również nie powinno być ograniczeń dla firm wspólnego inwestowania, brak ograniczeń, co do struktury akcjonariatu, jak również brak ograniczeń, co do przedmiotów, które mogą inwestować w REIT-y – mówi Konrad Płochocki.

To Komisja Nadzoru Finansowego powinna wydawać licencję i pełnić nadzór nad REIT-ami

Rekomendujemy też szeroki zakres przedmiotowy co do rodzajów nieruchomości, w których najem można byłoby inwestować w polskim systemie. Jak również ograniczenie zaangażowania podmiotów typu REIT w działalność deweloperską.

– Uważamy, że REIT-y powinny mieć ograniczoną możliwość działalności deweloperskiej, do 20‒25 % wartości aktywów. Taka działalność powinna być prowadzona wyłącznie w spółkach celowych, w których REIT kontroluje strukturę właścicielską – dodaje Konrad Płochocki.

Czytaj także: Aby zarabiać na najmie nieruchomości nie będzie trzeba kupować całego mieszkania

Ograniczenie zadłużenia podmiotów inwestujących

PZFD rekomenduje również ograniczenie zadłużenia podmiotów inwestujących w najem nieruchomości. Ograniczenie w zaciąganiu długu m.in. podnosi jakość zarządzania oraz zwiększa zaufanie do całego sektora.

Ograniczenia zadłużenia podmiotów inwestujących w najem nieruchomości:

– w materiale uzasadniono, że wprowadzenie górnego limitu dla dźwigni finansowej zmniejszy zjawisko zachowania hazardowego, przyczyni się do bezpieczeństwa akcjonariuszy i zmniejszenia ryzyka niewypłacania dywidendy. Ograniczenie w zaciąganiu długu podnosi jakość zarządzania, zmniejsza skalę problemów agencji, redukuje asymetrię informacji, podnosi stopień ładu korporacyjnego oraz zwiększa zaufanie do sektora.

Wobec tego zaproponowano następujące ograniczenia:

– wprowadzenie limitu zadłużenia się REIT-ów do poziomu 60% aktywów ogółem

– w limit wchodzi także zadłużenie spółek zależnych (ale pożyczki od spółek matek wyłączone z tego limitu).

Czytaj także: Zagraniczne fundusze kupują tysiące mieszkań na wynajem w Polsce, czy ceny najmu spadną?

Źródło: Polski Związek Firm Deweloperskich