Jaka powinna być wiedza ekonomiczna absolwentów uczelni humanistycznych?

Jaka powinna być wiedza ekonomiczna absolwentów uczelni humanistycznych?
Prof. Alojzy Nowak. Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas uroczystości inauguracji Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 rozmawialiśmy z prof. Alojzym Z. Nowakiem, rektorem Uniwersytetu Warszawskiego o znaczeniu wiedzy ekonomicznej dla studentów tej uczelni.

Prof. Alojzy Z. Nowak wyjaśnił, że Uniwersytet Warszawski składa się, jak to ujął: „z trzech  podstawowych filarów. To są nauki przyrodnicze, nauki humanistyczne i nauki społeczne. Ostatnio otworzyliśmy wydział lekarski.”

Jak zaznaczył – wiedza ekonomiczna jest użyteczna dla każdej z wymienionych grup studentów, ale także dla kadry naukowej.

„Ekonomia dotyczy racjonalnego zachowania się na rynku, racjonalności wyborów. W związku z tym można powiedzieć, zarówno profesorowie, zarówno rektor, ale także studenci codziennie dokonują dziesiątek, jeśli nie tysięcy różnego rodzaju wyborów.”

Rektor UW mówił, że posiadanie głębokiej wiedzy o tym co się dzieje w gospodarce, o tym od czego zależy inflacja, od czego zależy podaż pieniądza, popyt na pieniądz, popyt na towary i usługi jest bardzo ważne w naszym z jednej strony zdynamizowanym, a z drugiej strony coraz bardziej zintegrowanym świecie.

„Umiejętność odczytywania tego co dzieje się w Europie, tego co dzieje się na świecie i wpływu tych zjawisk na polską gospodarkę, na nasze życie – jest niezwykle ważne” – zauważył nasz rozmówca.

Czytaj także: Jak ważna jest edukacja ekonomiczna dla rynku kapitałowego?

Znaczenie wiedzy ekonomicznej absolwentów uczelni humanistycznych

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego podkreślił znaczenie różnego rodzaju seminariów poszerzających wiedzę ekonomiczną pracowników i studentów UW, pracujących i uczących się nie tylko na wydziałach zarządzania czy ekonomii, ale także na wydziałach np. socjologii i nauk politycznych.

Jednak znacznie wiedzy ekonomicznej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest istotne z punktu widzenia ich przyszłych ról i pozycji, jakie będą jako absolwenci tej uczelni pełnili w gospodarce i w administracji państwowej.

„Zdecydowana większość naszych absolwentów odgrywa ważną rolę w społeczeństwie. Absolwenci, ale także pracownicy Uniwersytetu są prezesami banków, instytucji finansowych, są politykami, premierami, ministrami. A zatem odgrywają bardzo ważną rolę w tkance społecznej, w organizowaniu społeczeństwa.

Wiedza,  którą zdobyli, umiejętność analizy, umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków z tego co dzieje się w gospodarce – jest niezwykłe ważne dla podejmowania decyzji” – podsumował prof. Alojzy Z. Nowak.

Czytaj także: W jakim wieku należy rozpoczynać edukację ekonomiczną?

Źródło: BANK.pl