Index Pengab spadł o 2,8 proc. – w marcu dalsze pogorszenie nastrojów

Index Pengab spadł o 2,8 proc. – w marcu dalsze pogorszenie nastrojów
Fot. stock.adobe.com / Looker_Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W marcu pomiar prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wyniósł minus 45 pkt i m/m jest niższy o 9 pkt., czytamy w najnowszym Monitorze Bankowym, marzec 2023.

– Marcowy pomiar Index Pengab odnotował dalsze pogorszenie nastrojów w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Pomiar prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wyniósł minus 43 pkt, m/m jest niższy o 7 pkt, z kolei r/r wzrósł o 25 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 43 pkt w porównaniu m/m spadła o 7 pkt, a r/r wzrosła o 31 pkt.

W marcu pomiar prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wyniósł minus 45 pkt i m/m jest niższy o 9 pkt. Bankowcy przewidują, że inflacja na koniec roku wyniesie 15%. Jest to oczekiwanie wyższe o 1,15 pp więcej niż miesiąc temu – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

– W marcu Index Pengab odnotował wartość 14,2 pkt, m/m jest niższy o 2,8 pkt. Indeks prognostyczny m/m spadł o 1,6 pkt do poziomu 19,2 pkt, a indeks ocen jest niższy m/m o 4,1 pkt uzyskując wartość 9,2 pkt.  W marcu zaobserwowano też spadek aktywności klientów na rynku. Bardzo znacząco spadł indeks aktywności klientów na rynku kredytów zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw.

W odczytach prognostycznych także słabnie dynamika zainteresowania klientów indywidualnych produktami kredytowymi.

W marcu, po niewielkiej poprawie przed miesiącem, ponownie odnotowano pogorszenie odczytów sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych – podsumowuje Marcin Idzik, Mids & Roses.

Czytaj także: Index PENGAB w lutym nieco w górę, ale nastroje pesymistyczne

Index Pengab marzec 2023
Źródło: Monitor Bankowy

Kredyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest niższy o 10 pkt i w marcu wynosi minus 28 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 16 pkt, a r/r wzrosło o 16 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 8 pkt, a r/r jest wyższe o 18 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł m/m o 7 pkt i wynosi 8 pkt.

Depozyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 5 pkt i wynosi obecnie 9 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 6 pkt, a r/r poprawę o 57 pkt.

Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spadło o 4 pkt, a r/r jest wyższe o 80 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m wzrósł o 2 pkt i wynosi 21 pkt.

Kredyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m spadł o 4 pkt i wynosi minus 2 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 5 pkt, a r/r jest niższy o 11 pkt.

Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 13 pkt, a r/r jest wyższy o 27 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 10 pkt i wynosi obecnie 5 pkt.

Depozyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 2 pkt i wynosi minus 1 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest wyższy o 3 pkt, a r/r wzrósł o 49 pkt.

Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 9 pkt, a r/r jest wyższy o 41 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 1 pkt i wynosi obecnie minus 2 pkt.

Czytaj także: W styczniu ubyło optymizmu: PENGAB = 15.4, spadł o 6.4 pkt.

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

W marcu odnotowano m/m pogorszenie odczytów prognoz sześciomiesięcznych dla wszystkich monitorowanych wskaźników.

Prognoza kredytowa, Monitor bankowy
Źródło: Monitor Bankowy

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej

W marcu odnotowano pogorszenie w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 43 pkt, m/m jest niższa o 7 pkt, a r/r jest wzrosła o 25 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 43 pkt, m/m jest spadła o 7 pkt, a r/r jest wyższa o 31 pkt.

 Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 45 pkt, m/m jest spadła o 9 pkt, a r/r jest wyższa o 27 pkt.

Sektor bankowy w ocenie ankietowanych

Technologiczne aspekty funkcjonowania banków cieszą się wysokim poziomem zaufania. Do płatności realizowanych kartami ma zaufanie 98 proc. badanych, technologii zbliżeniowych 93 proc., bankowości mobilnej i internetowej odpowiednio po 90 proc.

Najważniejszą cechą sektora bankowego w ocenie badanych powinna być stabilność wskazywana przez 35 proc., a drugą pod względem ważności bezpieczeństwo, wskazywane przez 30 proc. badanych.

Na dalszych pozycjach z dużym dystansem w stosunku do stabilności i bezpieczeństwa wskazano powszechną dostępność usług – 8 proc., zaufanie 5 proc., przewidywalność, działanie według trwałych zasad 5 proc. Natomiast użyteczność, czy też etykę wskazywało odpowiednio po 5 proc respondentów.

Monitor Bankowy, marzec 2023

Źródło: BANK.pl