Index PENGAB w lutym nieco w górę, ale nastroje pesymistyczne

Index PENGAB w lutym nieco w górę, ale nastroje pesymistyczne
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W lutym Index Pengab odnotował wartość 17.0 pkt, m/m jest wyższy o 1.6 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 1.2 pkt. do poziomu 20.8 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 2.0 pkt. uzyskując wartość 13.3 pkt. - czytamy w najnowszym Monitorze Bankowym, luty 2023.

PENGAB, luty 2023
Źródło: Monitor Bankowy

– W lutym odnotowano m/m poprawę odczytów prognoz sześciomiesięcznych dla większości monitorowanych wskaźników. Jedyny wyjątek stanowi projekcja dla depozytów terminowych przedsiębiorstw, która m/m spadła o 25 pkt. Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wzrosła o 24 pkt, prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych zanotowała wzrost o 21 pkt, a prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju o 21 pkt. Mocno niepokojącym sygnałem są spadki w ocenie akcji depozytowej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Krzysztof Pietraszkiewicz

Bankowcy zmniejszyli przewidywania inflacyjne o prawie 2 pkt – w tym miesiącu zakładają, że wyniesie ona na koniec roku 13,85%. W styczniu było to 15,80%. W ocenie ponad 1/3 bankowców zainteresowanie kredytami hipotecznymi spadło w okresie od początku roku – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Więcej informacji: Monitor Bankowy, luty 2023

– W lutym Index Pengab odnotował wartość 17.0 pkt, m/m jest wyższy o 1.6 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 1.2 pkt. do poziomu 20.8 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 2.0 pkt. uzyskując wartość 13.3 pkt. W lutym zaobserwowano zróżnicowane zmiany aktywności klientów na rynku. Bardzo znacząco spadł indeks aktywności klientów na rynku depozytów, zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw. W odczytach prognostycznych także słabnie dynamika zainteresowania klientów produktami depozytowymi.

W lutym m/m odnotowano odbicie indeksów rynku kredytowego, przy czym, jest to powrót do poziomów notowanych w grudniu.

W lutym poprawie uległy notowania sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych – komentuje Marcin Idzik, Minds & Roses.

Marcin Idzik, Kantar.

Czytaj także: W styczniu ubyło optymizmu: PENGAB = 15.4, spadł o 6.4 pkt.

Kredyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest wyższy o 30 pkt. i w lutym wynosi minus 18 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 40 pkt., a r/r wzrosło o 25 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 32 pkt, a r/r jest wyższe o 4 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 19 pkt. i wynosi minus 15 pkt.

Depozyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 7 pkt. i wynosi obecnie 14 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 10 pkt., a r/r spadek o 12 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spadło o 25 pkt., a r/r jest wyższe o 38 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m spadł o 4 pkt. i wynosi 19 pkt.

Kredyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 4 pkt i wynosi 2 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 8 pkt., a r/r jest niższy o 19 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m spadł o 6 pkt., a r/r jest wyższy o 7 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 10 pkt. i wynosi obecnie minus 5 pkt.

Depozyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 9 pkt. i wynosi 1 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 24 pkt, a r/r spadł o 12 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 9 pkt, a r/r jest wyższy o 19 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 10 pkt. i wynosi obecnie minus 1 pkt.

Czytaj także: Jerzy Hausner o wiarygodności ekonomicznej Polski podczas spotkania Klubu Polska 2025+

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

W lutym odnotowano m/m poprawę odczytów prognoz sześciomiesięcznych dla większości monitorowanych wskaźników. Wyjątek stanowi projekcja dla depozytów terminowych przedsiębiorstw.

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej

W lutym odnotowano poprawę w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 36 pkt, m/m jest wyższa o 24 pkt, a r/r jest wzrosła o 19 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 36 pkt, m/m jest wzrosła o 21 pkt, a r/r jest wyższa o 15 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 36 pkt, m/m jest wzrosła o 21 pkt., a r/r jest wyższa o 11 pkt.

Najliczniejsza grupa badanych oceniała jako przeciętny (59 proc.) poziom wiedzy finansowej klientów banków. Jedna piąta (22 proc.) ocenia ogólną wiedzę finansową klientów banków bardzo dobrze lub raczej dobrze (-2 p.p. r/r). Przeciwnego zdania jest 18 proc. badanych oceniając wiedzę finansowa klientów banków jako raczej słabą.

Nie wystąpiły odpowiedzi oceniające wiedzę finansową klientów banków jako bardzo słabą. Zdaniem jednej trzeciej badanych (34 proc.) od początku roku wzrosło zainteresowanie tematem wskaźników referencyjnych WIBOR i WIRON. W okresie od początku roku zdaniem 36 proc. badanych spadło zainteresowanie klientów kredytami hipotecznymi. Przeciwnego zdania jest 22 proc. badanych.

Czytaj także: Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego o konieczności szybkiego opanowania inflacji

Źródło: BANK.pl