Ożywienie w budownictwie; GUS: produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 12,7 proc. rdr w listopadzie

Ożywienie w budownictwie; GUS: produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 12,7 proc. rdr w listopadzie
Fot. stock.adobe.com/Unkas Photo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła w listopadzie br. o 12,7% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 8,9%.

„Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w listopadzie 2021 roku była wyższa o 12,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem spadek o 4,9%) oraz o 8,9% w stosunku do października bieżącego roku (przed rokiem wzrost o 0,6%)” – podał GUS.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 10,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku oraz wyższym o 3,6% w porównaniu z październikiem 2021 roku, podano także.

Czytaj także: Bardzo dobra końcówka roku >>>

Konsensus rynkowy to 6% wzrostu produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.

Liczba pozwoleń na budowę mieszkań wzrosła o 7,8% r/r

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wzrosła w listopadzie br. o 7,8% r/r do 23 904, a w ujęciu miesięcznym spadła o 16,8%, podał GUS.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 14 162 pozwolenia (wzrost o 1,1% r/r i spadek o 16,2% m/m), podał również GUS.

„Od początku roku do końca listopada 2021 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 307,9 tys. mieszkań, tj. o 27,5% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (189,5 tys., wzrost o 29,2% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (114,9 tys., wzrost o 24,6%). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,9% ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 3 492 mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (2 642 mieszkania w roku ubiegłym)” – czytamy w komunikacie.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrosła o 7,2% r/r

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w listopadzie br. wzrosła o 7,2% r/r i wyniosła 21 200, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 5,9%, podał także GUS.

W grupie deweloperów odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – o 1,2% r/r do 12 902 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano wzrost o 0,4%, podał także Urząd.

„W okresie styczeń-listopad 2021 r. rozpoczęto budowę 260,1 tys. mieszkań, tj. o 25,8% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 153,7 tys. mieszkań (o 29,8% więcej), a inwestorzy indywidualni 101,4 tys. (o 19% więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wy-niósł 98,1% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 4 994 mieszkań (wobec 3 167 w roku poprzednim)” – czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec listopada 2021 r. w budowie pozostawało 880,3 tys. mieszkań, tj. o 5,5 % więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2020, podał także Urząd.

Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 17,3% r/r

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w listopadzie br. wzrosła o 17,3% r/r do 24 108, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 20,7%, podał GUS.

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 16 197 mieszkań, co oznacza wzrost o 18,7% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 33,8%, podał również GUS.

„Według wstępnych danych, w okresie I-XI 2021 r. oddano do użytkowania 208,4 tys. mieszkań, tj. o 5,3% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 125,6 tys. mieszkań – o 2% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 78,6 tys. mieszkań, tj. 18,8% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,0% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 4 187 mieszkań (3 580 przed rokiem)” – czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-listopad 2021 r. wyniosła 19,3 mln m2, czyli o 10,3% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 92,8 m2, podał także GUS.

Dane o produkcji budowlano-montażowej wskazują na szerokie ożywienie w budownictwie

Dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej wskazują na szeroki zakres ożywienia w budownictwie, a wysoka dynamika wzrostu w kategorii budów obiektów inżynierii lądowej i wodnej sugeruje pojawienie się pod koniec roku ożywienia inwestycji – wynika z komentarzy do wtorkowych danych GUS.

MONIKA KURTEK, BANK POCZTOWY:

„Wczoraj dane dotyczące listopadowej produkcji sprzedanej przemysłu, a dziś dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej okazały się dużym pozytywnym zaskoczeniem. Mamy bardzo silny wzrost produkcji przede wszystkim w stosunku do października br., bo aż o 8,9 proc. Z danych GUS wynika, że w listopadzie produkcja budowlano-montażowa wzrosła rdr we wszystkich działach budownictwa, i tak w podmiotach realizujących roboty budowlane specjalistyczne był to wzrost o 17,1 proc., w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 12,6 proc., a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 10,4 proc. GUS podał także, że wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym w listopadzie br. wzrosła o 7,1 proc. rdr, w przypadku robót o charakterze remontowych odnotowano zaś wzrost aż o 21,9 proc. (w 2020 r. były to spadki o odpowiednio 4,6 proc. i 5,4 proc.).

Opublikowane dziś dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej wskazują na szeroki zakres ożywienia w budownictwie.

Trudno jednak na podstawie tych danych jednoznacznie stwierdzić, czy jest to chwilowe ożywienie spowodowane np. „ucieczką” przed rosnącymi w szybkim tempie kosztami budów i remontów (mógł skłaniać do tego październikowy kryzys energetyczny), a na ile faktyczny i trwały wzrost popytu. Pozwolą to zweryfikować grudniowe dane, które pewnie będą już słabsze od listopadowych, ale wciąż jeszcze mogą być relatywnie dobre. Na razie, po dwóch miesiącach IV kwartału br., z danych wyłania się bardziej optymistyczny obraz tempa wzrostu gospodarczego niż było to w listopadzie. Dynamika PKB może w tym okresie ponownie przekroczyć 5,0 proc. rdr”.

URSZULA KRYŃSKA, PKO BP:

„Dużo lepsze dane od oczekiwań. Wszystkie kategorie rosną – budowa budynków, roboty budowlane specjalistyczne, które zasadniczo w ostatnim czasie nieźle się trzymały. Budowy inżynieryjne wzrosły o 10 proc., co może wskazywać na ożywienie inwestycji pod koniec roku. Raczej w grudniu nie powinno być znacznie gorzej, w miesiącach zimowych kluczowa jest pogoda, ale nie mieliśmy mocnych mrozów”.

Branża ma problem z ograniczeniami podażowymi, z cenami, ale te ceny nie podgryzają realnych wzrostów jak na razie.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES