Grant Thornton: koszty pracy kluczową barierą hamującą rozwój biznesu w Polsce

Grant Thornton: koszty pracy kluczową barierą hamującą rozwój biznesu w Polsce
Fot. stock.adobe.com / ImagineWorld
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od 2019 roku Grant Thornton – międzynarodowa firma świadcząca usługi doradcze – rozpoczął monitorowanie barier ograniczających rozwój biznesu. Eksperci pytają średnie i duże firmy w 32 najważniejszych gospodarkach świata o siedem czynników, które mogą ograniczać rozwój firm. Badaniem objęta została również Polska.

Wśród kluczowych barier hamujących rozwój biznesu w Polsce na pierwszym miejscu znalazły się koszty pracy.

Wskazało na nie aż 86% badanych firm, z czego 34% postrzega ją jako „bardzo silną” przeszkodę.

Polska wyróżnia się pod tym względem na tle 32 przebadanych krajów, gdzie średnia to 48%, zaś w Europie 51%

W ubiegłym roku wynagrodzenia w Polsce wzrosły nominalnie o 12,5%. Grant Thornton prognozuje, że w 2024 roku wzrosną o 10,2%.

Czytaj także: Wzrost płacy minimalnej dobija firmy?

Ceny energii, biurokracja i niepewność ekonomiczna

Drugą najbardziej dokuczliwą barierą odczuwaną przez polskie firmy są ceny energii. Jako „silną” lub „bardzo silną” przeszkodę w rozwoju wskazało ją 83% ankietowanych w Polsce firm. We wszystkich badanych krajach średnia to 51%, a w Europie 53%.

Na miejscu trzecim wśród barier w rozwoju firm w Polsce znalazła się niepewność ekonomiczna, którą odczuwa 71% ankietowanych właścicieli i zarządzających firmami w Polsce.  Średnia dla wszystkich ankietowanych państw wyniosła 55%.

Kolejną barierą jest biurokracja. Wskazało na nią 56% ankietowanych w Polsce firm. W badaniu ubiegłorocznym było to 49%. Tylko w czterech innych krajach badane firmy częściej niż w Polsce skarżą się na biurokrację. Są to: Indie, Włochy, Singapur i Argentyna.

Czytaj także: Prezes ZBP podczas EKG o bankach i gospodarce

Bariery w biznesie – słaba pozycja Polski

Brak wykwalifikowanych pracowników jest piątą najważniejszą barierą biznesową, wskazywaną przez polskie firmy. Narzeka na nią 51% ankietowanych. Średnia we wszystkich badanych wynosi 47%, a pośród państw europejskich – 49%.

Nieznacznie wrósł odsetek firm, które mówią o braku popytu jako istotnej barierze w rozwoju. Postrzega ją 40% ankietowanych firm. Bariera ta jest jednak znacznie silniej odczuwana przez przedsiębiorców w Azji, szczególnie Indii, Singapuru i Chin.

Siódmą barierą, choć relatywnie mniej dokuczliwą, jest trudny dostęp do finansowania. Wskazuje na nią 28% ankietowanych firm, czyli mniej niż średnia we wszystkich badanych krajach – 39%, a w Europie 35%. Polskie firmy dysponują dużym zapasem gotówki – ponad 1/3 biorących udział w badaniu deklarowała, że tegoroczne inwestycje sfinansuje ze środków własnych.

Czytaj także: Czy banki mają wystarczające środki na finansowanie transformacji energetycznej i wydatków zbrojeniowych?

Zdaniem ekspertów Grant Thornton – Polska wypada słabo w badaniu barier rozwojowych, plasując się na 4. pozycji wśród wszystkich przebadanych krajów.

Zarówno na świecie, jak i w Europie odczuwalność barier w porównaniu z rokiem poprzednim spadła, podczas gdy w Polsce nie uległa zmianie.

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od ponad 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje. Od 2020 roku współpracuje z portalem BANK.pl.
Źródło: BANK.pl