GPW: 26,6 mln zł zysku netto, 34,9 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2023 r.

GPW: 26,6 mln zł zysku netto, 34,9 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2023 r.
Fot.. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 26,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 38,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała Spółka.

„W okresie 3 miesięcy 2023 r. GK GPW osiągnęła skonsolidowany zysk netto [ogółem] wynoszący 27 mln zł (-11 mln zł, tzn. -29% w stosunku do zysku netto po pierwszym kwartale 2021 r.), co było przede wszystkim skutkiem wzrostu kosztów operacyjnych do poziomu 86,2 mln zł (+17,3 mln zł, tzn. +25,2%) przy zbliżonym poziomie przychodów ze sprzedaży w wysokości 112,3 mln zł po pierwszym kwartale 2023 r. (110,2 mln zł w tym samym okresie 2022 r., tzn. +2 mln zł, tzn. +1,8% )” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

–  Rok 2023 dobrze rozpoczął się dla naszej Grupy – po względem przychodów pierwszy kwartał był drugim najlepszym w historii GK GPW. Zawdzięczamy to między innymi zauważalnym przychodom
z nowych linii biznesowych takich jak GPW Logistics, GPW Tech oraz Armenia Securities Exchange, które odpowiadały za około 10 proc. naszej sprzedaży. Możemy tylko żałować, że pandemia opóźniła komercjalizację naszych inicjatyw strategicznych o kilkanaście miesięcy – powiedział Marek Dietl, prezes zarządu GPW.

– Wyniki za pierwszy kwartał 2023 r. jasno pokazują, że wykorzystanie naszych kluczowych kompetencji w nowych obszarach biznesowych było właściwym posunięciem. Dzięki temu stopniowo zmniejsza się nasze uzależnienie od koniunktury na światowych rynkach finansowych. Wzrost sprzedaży oraz zwiększanie udziału powtarzalnych przychodów to priorytety również w nowej strategii, nawet jeśli przejściowo może to prowadzić do spadku rentowności – dodał prezes zarządu GPW.

„Na wynik GK GPW w pierwszym kwartale 2023 r. miały wpływ następujące zdarzenia o charakterze jednorazowym (lub cyklicznym) oraz wynikające ze zmiany trendów:

* wzrost odsetek z tytułu lokat bankowych i instrumentów finansowych (obligacji korporacyjnych, lokat bankowych) do wysokości 8 mln zł w wzrostu wyniku rynkowych stóp procentowych (+6 mln zł w porównaniu do pierwszego kwartału 2022);

* aktualizacja rezerwy dotyczącej VAT w IRGiT (+3,5 mln zł w porównaniu do pierwszego kwartału 2022);

* koszt opłaty z tytułu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w kwocie 15,5 mln zł” – wymieniono dalej.

Zysk operacyjny wyniósł 26,55 mln zł wobec 40,95 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 34,9 mln zł wobec 50,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Czytaj także: Podsumowanie Roku Giełdowego 2022 – nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego

Przychody ze sprzedaży GK GPW

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,28 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 110,24 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży GK GPW w okresie 3 miesiące 2023 r. osiągnęły poziom zbliżony do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 r. i wyniosły 112,3 mln zł ( +2 mln zł, tzn. +1,8% w stosunku do analogicznego okresu 2022 r.). Wśród linii biznesowych znaczny spadek w trzech pierwszych miesiącach 2023 r. zanotowały przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym, które wyniosły 44,4 mln zł (-9,3 mln zł, tj. -17,3%). Wzrosły natomiast przychody z segmentu rynku towarowego, które w okresie 3 miesięcy 2023 r. wyniosły 41,4 mln zł ( +5,5 mln zł, tj. +15,3% )” – napisano też w sprawozdaniu.

Przychody Grupy z tytułu obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym wyniosły 30,2 mln zł ( -12,1 mln zł, tzn. -28,6% r/r). Spadek przychodów nastąpił zarówno na rynku głównym, jak i na rynku NewConnect.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 11,72 mln zł wobec 22,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Czytaj także: Polacy chcą być lepiej wyedukowani ekonomicznie

GPW rekomenduje wypłatę dywidendy za 2022 rok

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wystąpił do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022, w którym przewiduje się dywidendę w kwocie 113 324 400 zł, co oznacza wypłatę 2,7 zł na akcję, podała spółka.

„Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 78,17% skonsolidowanego zysku netto oraz 97,09% skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych, zaś stopa dywidendy 7,35% przy kapitalizacji GPW z dnia 17 maja 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

Proponowana wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową GPW zakładającą wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych, podkreślono.

Czytaj także: Które z OFE osiągnęły w kwietniu najlepsze wyniki?

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych.

Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe.

Od 2010 roku GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews, Giełda Papierów Wartościowych / GPW