Podsumowanie Roku Giełdowego 2022 – nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego

Podsumowanie Roku Giełdowego 2022 – nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego
Źródło: GPW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nagrodziła liderów rynku kapitałowego podczas Podsumowania Roku Giełdowego 2022. Organizatorem uroczystości była GPW wraz z partnerami: KDPW, BondSpot oraz GPW Benchmark. Tytuł Brokera Roku 2022 otrzymało Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, poinformowała GPW.

Podczas Podsumowania Roku Giełdowego 2022 zostały wręczone nagrody dla najaktywniejszych i charakteryzujących się szczególnymi osiągnięciami uczestników rynku kapitałowego.

Liderów rynku kapitałowego nagradzali przedstawiciele warszawskiej giełdy: dr Marek Dietl – prezes Zarządu GPW oraz Izabela Olszewska, dr Monika Gorgoń i Adam Młodkowski – członkowie Zarządu GPW, a także Mariusz Bieńkowski – prezes Zarządu BondSpot oraz Zbigniew Minda – prezes Zarządu GPW Benchmark.

Wyróżnili oni instytucje, które w minionym roku osiągnęły najlepsze wyniki i w widoczny sposób przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Na Gali nie zabrakło przedstawicieli administracji państwowej, w tym Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz innych podmiotów polskiego rynku kapitałowego, a także Członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek z Grupy Kapitałowej GPW.

dr Marek Dietl – prezes Zarządu GPW

– Od wielu lat nie było tak znakomitego postrzegania Polski jak teraz i warto to wykorzystać – powiedział dr Marek Dietl, prezes Zarządu GPW.

– Pozycja polskiego rynku kapitałowego postrzegana jest też przez pryzmat twardych liczb. Utrzymaliśmy pozycję lidera w regionie Europy Wschodniej i Środkowej pod względem kapitalizacji giełdy.

Wśród krajów Trójmorza, do których lubimy się porównywać, wciąż mamy ponad 50 proc. udziału w obrotach akcjami, a w instrumentach pochodnych jeszcze więcej – dodał prezes GPW.

Również pełnomocnik ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Finansów Katarzyna Szwarc pomimo zawirowań, które przyniósł nam 2022 r., była pełna optymizmu co do przyszłości polskiego rynku kapitałowego:

pełnomocnik ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Finansów Katarzyna Szwarc

– Dobra wiadomość jest taka, że pierwsze oznaki wiosny widać już nie tylko za oknem. Zazieleniają się powoli warszawskie indeksy i to nie tylko te warszawskie. Wraca, wydaje się, na rynek optymizm. Rośnie też zainteresowanie inwestowaniem, oszczędzaniem, choćby w kontekście oszczędzania na emeryturę.

Widzimy to w powolnym, ale stałym wzroście zainteresowania pracowniczymi planami kapitałowymi – podkreśliła Katarzyna Szwarc.

Podczas gali Podsumowania Roku Giełdowego 2022 zostały przyznane nagrody w sumie 17 podmiotom w 20 kategoriach.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Wskaźniki Referencyjne | Przejście z WIBOR-u na WIRON to dla konsumentów zmiana czysto techniczna

Liderzy rynku kapitałowego – kategorie

Broker Roku 2022:

 • Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego – za najwyższy udział lokalnego członka giełdy w obrotach sesyjnych akcjami z Głównego Rynku i NewConnect oraz za najwyższy udział członka giełdy w obrotach sesyjnych obligacjami skarbowymi i nieskarbowymi na rynku regulowanym oraz ASO GPW.

Nagrody GPW na Głównym Rynku akcji:

 • Creotech Instruments S.A. – za największą wartość oferty pierwotnej spółki, która przeszła na Główny Rynek GPW w 2022 r.
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – za największą wartość kolejnej emisji akcji spółki notowanej na Głównym Rynku w 2022 r.
 • Dom Maklerski Navigator S.A. – za przeprowadzenie największej liczby wprowadzeń na Główny Rynek GPW w 2022 r.
 • Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego – za najwyższy udział lokalnego członka giełdy w obrotach sesyjnych akcjami na Głównym Rynku w 2022 r.
 • Raiffeisen Bank International AG S.A. – za największą liczbę wprowadzonych certyfikatów strukturyzowanych w 2022 r.
 • ING Bank Śląski  S.A. – za najwyższy udział w klienckich obrotach produktami strukturyzowanymi w 2022 r.

Nagrody GPW na NewConnect:

 • HIPROMINE S.A. – za największą wartość oferty spółki debiutującej na rynku NewConnect w 2022 r.
 • Dom Maklerski BDM – za najwyższy udział animatora w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect w 2022 r.

Nagrody GPW na Catalyst:

 • Trigon Dom Maklerski S.A. – za najwyższy udział w obrotach obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w 2022 r.

Nagrody GPW na rynku instrumentów pochodnych:

 • Biuro Maklerskie mBanku – za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2022 r.
 • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych akcyjnych w 2022 r.
 • Erste Securities Polska S.A. – za najwyższy udział w wolumenie obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi w 2022 r.

Czytaj także: Wprowadzenie nowych indeksów musi być dobrze przygotowane

Nagrody GPW dla dystrybutorów informacji:

 • Noble Securities S.A. – za najszerszy spośród firm krajowych zakres dystrybucji produktów informacyjnych GK GPW: dane GPW  i TGE oraz raporty spółek z NewConnect i Catalyst w czasie rzeczywistym, a także dane przetworzone GPW udostępniane po sesji w 2022 r.
 • ProService Finteco Sp. z o.o. – za najszersze wykorzystanie oferty danych przetworzonych Grupy Kapitałowej GPW (produkty zawierające dane z GPW, BondSpot i GPW Benchmark) w 2022 r.

Nagrody BondSpot:

 • J.P. Morgan SE – lider rynku kasowego Treasury BondSpot Poland.
 • ING Bank Śląski S.A. – lider rynku transakcji warunkowych Treasury BondSpot Poland.
 • J.P. Morgan SE – lider market makingu na rynku Treasury BondSpot Poland.

Nagrody GPW Benchmark:

 • Esaliens TFI S.A.  – nagroda dla pierwszego w Polsce podmiotu stosującego indeksy składane WIRON
 • Pekao TFI S.A. – za promocję indeksów rodziny WIG w ramach rozwoju oferty aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych.

Organizatorem Gali Podsumowania Roku Giełdowego 2022 była GPW wraz z partnerami: Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., BondSpot S.A, oraz GPW Benchmark S.A.

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych / GPW