BondSpot S.A.

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Gospodarka

GPW i BondSpot rozpoczęły proces przekształcenia rynku Catalyst, co się zmieni?

Zarządy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz BondSpot podjęły działania regulacyjne w celu rozpoczęcia przekształcenia obecnie rozproszonego rynku Catalyst i uproszczenia jego struktury, podała GPW. Nowe emisjie obligacji korporacyjnych, komunalnych i spółdzielczych będą notowane wyłącznie na rynkach prowadzonych przez GPW. Zmiany regulaminów wchodzą w życie 1 lipca 2021 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Sejm: Szybkie tempo prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Interesująco wygląda propozycja Ministerstwa Finansów zniesienia podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy, wprowadzenia regulacji dotyczących instytucji rachunku derywatów oraz zmiany organu wydającego zezwolenie na prowadzenie giełdy. Projekt ustawy w tej materii po I czytaniu został właśnie (15 listopada br.) skierowany do sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1