Fundusze inwestycyjne rosną już piąty miesiąc, bilans ponad 2,5 mld zł netto

Fundusze inwestycyjne rosną już piąty miesiąc, bilans ponad 2,5 mld zł netto
Fot. stock.adobe.com/andranik123
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wrzesień jest piątym z kolei miesiącem bardzo dobrej sprzedaży funduszy inwestycyjnych, której bilans ogółem wyniósł ponad 2,5 mld zł netto. Polacy nadal inwestują konserwatywnie, wybierając przede wszystkim fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne, do których łącznie napłynęło 2,3 mld zł netto. Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych na koniec września wyniosła 269,5 mld zł.

#MałgorzataRusewicz: Na pewno pozytywny wpływ ma program #PPK, gdzie od początku roku powierzono #FunduszeInwestycyjne w zarządzanie ponad 1,5 mld zł #izfia @_IGTE

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych na koniec września wyniosła 269,5 mld zł.

‒ Klienci zdają się dostrzegać szansę w instrumentach rynku kapitałowego, skoro nieustająco powierzają swoje oszczędności funduszom.

Na pewno pozytywny wpływ na to ma program PPK, gdzie od początku roku powierzono funduszom inwestycyjnym w zarządzanie ponad 1,5 mld zł oraz rekordowo niskie oprocentowanie lokat bankowych.

Należy jedynie oczekiwać, że przekonają się również do funduszy akcyjnych, które w dłuższej perspektywie dają większą szansę na zysk, zwłaszcza w programach systematycznego oszczędzania. Oby pomogły w tym podobne debiuty, jak ten spektakularny, który miał ostatnio miejsce mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

Czytaj także: IZFiA: propozycje deregulacyjne dla Ministerstwa Finansów

141 mln złotych w ramach PPK

Dodatnie saldo osiągnęła również grupa funduszy mieszanych, gdzie bilans sprzedaży we wrześniu wyniósł +318 mln zł. Fundusze mieszane cieszą się również dużym powodzeniem w programach PPK.

We wrześniu w ramach Planów wpłacono do nich +141 mln zł. Z funduszy akcyjnych, podobnie jak w sierpniu, wypłacono nieco więcej, niż do nich wpłynęło – bilans sprzedaży w tej grupie wyniósł -91 mln. zł.

Pełny raport sprzedaży oraz dane statystyczne z aktywów znajdują się w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

Czytaj także: Skarbiec TFI: od lipca wraca zainteresowanie PPK pomimo pandemii koronawirusa

Jak działa IZFiA

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.

Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku.

Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA