Nowe władze Rady IZFiA

Nowe władze Rady IZFiA
Logo IZFiA. Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
24 maja odbyło się posiedzenie Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w nowym składzie - pierwsze po wyborze nowych członków Rady podczas kwietniowego Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady wyłonili ze swojego grona szefa Rady - przewodniczącą została Małgorzata Barska, prezes zarządu NN Investment Partners TFI SA, zaś funkcję wiceprzewodniczącej Rada powierzyła Beacie Sax, CFA, wiceprezes zarządu Investors TFI SA.

Rada Izby jest drugim, po Walnym Zgromadzeniu organem władzy IZFiA. składa się z 10 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania. Swoją reprezentację w Radzie posiadają trzy grupy towarzystw Funduszy inwestycyjnych o różnych profilach działalności. Jej członkami mogą zostać wyłącznie osoby wchodzące w skład władz członków Izby.

Czytaj także: Nowy skład Rady IZFiA >>>

– Wybory władz Rady przebiegły bardzo sprawnie. IZFiA skupia wiele spółek o różnym profilu działalności, zaś Rada będąca reprezentacją tych podmiotów jest grupą osób bardzo mocno zaangażowanych we wszystkie problemy branży. Nowe władze Rady – obie Panie, Małgosia Barska i Beata Sax, są wybitnymi specjalistkami w swojej dziedzinie, z wieloletnim doświadczeniem w branży, które już w przeszłości bardzo angażowały się w prace IZFiA. Jest to dla mnie wielkie wsparcie merytoryczne i personalne – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFIA.

Małgorzata Barska, Przewodnicząca Rady Izby

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i podyplomowych studiów Mastere de Management Industriel Europeen organizowanych przez Haute Etudes Commercialles (HEC) w Paryżu. Karierę zawodową rozpoczynała jako Kupiec we francuskiej firmie Geant. W latach 1997 – 2005 swój rozwój zawodowy kontynuowała w branży motoryzacyjnej w Fiat Auto Poland, a następnie w Volvo Auto Polska. Od 2005 roku związana z sektorem finansowym. Podczas swojej kariery w Banku Handlowym (Citibank) pełniła szereg funkcji managerskich od szczebla oddziału do regionu. Od 1 czerwca 2008 r. pełniła funkcję członka zarządu ING Investment Management (Polska) S.A. oraz członka zarządu ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie odpowiadała za Departament Sprzedaży i Marketingu. Od 2 października 2012 r. do 8 grudnia 2014 r. Prezes Zarządu ING IM (Polska) S.A. Od 2 października 2012 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu ING TFI S.A. Od 16 grudnia 2014 r. Prezes Zarządu NN Investment Partners TFI S.A. (dawniej ING TFI S.A.)

Beata Sax, CFA, Wiceprzewodnicząca Rady Izby

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (Wydział Finanse i Bankowość) oraz University College Dublin/Irlandia (tytuł: Master in Economic Science in European Economics and Public Affairs). W latach 2002-2003 stypendystka i uczestniczka programu dla kadr kierowniczych Fundacji im. Roberta Boscha w Niemczech. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Z rynkiem finansowym związana od 2000 r. Doświadczenie zdobywała m.in. w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF) i Ministerstwie Finansów, gdzie w latach 2003-2007 sprawowała funkcje od Starszego specjalisty do Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego (Pion Rynku Kapitałowego). Z grupą Investors związana od 2007 r. Od 2009 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Investors TFI S.A.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl.

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA