Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Na cyberbezpieczeństwie nie da się oszczędzać

Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Na cyberbezpieczeństwie nie da się oszczędzać
FLBS 2019. Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, z-ca przewodniczącego KNF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Gość specjalny Forum Liderów Banków Spółdzielczych prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, z-ca przewodniczącego KNF podkreśliła, że w pewnych aspektach wizja regulatora pokrywa się z wizją prezesów.

#MałgorzataIwanicz-Drozdowska: Konieczne jest wypracowanie narzędzi działających jak system wczesnego ostrzegania ForumLiderówBS # KNF #SGB #KZBS #GrupaBPS #BankiSpółdzielcze

Mam nadzieję, że w kooperacji dojdziemy z czasem do ideału, jaki stanowi spójność. Temat FLBS stawia pytanie, czego nam trzeba? Zrealizować optimum, wykorzystać doświadczenia krajowe, francuskie czy holenderskie, by poprzez modernizację oferować pełną gamę usług finansowych. To wymaga współpracy w ramach zrzeszeń – stwierdziła prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska.

Jej zdaniem regulator ma dobrą ocenę sytuacji sektora, ale są podmioty potrzebujące pilnych działań. Regulator to ostatnia instancja. – Inicjatywa powinna wychodzić od samych banków, np. systemów ochrony. Istotne jest to, by w ramach IPS-ów skutecznie redukować ryzyko. M.in. w drodze przyjęcia jednolitych zasad i kryteriów oceny ryzyka. Konieczne jest wypracowanie narzędzi działających jak system wczesnego ostrzegania. Bo nadal są banki poza IPS – wyjaśnia dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska.

Współdzielenie kosztów

Jak stworzyć mechanizm, który pozwoli im pomóc? – to wspólne rozwiązania technologiczne, standaryzowane produkty, i to kolejne zadanie. Wykorzystanie możliwości modernizacji to nie tylko technologia, lecz aspekt ekonomiczny i zarządczy. – Gospodarka 4.0 to nie wszystko, zwłaszcza z poziomu małego banku. Współdzielenie kosztów wydaje się zasadne. Nowe technologie to przesłanka do procesów łączeniowych. Czynnik stymulujący wynika z efektu skali i redukcji kosztó Konieczny jest długofalowy program w zakresie rozwiązań technologicznych, niezależnie od pojawiąjących się nowinek – tłumaczy prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska.

Nowe rozwiązania w sferze organizacji mają wzmocnić kondycję finansową sektora. Ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji nadal pozostają kluczowymi wyzwaniami. Wymagają wsparcia z poziomu zrzeszenia. – Łączmy się wtedy, gdy partnerzy są w dobrej kondycji i mają wspólny cel. Podejmujmy racjonalne decyzje i nie czekajmy na ostatnią chwilę. Wówczas jest szansa poprawy pozycji na rynku i zdolności konkurencyjnej. W ramach relacji edukujmy klienta w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w wirtualnym świecie – wylicza prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska.

Czytaj także: FLBS. Banki spółdzielcze w czołówce płatności mobilnych

Bank pierwszego wyboru

I dodaje, że na cyberbezpieczeństwie nie da się oszczędzać, bo straty, także reputacyjne bywają nie do odrobienia. Są podwaliny współpracy, to dobry znak, ale trzeba je zintensyfikować – technologicznie i ekonomicznie. Zunifikowane rozwiązania są tańsze i przyjazne we wdrażaniu. Uwolnienie zasobów kadrowych to dodatkowy benefit.

Technologia to komplementarny dodatek do relacji, ale w przypadku młodych to jedyna droga do pozyskania klienta. Realizacja założonych celów to perspektywa pozostania lub stania się bankiem pierwszego wyboru. To potencjał, który warto wykorzystać w celu budowania siły polskiej bankowości spółdzielczej – podsumowuje prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska.

Czytaj także: FLBS. Aplikacja BS API to nowa epoka w digitalizacji banków spółdzielczych

Źródło: aleBank.pl