FLBS 2019. Nowe cele polskiej bankowości lokalnej: nowoczesność i ekspansja

FLBS 2019. Nowe cele polskiej bankowości lokalnej: nowoczesność i ekspansja
FLBS 2019. Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
− Tegoroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest jednym z najciekawszych wydarzeń organizowanych przez środowisko spółdzielców w ostatnich latach – ocenił na półmetku tego spotkania Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

#KrzysztofPietraszkiewicz: Istotnym obszarem jest kontakt banków spółdzielczych z instytucjami, dystrybuującymi środki publiczne #ForumLiderówBS #ZPB #SGB #KZBS #GrupaBPS #BankiSpółdzielcze

− A to dlatego, że pod wpływem różnych debat, analiz, badań Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, a także Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej zostały zaproponowane pewne przedsięwzięcia i inicjatywy, które powinny polską bankowość lokalną ustawić w całkowicie nowej roli – podkreślił prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

W roli bankowości zdobywającej nowe rynki w działalności systemu bankowego i oferowania nowoczesnych usług bankowych dla klientów banków spółdzielczych.

Szybka wymiana informacji

− Po drugie ważne jest, by usprawnić cały sposób transferu, wymiany informacji pomiędzy bankami spółdzielczymi. Obniżyć koszty działania systemów informatycznych, a także wdrażać nowe rozwiązania, które włączą bankowość spółdzielczą do grona najbardziej zaawansowanych technologicznie instytucji finansowych polskiego i europejskiego systemu finansowego – wylicza prezes Krzysztof Pietraszkiewicz.

Czytaj także: FLBS 2019. Recepta na sukces banków spółdzielczych: utrzymanie relacji i cyfrowe kanały komunikacji >>>

Sprawne zarządzanie ryzykiem

Innym, niezmiernie istotnym obszarem jest zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym. Zarządzanie procesem monitorowania sytuacji bankowości spółdzielczej, budowania wzajemnego zaufania w ramach zrzeszeń.

− I tu jest ogromna rola IPS, ale także dobra, solidna wymiana informacji z Komisją Nadzoru Finansowego – uważa prezes ZBP.

Współpraca z Ministerstwem Rolnictwa, ARiMR, NFOŚiGW, BGK

Bardzo ważne są także rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa. Bo wiadomo, że wielu klientów polskiej bankowości spółdzielczej to rolnicy i przedsiębiorstwa z otoczenia rolnictwa.

− W tym roku na Forum gościliśmy ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego – przypomina prezes Krzysztof Pietraszkiewicz.

Istotnym obszarem jest również kontakt polskich banków spółdzielczych z instytucjami, które zajmują się dystrybucją środków publicznych. Takimi jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

− To również współdziałanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i innymi instytucjami finansowymi – dodaje prezes ZBP.

Usługi bankowe wysokiej jakości

− Zamysłem tegorocznego Forum jest to, aby te inicjatywy, te projekty które zostały zdefiniowane, zarysowane – zostały wprowadzone możliwie szybko w życie. Po to, by polskie banki lokalne, polskie banki spółdzielcze, banki zrzeszające mogły jak najlepiej służyć społecznościom lokalnym i aby oferowały wysokiej klasy, nowoczesne usługi w różnych segmentach sektora bankowego. By osiągały dobre rezultaty ekonomiczne i systematycznie budowały swój potencjał – podsumowuje Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

Temu wszystkiemu służyć będzie także bardzo profesjonalne dostarczanie wiedzy, trenowanie, edukacja, także klientów i zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Źródło: aleBank.pl