Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o planach Komisji Europejskiej zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o planach Komisji Europejskiej zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
Źródło; Twitter EBA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Trwają dyskusje nad nowym planem działań Komisji Europejskiej w sprawie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W ubiegłym tygodniu swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła EBA, pisze Piotr Gałązka adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

#PiotrGałązka: #EBA popiera działania #KE w zakresie nowelizacji unijnych przepisów #AML, a także zaleca Komisji doprowadzenie do wyeliminowania luk prawnych bądź rozbieżności w interpretacji przepisów #AML/CFT przez organy krajowe #ZBP @EBA_News

Jak informowałem w jednym z poprzednich artykułów, Komisja Europejska w maju tego roku ogłosiła nowy plan działania dotyczący kompleksowej polityki Unii w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF).

W ramach tegoż planu, Komisja oprócz nowelizacji przepisów dotychczas obowiązujących i zwiększenia poziomu harmonizacji, plan zakłada stworzenie nowej instytucji unijnej, której zadaniem będzie dbanie o jednolite stosowanie przepisów dot. AML oraz nadzór z poziomu UE.

Dodatkowo, przewiduje się wzmocnioną koordynację działań instytucji krajowych zajmujących się analizą transakcji finansowych oraz zacieśnienie współpracy między systemami wymiany informacji w postępowaniach sądowych i policyjnych.

Czytaj także: Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy: Od IV do V dyrektywy AML

Jednocześnie z publikacją planu działań, Komisja ogłosiła konsultacje publiczne, zachęcając do zgłaszania uwag wszystkich interesariuszy prywatnych i publicznych.

W ubiegłym tygodniu swoją odpowiedź na ten plan działania KE przedstawił Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA).

W swojej odpowiedzi EBA podnosi kwestie techniczne, które legislatorzy europejscy powinni wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji odnośnie przepisów o zakresie i uprawnieniach organu nadzoru na szczeblu UE ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu.

Ponadto, EBA popiera działania KE w zakresie nowelizacji unijnych przepisów AML, a także zaleca Komisji doprowadzenie do wyeliminowania luk prawnych bądź rozbieżności w interpretacji przepisów AML/CFT przez organy krajowe.

Czytaj także: Rząd przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Odnośnie pomysłu powołania nowego organu unijnego i jego pozycji względem krajowych instytucji, EBA sugeruje wprowadzenie zasad łączenia dotychczasowych ról i działań krajowych organów AML/CFT z planowanym organem nadzoru UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na zasadzie podziału kompetencji nadzorczych względem poszczególnych instytucji finansowych  w zależności od poziomu ryzyka AML oraz zakresu działalności danej instytucji (tzw. podejście hub and spokes).

Warto zwrócić uwagę na tę koncepcję EBA – opisaną dość szczegółowo i opatrzoną ciekawymi wykresami. W tym miejscu podkreśla się, że istotne jest podejście oparte na dotychczasowej wiedzy krajowych organów, która zostanie uzupełniona skutecznym nadzorem na szczeblu UE.

Dodatkowo, EBA sugeruje, by Komisja działała efektywnie i wykorzystała istniejącą dotychczasową infrastrukturę UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w szczególności zasobów i wiedzy EBA dot. danych i technologii informatycznych oraz istniejących sieci współpracy w zakresie nadzoru.

Źródło: aleBank.pl