Dywidenda w PKO BP uzależniona od wyroku TSUE dotyczącego kredytów frankowych

Dywidenda w PKO BP uzależniona od wyroku TSUE dotyczącego kredytów frankowych
Fot. PAP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zarząd PKO Banku Polskiego zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 1 629,14 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 3 258,28 mln zł na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej oraz kwoty 1 629,14 mln zł jako niepodzielonej, podał Bank.

Dodatkowo Zarząd PKO BP rekomenduje, aby niepodzielony zysk z lat poprzednich w kwocie 7 808,84 mln zł pozostał nadal zyskiem niepodzielonym.

Podejmując tę decyzję, Zarząd wziął pod uwagę zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podkreślono.

„Rekomendowany sposób podziału zysku przez zwyczajne walne zgromadzenie banku nie wyklucza możliwości podjęcia ewentualnej decyzji przez zarząd banku o wypłacie zysku dla akcjonariuszy w postaci zaliczki na poczet dywidendy i wykorzystaniu w tym celu kapitału rezerwowego, pod warunkiem uzyskania upoważnienia do wykorzystania tego kapitału, udzielonego przez zwyczajne walne zgromadzenie Banku” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: KNF zaleca Pekao ograniczenie dywidendy do 75% zysku za 2022 rok

Istotne rozstrzygnięcie TSUE

Będzie to uwarunkowane w szczególności uzyskaniem przez Bank pozytywnego stanowiska KNF, po wydaniu rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 oraz aktualną sytuacją gospodarczą i rynkową, podkreślono.

Ewentualna decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy będzie także wymagała zgody Rady nadzorczej Banku, zastrzeżono także.

Czytaj także: KredoBank w Ukrainie – podsumowanie trudnego 2022 roku

Zalecenie KNF dla PKO BP

W połowie marca bank podał, że KNF uznała, że PKO BP może wypłacić dywidendę w wysokości do 50% ubiegłorocznego zysku. Jednocześnie Komisja zaleciła również, by bank wstrzymał się z wypłatą dywidendy do wydania rozstrzygnięcia przez TSUE.

W 2022 r. bank miał 3 332,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4 874 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 3 258 mln zł wobec 4 596 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 430,7 mld zł na koniec 2022 r.

Czytaj także: PKO BP z nową polityką dywidendową: stabilne wypłaty w długim terminie

Źródło: ISBnews