PKO BP z nową polityką dywidendową: stabilne wypłaty w długim terminie

PKO BP z nową polityką dywidendową: stabilne wypłaty w długim terminie
Fot. stock.adobe.com /Marek Stokowski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PKO Bank Polski przyjął politykę dywidendową, która zakłada intencję stabilnego wypłacania dywidendy w długim terminie, z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania bankiem i grupą.

Polityka dywidendowa banku zakłada intencję stabilnego wypłacania dywidendy w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania bankiem i grupą kapitałową banku.

– czytamy w komunikacie PKO BP.

Cel polityki dywidendowej PKO BP

„Celem polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury kapitałowej banku i grupy kapitałowej banku z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu oraz potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej oraz spełnienia wymogu w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL)” – czytamy również.

Bank w polityce dywidendowej rozszerzył zapisy dotyczące skupu akcji własnych, jak również zrezygnował z warunku dotyczącego ceny – realizacja nabycia akcji własnych może być dokonywana również w sytuacji, w której wartość księgowa akcji jest niższa niż ich aktualna cena rynkowa.

Czytaj także: PKO BP z nową strategią; będą przejęcia i wypłata dywidendy?

Poprzednia wersja polityki dywidendowej precyzowała, że buy-back jest dopuszczalny w sytuacji, gdy wartość księgowa akcji jest wyższa niż ich aktualna cena rynkowa.

Zgodę na nabycie przez PKO BP akcji własnych wyraża walne zgromadzenie

W polityce dywidendowej wskazano, że zgodę na nabycie przez bank akcji własnych wyraża walne zgromadzenie, po uprzedniej akceptacji rady nadzorczej, określając warunki nabycia, w tym maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia do nabycia akcji, który nie może przekraczać pięciu lat oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli nabycie następuje odpłatnie. Nabycie akcji własnych w celu umorzenia w każdym przypadku wymaga uzyskania przez bank uprzedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podano również.

„Warunki wypłaty przez bank dywidendy zostały dostosowane do wymogów określonych przez KNF w Rekomendacji Z. Wymogi te mają również odpowiednio zastosowanie do nabycia przez bank akcji własnych” – czytamy dalej w komunikacie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews