KNF zaleca Pekao ograniczenie dywidendy do 75% zysku za 2022 rok

KNF zaleca Pekao ograniczenie dywidendy do 75% zysku za 2022 rok
Fot. stock.adobe.com / mino21
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uznała, że Bank Pekao spełnił kryteria do wypłaty do 75% dywidendy z zysku netto wypracowanego w roku 2022 r., podał Bank. Jednocześnie Komisja zaleciła również niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych.

„Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Bank, w zakresie podstawowych kryteriów określonych w stanowisku KNF z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2023 r. i przy uwzględnieniu jakości portfela kredytowego banku, mierzonej udziałem należności niepracujących w łącznym portfelu należności sektora niefinansowego z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 75% dywidendy z zysku banku wypracowanego w okresie 1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: KNF o poprawiających się wynikach netto sektora bankowego w styczniu ’23

Bez działań obniżających fundusze własne Banku Pekao

Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Bankowi Pekao niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych.

Zarząd Banku nie podjął jeszcze decyzji w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2022, wskazano także.

Czytaj także: Bank Pekao uruchamia kredyt technologiczny FENG dla MŚP z dotacją do 70 procent

Bank Pekao S.A.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.

Czytaj także: Prezes Pekao SA: Bank nie zrezygnuje z oferowania kredytów ze stopą zmienną do czasu pojawienia się WIRONu

Źródło: ISBnews