KNF o poprawiających się wynikach netto sektora bankowego w styczniu ’23

KNF o poprawiających się wynikach netto sektora bankowego w styczniu ’23
Fot. stock.adobe.com / Tomasz Zajda
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto banków wyniósł 3,14 mld zł na koniec stycznia 2023 r., co oznacza wzrost o 86,7% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało w grudniu br. 11 banków komercyjnych.

„Wynik finansowy netto na koniec stycznia 2023 r wyniósł 3,1 mld zł Wynik ten był wyższy o 1,5 mld zł 86,7 r/r) od wyniku osiągniętego na koniec stycznia 2022 r.” – czytamy w prezentacji.

Na koniec stycznia 2023 roku 4 banki komercyjne wykazały łączną stratę w wysokości 50 mln zł. Banki te miały ok. 2,4% udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 3,3 mld zł, podała Komisja Nadzoru Finansowego.

W styczniu br. wynik z odsetek wyniósł 8,24 mld zł (+48,2% r/r), zaś wynik z prowizji sięgnął 1,55 mld zł (+0,2% r/r). Koszty działania wyniosły 5,06 mld zł (+11,6% r/r).

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości ) wyniosły 0,7 mld zł (+113,4% r/r).

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec stycznia wyniósł 7,75% (+4,04 pkt proc. r/r, + 0,76 pkt proc. m/m), a ROA sięgnął 0,52% (+0,23 pkt proc. r/r, +0,05 pkt proc. m/m), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora były na poziomie 19,47% (TCR) i 17,6% (T1) na koniec grudnia 2022 r., podano.

Na koniec stycznia 2023 r. działalność prowadziło: 30 banków komercyjnych, 493 banki spółdzielcze, 34 oddziały instytucji kredytowych i banków zagranicznych.

Czytaj także: PKO Bank Polski z mniejszym zyskiem netto

Wartość kredytów spadła o 1,5% r/r, depozytów – wzrosła o 8,3% r/r

Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w styczniu 2023 r. zmniejszył się o 0,7 mld zł (tj. o -0,1% m/m) do 1 182,9 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 1,5%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 4,6 mld zł do 1 659,2 mld zł (+0,3% m/m i +8,3% r/r).

Należności od gospodarstw domowych spadły o 7,4% r/r do 743,3 mld zł, zaś od przedsiębiorstw – wzrosły o 10,6% r/r do 431,1 mld zł, podano w prezentacji.

„Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w styczniu 2023 r. obniżył się o 4,6 mld zł do poziomu 465,6 mld zł (-1,0% m/m i 8,6% r/r);

* portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych w styczniu zmniejszył się (-2,7 mld zł) do 388,7 mld zł (-0,7% m/m i -4,1% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec stycznia 2023 r wynosił 83,5%;

* portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się w stosunku do poprzedniego miesiąca (-2,4% m/m i -26,2% r/r)” – czytamy także.

Czytaj także: Bank Pocztowy ’22: najlepsze wyniki finansowe w historii

Kredyty konsumpcyjne – w dół

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w styczniu br. zmniejszył się o 0,2 mld zł do 182,1 mld zł (-0,1% m/m i -2,2% r/r), podano również.

Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w styczniu wzrósł o 5,3 mld zł do 175,7 mld zł (+3,1% m/m i +14,8% r/r). Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych wzrósł o 1,8 mld zł do 154,5 mld zł (+1,2% m/m i +9,3% r/r).

„Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym w styczniu 2023 r.:

* wzrósł w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,3 mld zł do poziomu 66,4 mld zł (+3,6% m/m i -3,7% r/r)

* produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (16 mld zł) i operacyjne (16,9 mld zł);

* podmiotowo dominują osoby prywatne (26,9 mld zł) oraz MSP (20,3 mld zł)” – czytamy również w prezentacji.

Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec stycznia br. obniżył się do poziomu 68,4% (-0,2 pkt proc. m/m i -7 pkt proc. r/r).

„Wartość depozytów sektora niefinansowego w styczniu 2023 r. wzrosła o 4,6 mld zł do 1 659,2 mld zł (+0,3% m/m i +8,3% r/r).

Wolumen dominujących w strukturze depozytów gospodarstw domowych (68,7% całości depozytów) wzrósł w styczniu br. o 6,8 mld zł (+0,6% m/m i +4,9% r/r)” – czytamy dalej.

Czytaj także: Bank Pekao SA zadowolony z wyniku finansowego za rok 2022

Źródło: ISBnews