Doskonałe wyniki mBanku zniwelowane przez odpisy na ryzyko prawne kredytów frankowych

Doskonałe wyniki mBanku zniwelowane przez odpisy na ryzyko prawne kredytów frankowych
Cezary Stypułkowski. Źródło: mBank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
mBank odnotował 15,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 229,71 mln zł zysku rok wcześniej, podał Bank.

„Signum tego kwartału był poziom odpisów na ryzyko portfela frankowego” – mówił Cezary Stypułkowski prezes mBanku podczas konferencji prasowej.

Tak wysoki odpis na ryzyko frankowe był podyktowany przede wszystkim bardzo niekorzystnym dla sektora bankowego wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE, który miał miejsce w czerwcu tego roku – powiedział Marek Lusztyn, wiceprezes mBanku.

Jak przypomniał TSUE orzekł, że banki nie mają prawa dochodzić od klientów opłaty za wykorzystywany przez klientów kapitał po unieważnieniu umowy.

„Po tym ponad 1,5-mld odpisie, który zrobiliśmy w drugim kwartale, poziom pokrycia aktywnego portfela rezerwami na ryzyko prawne wzrósł do poziomu ponad 75%” – zaznaczył Marek Lusztyn.

Dodał, że łączna wartość wszystkich rezerw, którą do tej pory mBank tworzył na ryzyko prawne od początku „sagi frankowej” zamyka się kwotą 9,6 miliarda złotych.

Czytaj także: Kredyty walutowe: wiceprezes ING Banku Śląskiego o tym dlaczego ugoda z bankiem jest lepsza od procesu sądowego>>>

Nie spada zainteresowanie ugodami

Prezesi mBanku przypomnieli, że od jesieni zeszłego roku bank oferuje ugody klientom, obecnie również w ramach wspólnej kampanii sektora bankowego „Ugoda lepsza niż proces”.

Na koniec lipca mBank miał blisko 8 300 zawartych ugód. Jak zauważyli – czerwiec był rekordowy z punktu widzenia liczby zawartych ugód.

„W lipcu zbliżyliśmy się do tego rekordu. To, co jest ważne, pomimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, że zainteresowanie klientów ugodami nie spada” – powiedział prezes mBanku.

mBank zaoferuje prawdopodobnie we wrześniu ’23 Bezpieczny Kredyt 2%, a także Konto Mieszkaniowe. Jak zaznaczył Cezary Stypułkowski, przeważająca część klientów mBanku to osoby młode, które kwalifikują się do programu Bezpieczny Kredyt 2%.

Czytaj także: Bank Millennium nie weźmie udziału w programie Bezpieczny Kredyt 2% ze względu na niepewność prawną w Polsce>>>

Wysokie stopy procentowe sprzyjają wynikom Grupy mBanku

„W I półroczu 2023 roku Grupa mBanku wypracowała dochody w wysokości 5 197,1 mln zł w porównaniu z 4 340,3 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 856,8 mln zł, tj. 19,7%.

W tym okresie nastąpiła znacząca poprawa wyniku z tytułu odsetek. Wynik z tytułu odsetek pozostał najważniejszym źródłem dochodów Grupy mBanku w I półroczu 2023 roku (81,5% dochodów ogółem). Jego wartość ukształtowała się na poziomie 4 233,7 mln zł wobec 3 209,4 mln zł w I półroczu 2022 roku, co oznacza wzrost o 1 024,3 mln zł, tj. 31,9%.

Wzrost wyniku z tytułu odsetek był spowodowany serią podwyżek stóp procentowych począwszy od października 2021 roku w sumie o 665 p.b. do września 2022 roku (od czerwca do września 2022 roku stopy podwyższono o 75 p.b.).

Czytaj także: mBank: KNF obniżyła do 1,38 p.p. bufor związany z walutowymi kredytami hipotecznymi

Przychody z tytułu odsetek w I półroczu 2023 roku wzrosły o 3 232,5 mln zł, tj. 79,6%, w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku i wyniosły 7 295,8 mln zł.

W związku z podwyżkami stóp procentowych przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom, stanowiące główne źródło przychodów odsetkowych, były wyższe o 2 026,8 mln zł, tj. 59,5%, w stosunku do I półrocza 2022 roku.

Robert Lidke
Robert Lidke, redaktor naczelny portalu BANK.pl, współtwórca pierwszego magazynu biznesowego w polskich mediach elektronicznych – Radio Biznes, nadawanego w radiowej Jedynce od jesieni 1989 r. Inicjator utworzenia i szef portalu ekonomicznego Polskiego Radia gospodarka.polskieradio.pl, były redaktor naczelny Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia, ostatni redaktor naczelny Gazety Prawnej przed jej połączeniem z Dziennikiem.
Źródło: BANK.pl