Czy błędne decyzje mogą wydać dobre owoce? Na marginesie FTBS

Czy błędne decyzje mogą wydać dobre owoce? Na marginesie FTBS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W poprzedniej impresji z trzeciego już webinarium w ramach tegorocznej edycji FTBS odwoływałem się do wprowadzenia autorstwa wiceprezesa Związku Banków Polskich dr. Tadeusza Białka.

#MaciejMałek: Element wprowadzenia zaufanej strony trzeciej wynikał z postulatu wyeliminowania zarzutów niekontrolowanego władztwa banku nad gromadzonymi danymi #TrwałyNośnik #TPP #ForumTechnologiiBS #ZBP

Omawiając decyzje UOKiK dr Tadeusz Białek wskazał, że banki co do zasady wykonując w dialogu z organem administracji wynikające z nich zalecenia, podjęły pod egidą Izby prace zmierzające do wypracowania sektorowego rozwiązania, zarówno w aspekcie technologiczno-wdrożeniowym, jak biznesowo-prawnym.

Rozwiązania na bazie oferowanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową instrumentów i funkcjonalności: podpisu elektronicznego i technologii blockchain, poszerzonych z czasem o formy mieszane (m.in. blockchain w wersji zamkniętej na bazie rozwiązań oferowanych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. wraz z partnerami) czy technologię WORM (Write Once Read Many).

Element wprowadzenia zaufanej strony trzeciej, który pojawił się w efekcie dialogu środowiska z UOKiK wynikał z postulatu wyeliminowania zarzutów niekontrolowanego władztwa banku nad gromadzonymi danymi, co okazało się propozycją, do której uwag nie wniosła Komisja Nadzoru Finansowego.

W efekcie podjętych prac komitet sterujący zdefiniował ponad 50 kryteriów oceny (warunków brzegowych) wariantowych rozwiązań dedykowanych gromadzeniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych, które gwarantują wypełnienie definicji normatywnych trwałego nośnika, z których najbardziej istotne to: bezpieczeństwo, integralność i użytkowość.

Można spekulować, czy w przypadku braku decyzji i postępowań podejmowanych przez UOKiK w przedmiotowym zakresie dopracowalibyśmy się równie szybkich rozwiązań.

Tyleż zaawansowanych technologicznie, co efektywnych operacyjnie, kosztowo, a nade wszystko transparentnych i bezpiecznych.

To już jednak zupełnie inna historia…

Źródło: aleBank.pl