Uncategorized

Finanse i gospodarka

Quo Vadis Banking?

analiza.wykres.01.400x297Czy spółki fintechowe, które wykorzystują nowoczesne technologie w oferowaniu usług finansowych są szansą czy zagrożeniem dla branży bankowej? Od dłuższego czasu to pytanie jest tematem dyskusji. Współpraca pomiędzy bankami a Fintechami ma znaczny potencjał. O tym, jakie zmiany czekają bankowość w tym obszarze, będą w Warszawie rozmawiali przedstawiciele kluczowych instytucji finansowych w Polsce ze Spółkami należącymi do jednego z największych inkubatorów FinTech w Europie – FinLeap.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Inwestowanie na giełdzie. Zabawa dla każdego?

michalski.boleslaw.01.400x397Zainteresowanie rynkiem inwestycyjnym sukcesywnie rośnie. Nie brakuje inwestorów indywidualnych, którzy mają świadomość tego, jak czytać rynek, jak reagować na dynamiczne zmiany oraz jak unikać emocji w podejmowaniu świadomych inwestycyjnych  decyzji. Handel na rynkach kapitałowych, w tym np. akcjami, stanowi nadal duże wyzwanie, jednak w dobie Internetu o wiele łatwiej pozyskać jest wiedzę. To właśnie dostępność oraz powszechność narzędzi operacyjnych sprawia, że obecnie inwestować może właściwie każdy. Kluczem do sukcesu są m.in. ograniczenie ryzyka i rozwijanie swojej wiedzy w obszarze świadomego inwestowania.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Księży Młyn w Łodzi na pięciozłotówce

nbp.05.400x171W poniedziałek 23 maja Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł upamiętniającą Księży Młyn w Łodzi. To już piąta moneta z serii „Odkryj Polskę”, w ramach której NBP emituje pięciozłotówki o wymiarach monety obiegowej z rewersem upamiętniającym ważne dla kraju miejsca i wydarzenia. Moneta została przygotowana w nakładzie do 1,2 mln sztuk.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

5 sposobów na obniżenie kosztów kredytu dla firm

analiza.04.400x267Zdobywanie nowych rynków, wprowadzanie atrakcyjnych produktów czy otwarcie nowej siedziby – to tylko kilka inwestycji niezbędnych do rozwoju każdego biznesu. Jeżeli przeszkodą w realizacji celów jest brak kapitału, właściciele firm często korzystają z produktów bankowych. Jak zadbać o bezpieczeństwo firmy i obniżyć koszty obsługi takiego zadłużenia? Poznajmy kilka sprawdzonych sposobów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Program rabatowy AGRO SGB

sgb.logo.02.400x267Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB) i MasterCard poinformowały o uruchomieniu przygotowanego z myślą o potrzebach rolników programu rabatowego AGRO, zapewniającego zniżki na zakupy opłacone kartą płatniczą. To pierwsza tego typu oferta na rynku, dzięki której przedsiębiorcy rolni mogą uzyskać atrakcyjne upusty na produkty, za które płatność dokonywana jest za pomocą karty płatniczej AGRO. Program przynosi korzyści również lokalnym sklepom partnerskim, które dzięki oferowanym rabatom mogą zwiększyć obroty.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Ekologiczne Busko-Zdrój

Kolejnym  uzdrowiskiem, które zgłosiło swój akces do pierwszej edycji  konkursu EKO HESTIA SPA,  jest  Busko-Zdrój w województwie świętokrzyskim, którego początki sięgają XII wieku.  W herbie miejscowości nieprzypadkowo znalazło się słońce, gdyż roczna ilość godzin słonecznych  (1151) jest tu jedna z najwyższych w Polsce.  To również stolica  Ponidzia, wciąż stosunkowo krainy mało znanej, za niezwykle atrakcyjnej turystycznie krajobrazowo i bogatej w kulturowe dziedzictwo.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Cyfrowa rewolucja z ZUS i BOŚ

Już od środy 18 maja użytkownicy bankowości internetowej BOŚBank24 Twoje e-Konto mogą zalogować się na Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub założyć profil na PUE i skorzystać z szeregu usług w ramach e-urzędu. Oznacza to, że Klienci Banku, za pomocą kilku kliknięć, mają możliwość zrealizowania wielu spraw związanych 
z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie bez konieczności wychodzenia z domu. Co więcej, w ramach udostępnionego przez Bank narzędzia, można w łatwy i wygodny sposób złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 
z programu „Rodzina 500 plus”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

 Najnowszy ranking lokat bankowych

Według NBP średnie oprocentowanie lokat założonych w marcu było najniższe w historii i wyniosło 1,61%. Nie powinno więc dziwić, że w ostatnim czasie ogromnym zainteresowaniem cieszą się obligacje przedsiębiorstw, których oprocentowanie wynosi 4,5%-5% w przypadku dużych i stabilnych firm. Dla tych, którzy  wolą jednak lokować pieniądze na depozytach, Expander przygotował zestawienie lokat bez gwiazdek z oprocentowaniem od 2%.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Nowe akcje Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru

alior.bank.logo.01.250x125Od 25 maja do 1 czerwca 2016 r. będzie można zapisywać się nowe akcje Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
Emisja obejmuje 56.550.249 akcji. Ich cena emisyjna została ustalona na 38,90 zł.
Jedno jednostkowe prawo poboru upoważnia do nabycia ok. 0,7778 akcji nowej emisji. Do objęcia 1 nowej akcji potrzeba zatem ok. 1,2857 jednostkowych praw poboru.
Dniem prawa poboru jest 23 maja 2016 r. 19 maja br. to ostatni dzień, w którym nabycie istniejących akcji Alior Banku na GPW umożliwia uzyskanie prawa poboru. Jednostkowe prawa poboru będzie można kupić lub sprzedać na giełdzie od 25 do 27 maja 2016 r.
Inwestorzy powinni pamiętać, że niewykorzystane prawa poboru wygasną po zakończeniu zapisów na nowe akcje.
Zgodnie z zapowiedziami, z emisji nowych akcji Alior Bank zamierza pozyskać 2,2 mld zł. Środki te pozwolą sfinansować planowany zakup wydzielonej części Banku BPH oraz wzmocnią kapitały własne połączonego banku.
Bank Zachodni WBK, Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan są globalnymi współkoordynatorami, współprowadzącymi księgę popytu i współgwarantami oferty. BZ WBK pełni jednocześnie funkcję oferującego. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest lokalnym współprowadzącym księgę popytu i współgwarantem oferty.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Wytyczne EIOPA dotyczące Zasad POG

Zasady POG (Product Oversight and Governance), dotyczące nadzoru i zarządzania produktem zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych, stanowią część nowych wymogów regulacyjnych UE ustanowionych Dyrektywą z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (zwaną Dyrektywą IDD). Zasady POG mają na celu zapewnienie, by interesy konsumentów były uwzględniane w całym cyklu życia produktu ubezpieczeniowego, tj. od procesu projektowania i wprowadzania na rynek, dostosowywania do potrzeb rynku, po bieżące monitorowanie w toku dystrybucji, tak by maksymalnie zredukować poziom missellingu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Nationale-Nederlanden przejmie akcje Domu Kredytowego Notus

W dniu 17 maja Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („Nationale-Nederlanden”) podpisało umowę z akcjonariuszami Domu Kredytowego Notus S.A., na podstawie której przejmie 100% akcji Domu Kredytowego Notus S.A. („Notus Doradcy Finansowi”) – jednego z wiodących doradców finansowych w Polsce, oferującego pożyczki hipoteczne, ubezpieczenia oraz produkty inwestycyjne i oszczędnościowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Pogarszające się perspektywy biznesu w Polsce dla zagranicznych deweloperów

amron.02.400x319Wraz z przystąpieniem do UE, Polska stała się konkurencyjnym rynkiem w obszarze rozwoju biznesu związanego z budownictwem mieszkaniowym, w ostatnich miesiącach mamy jednak do czynienia z pogorszeniem warunków prowadzenia inwestycji. Wpływ na to miały zarówno czynniki makroekonomiczne, jak również te związane z rynkiem kredytów hipotecznych, zmiany w prawodawstwie, ambiwalentne są także trendy demograficzne. Niezależne agencje ratingowe, m.in. Standard & Poor’s oraz Moody’s, wysyłają Polsce oraz międzynarodowym obserwatorom sygnały ostrzegawcze, że kierunek następujących zmian jest niepokojący – pierwsza z wymienionych agencji w styczniu br. obniżyła Polsce rating o jeden stopień z A- z perspektywą „pozytywną” do BBB+ z perspektywą „negatywną”, zaś zaledwie kilka dni temu agencja Moody’s wskazała na obniżenie perspektyw wiarygodności kredytowej naszego kraju ze „stabilnych” w kierunku „negatywnych”, pozostawiając jeszcze rating na niezmienionym poziomie A2.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 5 Z 642