Prezentacja: Zarządzanie gotówką – bankomaty z zamkniętym obiegiem

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Gotówka wciąż króluje. I nie wydaje się, żeby miało się to zmienić. Osiem na dziesięć transakcji w Europie to transakcje gotówkowe - i to bez względu na to, czy są to zakupy w galerii handlowej w centrum miasta, czy cotygodniowa wizyta w podmiejskim supermarkecie. Większość gotówki pochodzi z bankomatów - ponad 80 proc. klientów banków wypłaca z nich gotówkę przynajmniej raz w miesiącu. Jej znaczenie raczej nieprędko ulegnie zmniejszeniu.

Obsługa gotówki kosztuje. Według Europejskiego Banku Centralnego liczba banknotów w obrocie wzrasta w tempie 9 proc. rocznie. Rosnąca ilość gotówki w obrocie podnosi koszty jej obsługi ponoszone przez banki i przedsiębiorstwa handlu detalicznego. Głównym źródłem wydatków są koszty zatrudnienia, inwestycji, materiałów i rozliczania, ubezpieczenia, koszty alternatywne związane z zasobami gotówkowymi oraz koszty logistyki, transportu i obsługi. Wszystkie one stanowią duże obciążenie dla przedsiębiorstwa. Badania przeprowadzone przez Wincor Nixdorf potwierdzają, że Europa wydaje na zarządzanie gotówką ponad 50 miliardów euro rocznie. W Niemczech sprzedawcy detaliczni ponoszą koszty rzędu ok. 7,4 miliarda euro rocznie, a niemieckie banki detaliczne 3,9 miliarda euro rocznie: te dwa sektory generują 90 proc. kosztów zarządzania gotówką w Niemczech. Po rozbiciu tych kwot okazuje się, że koszty oddziałów bankowych sięgają 86 proc., a przedsiębiorstw handlu detalicznego – 96 proc. Podstawowym źródłem jest tu koszt pracy, który w przypadku banków stanowi 61 proc., a 72 proc. w przypadku przedsiębiorstw handlu detalicznego.

Procesy gotówkowe są pracochłonne. Faktem jest, że od momentu wprowadzenia bankomatów poziom wypłat gotówkowych z wykorzystaniem systemów samoobsługowych wzrósł na świecie do ok. 75 proc. wszystkich wypłat. Pozostałe ręczne wypłaty gotówkowe w okienkach bankowych wymagają dużego nakładu pracy, pochłaniając od 90 do 120 sekund na transakcję. Podobnie jest w przypadku wpłat, przy czym stopień ich automatyzacji jest obecnie bardzo niski: na świecie jedynie 10 proc. wpłat gotówkowych wykonywanych jest z wykorzystaniem systemów samoobsługowych. Natomiast realizacja wpłat gotówkowych na rachunki z wykorzystaniem szybkiego automatycznego systemu elektronicznego o wysokim stopniu bezpieczeństwa przyniosłaby znaczne korzyści finansowe: oszczędności rzędu nawet 80 proc. w porównaniu do tradycyjnych wpłat w okienku, które dodatkowo wymagają liczenia i sprawdzania banknotów oraz bezpiecznego przechowywania gotówki. Kolejnym źródłem znacznych kosztów są tradycyjne bankomaty wymagające uzupełniania lub wyjmowania gotówki. Również działania poza terenem banku wymagają dużego stopnia koordynacji procesów logistycznych, a transport gotówki pociąga za sobą duże ryzyko.

Wincor Nixdorf posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie optymalizacji obrotu gotówkowego dla banków detalicznych z zastosowaniem innowacyjnych systemów obsługi gotówkowej w strefach samoobsługowych i w strefach obsługi klienta. Zamknięty obrót gotówkowy pozwala na zwalnianie zdeponowanej gotówki do wypłat po uprzednim jej uwierzytelnieniu i sprawdzeniu, co w rezultacie przyczynia się do istotnego obniżenia nakładu pracy i wydatków.

Rozwiązania do zarządzania cyklami gotówkowymi firmy Wincor Nixdorf to kompleksowa koncepcja obsługi gotówkowej oparta na najnowszej technologii informatycznej. Jednym z głównych elementów systemu zarządzania gotówką (CCMS – Cash Cycle Management System) jest najnowsza generacja urządzeń samoobsługowych o nazwie CINEO (Cash Intelligence – NEO). Jego komponenty można wykorzystywać w systemach zarówno w bankach, jak i w sieciach detalicznych. W skład nowej rodziny produktów wchodzą bankomaty, wpłatomaty, dyspensery kasjerskie i terminale, a także systemy automatyzujące procesy kasowe, jak kasy samoobsługowe lub moduły płatnicze w sklepach detalicznych. Wszystkie systemy CINEO charakteryzują się identyczną technologią obsługi banknotów, a urządzenia do ich przechowywania oparte są na ujednoliconym standardzie zarówno w odniesieniu do wpłat, jak i wypłat. Inteligentny mikroprocesor w kasecie lub bębnie zachowuje informacje, które są dostępne w każdej chwili, zarówno o poziomie gotówki, jak i w odniesieniu do miejsca i czasu wykorzystania urządzenia lub jego otwarcia. Dlatego też sama kwestia przechowywania banknotów stanowi cenny wkład w proces niezakłóconego śledzenia gotówki klientów w procesie obsługi kasowej.