NBS 2017/10

NBS 2017/10

Bankowość spółdzielcza: Spółdzielczy System Ochrony SGB – dokonania i wyzwania

IPS-SGB był pierwszym system ochrony instytucjonalnej w polskiej bankowości spółdzielczej, zgodnym z wymogami unijnego rozporządzenia CRR, który został uznany przez KNF. Umożliwił tworzenie wewnętrznych mechanizmów, które w jeszcze większym niż dotychczas stopniu zapewnią bezpieczeństwo funkcjonowania banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/10

Bankowość spółdzielcza | Rozważnie czy romantycznie: ile współdziałania, ile samodzielności w zrzeszeniu?

Współdziałanie banków spółdzielczych w ramach zrzeszeń stanowi od lat pole największych polemik i sporów w całym sektorze bankowości lokalnej. Wywodząca się niewątpliwie ze spółdzielczego ducha potrzeba kooperacji zrzeszonych instytucji nader często przeciwstawiana jest nie mniej istotnemu elementowi tożsamości, jakim jest zakotwiczenie poszczególnych banków w społeczności lokalnej i relacyjny charakter prowadzonej przez nie działalności.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/10

Bankowość spółdzielcza: Asymetria regulacyjna: nie tylko prawo konsumenckie

Dynamiczny przyrost regulacji dla rynku finansowego nie jest jedynym wyzwaniem natury prawnej, z jakim zmaga się na co dzień bankowość spółdzielcza. Fatalne konsekwencje dla funkcjonowania biznesu przynosi także coraz powszechniej stosowana przez twórców ustaw i rozporządzeń praktyka rozwiązywania problemów natury społecznej z równoczesnym pokrzywdzeniem przedsiębiorców, w szczególności branży finansowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/10

Bankowość spółdzielcza: Sektor w czasach rewolucji cyfrowej

Otwierając tegoroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, stwierdził, że „zdrowy rozsądek jest w stanie zastąpić każdy stopień wykształcenia, ale żadne wykształcenie nie zastąpi zdrowego rozsądku”. Słowa te odnoszą się między innymi do wyzwań, które stoją przed bankami, zwłaszcza tymi związanymi z bankowością elektroniczną i jej bezpieczeństwem.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/10

Bankowość spółdzielcza: Bank odporny na cyberataki

Wśród przedstawicieli bankowości spółdzielczej częste jest przekonanie, że wyłudzenia w obszarze transakcji, kredytów czy aplikacji webowych dotyczą głównie banków komercyjnych. Koronnym argumentem na poparcie tej tezy jest zwykle stwierdzenie, iż spółdzielcy znają doskonale swoich klientów. To może być jednak złudne poczucie bezpieczeństwa. Banki spółdzielcze oferują swe usługi w internecie, rośnie też odsetek klientów spoza bezpośredniego obszaru ich działania.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/10

Bankowość spółdzielcza: Model biznesowy i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Bankowość spółdzielcza szuka dziś swojego miejsca na konkurencyjnym rynku usług finansowych. Niezbędne są zmiany w strategii działania i budowanie nowoczesnych, odpowiadających obecnej sytuacji, modeli biznesowych. Takie działania nie mogą się jednak wiązać z nadmiernym ryzykiem. Włączenie się w nurt rewolucji technologicznej i cyfrowej niesie wyzwania związane z bezpieczeństwem funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/10

Bankowość spółdzielcza: Banki spółdzielcze jako inicjator rozwoju gospodarczego na poziomie gminnym i powiatowym

Bezsprzecznie Polska przez ostatnie dwudziestopięciolecie osiągnęła bardzo wiele – tempo wzrostu gospodarczego regularnie utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, Polska wymieniana jest jako kraj, który w grupie państw naszego regionu najlepiej poradził sobie z przemianą systemową. Siła polskiej gospodarki tkwi nie tylko w dużych aglomeracjach, ale także w regionach. Szczególnie ważną rolę w obszarze wspierania rozwoju gospodarczego polskich regionów odgrywają banki spółdzielcze.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1