Historia: Bank z długą historią (3)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przyszłość zaczyna się dziś, a korzenie teraźniejszości stanowi przeszłość, również ta, o której tylko niewielu wie.

Marcin Kwiecień na podstawie monografii Marii Weber-Malanowskiej „90 lat w dolinie Sanu”

Świadomość tego faktu przyświecała zespołowi Nadsańskiego Banku Spółdzielczego – SAN Banku – w Stalowej Woli, który za zgodą prezesa zarządu Stanisława Kłapcia zlecił przygotowanie obszernej monografii. Interesujący rys historyczny sięga końca lat dwudziestych ubiegłego wieku. Dzięki uprzejmości kierownictwa SAN Banku, uzyskaliśmy możliwość publikacji materiału, który – odbiegając nieco od tego, co zwykliśmy prezentować na co dzień – dostarczy z pewnością wielu inspirujących informacji. To już drugi – po monografii Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej – z cyklów publikacji. Być może zachęci to inne społeczności w bankach spółdzielczych do podjęcia trudu przygotowania podobnych opracowań, które z przyjemnością opublikujemy.

W 2002 r. Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli zrzeszył się z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., co zdecydowanie zwiększyło jego efektywność działania, umocniło pozycję na rynku, zwiększyło siłę kapitałową i bezpieczeństwo finansowe.

Wyniki do pozazdroszczenia

Osiąganie coraz liczniejszych sukcesów kierownictwo łączyło z wielkim zaangażowaniem w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Potwierdzają to nagrody oraz wyróżnienia organizacji i izb gospodarczych – tak dla instytucji, jak i jej pracowników. Dla przykładu – w 2004 r. prezes Stanisław Kłapeć odebrał z rąk prezesa NBP – Leszka Balcerowicza nagrodę główną i tytuł laureata I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bank Dostępny”. Kolejnym wyróżnieniem z tego roku było Godło Promocyjne „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” oraz nominacja do ogólnopolskiego konkursu „Dobroczyńca Roku”.

W kwietniu 2003 r. w siedzibie centrali uruchomiono pierwszy własny bankomat. Wprowadzono również nowe interesujące produkty przeznaczone głównie dla klientów młodszego pokolenia. Bank prężnie się rozwijał i pozyskiwał licznych klientów – osoby fizyczne i prawne. Świadczy o tym chociażby wygrany w 2004 r. przetarg na obsługę Urzędu Miasta i Gminy Stalowa Wola. Powstawały także kolejne nowe placówki w mieście i w okolicznych gminach. W 2005 r. funkcjonowało 5 oddziałów, 5 filii, 5 ekspozytur i 8 punktów obsługi klienta. W banku działały 33 kasy, z czego 24 w jednym oddziale w Stalowej Woli, a pozostałe w oddziałach w Ulanowie, Nowej Sarzynie, Bojanowie i Jeżowem. Rok ten zamknięto kapitałem własnym na poziomie ponad 8,5 mln zł, co czterokrotnie przewyższało wymagany drugi próg i było bliskie osiągnięciu trzeciego progu kapitałowego dla banków spółdzielczych.

Na przekór światowemu kryzysowi

Bank wzmacniał swoją pozycję, wypracowując coraz wyższe wyniki i osiągając coraz większe przychody. Od 2002 do 2007 r. wzrosły z niespełna 11 mln do prawie 17,5 mln zł. W tym samym okresie wynik finansowy netto zwiększył się z kwoty nieco ponad 1 mln do blisko 4 mln zł. Rosła także suma bilansowa – z ok. 66,5 mln do ponad 192,5 mln zł. Siła instytucji bankowej wynika oczywiście z możliwości udzielania kredytów, a te są uzależnione od posiadanych funduszy własnych, które w 2007 r. wynosiły ponad 12,5 mln zł i w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosły ponad dwukrotnie.
Rzeczą kluczową w całej strategii banku było niezmiennie sprawne docieranie do klientów i skuteczne zaspokajanie ich potrzeb finansowych. Czyniono to poprzez rozbudowaną szeroką sieć własnych placówek, których na terenie trzech powiatów było w tym czasie ogółem 22 – 5 oddziałów, 6 filii, 4 ekspozytury, 7 punktów obsługi klienta; umożliwiono również dostęp do rachunku przez internet.

Systematycznemu wzbogaceniu ulegała oferta banku. W 2007 r. wprowadzono m.in. kredyt mieszkaniowy z dopłatami z BGK. Prowadzono 22 700 rachunków bieżących i ROR. Liczba obsługiwanych rachunków depozytowych osób prywatnych wynosiła ponad 6400, a liczba rachunków kredytowych – ponad 7200.

W omawianym okresie przeprowadzono także kilka nowych inwestycji koniecznych dla podtrzymania tempa rozwoju banku, takich jak remont budynku ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI