System Dokumenty Zastrzeżone: Utracony dowód osobisty potencjalnym problemem na średnio 30 tys. zł?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W II kw. br. z wykorzystaniem cudzej tożsamości próbowano wyłudzić 1631 kredytów na łączną kwotę 114 mln zł. Rekord padł w woj. śląskim, gdzie chciano ukraść w ten sposób aż 25 mln zł. Średnia kwota tego rodzaju przestępstw wyniosła aż 30 tys. zł.

Dowód osobisty to nie tylko kawałek plastiku – to nasza toż­samość, która może zostać wy­korzystana do dokonania szere­gu przestępstw. Statystycznie, włącznie z weekendami, w II kw. br. odnotowywano 18 prób wy­łudzeń dziennie. Każdego dnia próbowano na cudze nazwiska ukraść łącznie 1,26 mln zł.

Łączna kwota prób wyłudzeń kredytów w II kw. br. wyniosła po­nad 114 mln zł. To najwyższy od trzech lat wynik. Jest to głównie efekt trzeciego w historii przypad­ku próby wyłudzenia kwoty 25 mln zł (woj. śląskie). Odnotowano łącznie 29 przypadków prób wy­łudzeń przekraczających 500 tys. zł – średnia z pozostałych 1602 prób wyniosła dokładnie 30 144 zł – powiedział Grzegorz Kondek, koordynator społecznej Kampa­nii informacyjnej Systemu DO­KUMENTY ZASTRZEŻONE.

Łącznie od 2008 r., kiedy to roz­poczęte zostały dokładne bada­nia w tym zakresie, udaremniono już 71,1 tys. prób wyłudzeń kre­dytów na łączną kwotę 3,8 mld zł.

Przestępczość tego typu może dotknąć nie tylko każdego z nas, ale również wiele firm, które w kontaktach z klientami wery­fikują ich tożsamość za pomocą dowodu osobistego. Zdarzają się np. przypadki zakładania fikcyjnej działalności gospodar­czej. Na szczęście – dzięki temu, że Polacy wiedzą, że każdy zgu­biony lub skradziony dokumen­ty tożsamości trzeba zastrzec w banku – udaje się skutecznie ograniczać kradzież tożsamości i walczyć z przestępstwami do­konywanymi z użyciem cudzych danych – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związ­ku Banków Polskich.

W II kw. 2017 r. wielkość Cen­tralnej Bazy Danych Systemu DZ z dokumentami tożsamości, które po zablokowaniu nie mogą już być wykorzystane do wyłu­dzeń wyniosła 1 755 667 sztuk. W ostatnich trzech miesiącach wzrosła o ponad 34,7 tys. danych. Statystycznie do bazy trafiało co­dziennie 381 dokumentów.

image

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Obecnie trwa już 11. etap kampanii. Celem jest informo­wanie o potrzebie zastrzegania utraconych dokumentów, gdyż wiedza w tym zakresie była zbyt ograniczona. Rozpowszechnia­ne są informacje o Systemie DZ – głównie w aspekcie korzyści i bezpieczeństwa osób, które utraciły dokumenty tożsamo­ści. Istnieje bowiem możliwość uniknięcia szeregu przykrych konsekwencji mogących po­wstać w wyniku utraty doku­mentów.

Niewątpliwie te wszystkie lata, które poświęcono na propa­gowanie tematyki bezpieczeń­stwa tożsamości, przynoszą efekty w postaci coraz większej świadomości tego problemu i wzrostu liczby zastrzeganych dokumentów, jednak nadal warto o kwestii ochrony tożsamości rozmawiać.
image
System DOKUMENTY ZA­STRZEŻONE Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości.

Zastrzegać powinni wszyscy – nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba natychmiast zrobić, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórko­wych oraz tysięcy innych firm.

W systemie uczestniczą wszyst­kie polskie banki oraz wiele innych firm i instytucji. Poka­zane powyżej logotypy ban­ków przedstawiają wybranych uczestników systemu, którzy przystąpili do dodatkowej, społecznej kampanii informa­cyjnej. Ich szczególne potrakto­wanie w niniejszym materiale jest wyrazem podziękowania ze stro­ny Związku Banków Polskich za wkład w promocję idei zabezpie­czenia nas wszystkich przed prze­stępstwami z wykorzystaniem kradzionych dokumentów.
image

W skrócie: Zgubiłem lub ukradziono mi dokumenty – co robić?

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

1. Zastrzec je w banku – najłatwiej w swoim. Jeżeli ktoś nie ma rachunku, może to zrobić w banku przyjmującym zastrzeżenia od wszystkich (lista: www.DokumentyZastrzezone.pl). Można także skorzystać z www.bik.pl (jeżeli ktoś miał tam założone wcześniej konto na utracony dokument).

2. Zgłosić się do najbliższej jednostki policji – tylko jeżeli dokumenty zostały skradzione.

3. Zawiadomić gminę lub placówkę konsularną – w celu wyrobienia nowego dokumentu.

Jak to działa?

Wystarczy zgłosić dokument w jednym banku, aby dane automatycznie przekazano do Centralnej Bazy Danych, a następnie rozesłano do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm i instytucji korzystających z Systemu DZ.

Dokumenty można zastrzegać nie tylko osobiście. Większość banków przyjmuje zgłoszenia telefonicznie (od swoich klientów), a część wprowadziła taką funkcję również do bankowości elektronicznej.

Jeżeli ktoś spróbuje posłużyć się zastrzeżonym dokumentem, operacja zostanie zablokowana, a do wyjaśnienia sprawy wzywana jest policja.

Kiedy należy zastrzegać?

Trzeba to zrobić zarówno w przypadku zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży. Niezależnie od przyczyny, powinno się zareagować możliwie jak najszybciej.

Jakie dokumenty?

Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pobytu.

Dlaczego należy zastrzegać?

Dziennie zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem, np. w celu:

  • unikania opłat, kradzieży wyposażenia (wynajem mieszkań i pokoi hotelowych),
  • kradzieży wynajętych samochodów lub innych rzeczy,
  • zakładania fikcyjnych firm (przestępstwa kredytowe i podatkowe).

www.DokumentyZastrzezone.pl

 

Gdy podejrzewasz oszustwo dzwoń na policyjny numer: 997 lub 112

Oszuści znaleźli metodę wyłudzania pieniędzy od seniorów:

1. Ktoś dzwoni podając się za członka rodziny lub policjanta prowadzącego czynności operacyjne.

2. Informuje o sytuacji, która wymaga szybkiego zdobycia gotówki, np. że spowodował śmiertelny wypadek i aby wyjść z aresztu trzeba wpłacić kaucję albo ma wyjątkową okazję do zarobienia dużych pieniędzy, lub też chora jest bliska osoba i potrzebne są pieniądze na bardzo drogie leczenie, albo musi koniecznie natychmiast spłacić dług bądź przekazać swoje oszczędności dla pseudopolicjanta który prowadzi właśnie śledztwo)

3. Oszust prosi starszą osobę o przekazanie wskazanej kwoty pieniędzy osobie, która się do niej zgłosi, bądź pozostawienie gotówki w umówionym miejscu.

4. Po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa.

Tylko w I półroczu 2017 r., na terenie Warszawy i okolic dokonano 225 wyłudzeń na łączną kwotę 8.341,5 zł.

Poza kradzieżą kosztowności i gotówki trzymanej w domach coraz częściej przestępcy nakłaniają starsze osoby do wypłat z ich rachunków bankowych lub zaciągnięcia kredytu.

PAMIĘTAJ:

Policja nigdy nie prosi obywateli o przekazywanie pieniędzy ani kosztowności nieznanym osobom ani policjantom prowadzącym śledztwo.

Jeśli ktoś telefonicznie prosi nas o pieniądze, udział w akcji policyjnej, bądź mamy jakiekolwiek wątpliwości z kim rozmawiamy należy skontaktować się z najbliższymi. Jeżeli nie ma takiej możliwości, a podejrzewamy, że ktoś próbuje nas oszukać, natychmiast trzeba skontaktować się z Policją dzwoniąc na 997 lub 112 – najlepiej z telefonu komórkowego, ewentualnie stacjonarnego po uprzednim upewnieniu się, że ostatnia rozmowa została rozłączona. To bardzo ważne!!!

www.OszustwaNaWnuczka.pl