Bankowość spółdzielcza: Model biznesowy i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Bankowość spółdzielcza: Model biznesowy i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bankowość spółdzielcza szuka dziś swojego miejsca na konkurencyjnym rynku usług finansowych. Niezbędne są zmiany w strategii działania i budowanie nowoczesnych, odpowiadających obecnej sytuacji, modeli biznesowych. Takie działania nie mogą się jednak wiązać z nadmiernym ryzykiem. Włączenie się w nurt rewolucji technologicznej i cyfrowej niesie wyzwania związane z bezpieczeństwem funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Bohdan Szafrański

Zapewne dlatego właśnie tej te­matyce poświęcono znaczną część pierwszego dnia tego­rocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

O tym, jak bezpiecznie zmieniać model biznesowy i jak odpowiedzieć na wyzwania technologiczne przy zmieniających się zasadach świadcze­nia usług bankowych rozmawiano w trakcie panelu dyskusyjnego mo­derowanego przez prezesa Związ­ku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza. Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie dr. Mariusza Cholewy, prezesa zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. Mówił on o tym, jaki jest potencjał rynku, gdzie są ryzyka i jak szukać pomysłów na zrównoważony wzrost bankowości spółdzielczej. Przedstawił między innymi dane statystyczne do­tyczące kredytów i ich jakości w ban­kach spółdzielczych. Wynika z nich, że udział sektora spółdzielczego w akcji kredytowej banków jest największy na Podkarpaciu i wynosi 16%. Lojalność wobec banków spółdzielczych jest większa niż komercyjnych, przodują w tym także południowo-wschodnie regiony Polski. Z nią wszakże bywa różnie, bo w województwie śląskim jest ona zdecydowanie słabsza i po­równywalna z tą odnotowywaną w bankach komercyjnych.

Bardzo wysoki jest scoring klien­tów banków spółdzielczych – zdecy­dowanie lepszy niż w bankach komer­cyjnych. To dobra wiadomość dla tych instytucji, oznacza bowiem, że w naj­bliższej przyszłości – w perspektywie kolejnych dwunastu miesięcy – nie po­winni oni wchodzić w przeterminowa­nie kredytów. Co prawda liczba klien­tów banków spółdzielczych zmalała, ale głównie w grupie tych nielojalnych. Mariusz Cholewa stwierdził też, że banki komercyjne pytały kilka razy częściej w BIK o klientów banków spółdzielczych. Zbierają informacje o nich wcześniej, zanim ci przyjdą zapytać o kredyt. W ten sposób chcą proaktywnie wychodzić z ofertą.

Konieczność modyfikacji działalności

Liczba klientów banków spółdzielczych systematycznie się zmniejsza, co może wskazywać, że skutecznie podbierają ich banki komercyjne. Prezes BIK zapytał zatem dla-czego podobnie nie mogą działać banki spółdzielcze. Czy nie warto kopiować takich działań i częściej pytać w ba-zach BIK o klientów, by móc z wyprzedzeniem zaoferować im dobry, zgodny z ich potrzebami produkt? W dyskusji panelowej wypowiadali się: Stanisław Murawski – prezes zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego, Bożena Głogowska – wiceprezes zarządu Gospodarczego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI