Bankowość spółdzielcza: Banki spółdzielcze jako inicjator rozwoju gospodarczego na poziomie gminnym i powiatowym

Bankowość spółdzielcza: Banki spółdzielcze jako inicjator rozwoju gospodarczego na poziomie gminnym i powiatowym
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bezsprzecznie Polska przez ostatnie dwudziestopięciolecie osiągnęła bardzo wiele - tempo wzrostu gospodarczego regularnie utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, Polska wymieniana jest jako kraj, który w grupie państw naszego regionu najlepiej poradził sobie z przemianą systemową. Siła polskiej gospodarki tkwi nie tylko w dużych aglomeracjach, ale także w regionach. Szczególnie ważną rolę w obszarze wspierania rozwoju gospodarczego polskich regionów odgrywają banki spółdzielcze.

Banki spółdzielcze jako inicjator rozwoju gospodar­czego na poziomie gminnym i powiatowym był tematem debaty organizowanej przez dziennik „Rzeczpospolita” przy współudziale Związku Banków Pol­skich, Banku Polskiej Spółdzielczości i Spółdzielczej Grupy Bankowej. Debatę prowadził red. Grzegorz Siemionczyk z dziennika „Rzeczpospolita„, a udział w niej wzięli Zdzi­sław Kupczyk – prezes zarządu BPS, Paweł Pyzik – p.o. prezesa zarządu SGB, Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes ZBP oraz dr Sławomir Czopur – prezes zarządu Spół­dzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Wśród głów­nych zagadnień poruszanych podczas debaty prelegenci odpowiedzieli m.in. na pytania:

 • Dlaczego banki spółdzielcze mogą spełniać istotną rolę w kwestii rozwoju gospodarczego Polski lokalnej?
 • Jakie zmiany są potrzebne, aby umocnić taką rolę ban­ków spółdzielczych?
 • Jakie przewagi mają banki spółdzielcze nad dużymi bankami komercyjnymi?
 • Jakie skutki będzie miało zaniechanie wzmacniania roli banków spółdzielczych?

Lokalny motor rozwoju

Ostatnie kilkanaście lat bankowości spółdzielczej w Pol­sce to okres wielu zmian i przekształceń związanych z budo­wą optymalnego kształtu sektora banków lokalnych. Zmia­ny te stale zmierzają w kierunku wzmocnienia bezpieczeń­stwa i stabilności działania banków. Stała potrzeba zmian wymaga poszukiwania nie tylko niezbędnych rozwiązań re­gulacyjnych, ale również pewnej wizji i kierunków rozwoju banków spółdzielczych. – Polska wciąż jest krajem stosunkowo nisko ubankowionym, cierpi na niedobór kapitału i oszczęd­ności. Nasz rynek potrzebuje więc różnego rodzaju instytucji finansowych, zarówno globalnych, jak i lokalnych, aby zapew­nić wszystkim Polakom odpowiedni dostęp do źródeł finanso­wania – tłumaczył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. Choć ta organizacja reprezentuje także banki komercyjne, Pietraszkiewicz przyznaje, że na szczeblu gmin czy powiatów miejscowe banki są niezastąpione. – Banki spółdzielcze są motorem rozwoju lokalnych gospodarek. Badania jednoznacz­nie pokazują, że tam, gdzie jest więcej banków spółdzielczych, rozwój lokalnych środowisk gospodarczych odbywał się bardziej harmonijnie niż tam, gdzie dominują duże korporacje finan­sowe – powiedział Zdzisław Kupczyk, prezes Banku BPS, który zrzesza 352 banki spółdzielcze.

Jak podkreślił, to jest konsekwencja tego, że bankom komercyjnym często nie opłaca się obsługiwać małych spo­łeczności. A nawet, gdy chcą to robić, banki spółdzielcze zwykle mają nad nimi przewagę konkurencyjną.

Dużym atutem banków spółdzielczych jest znajomość lokalnych realiów – powiedział Zdzisław Kupczyk.

Przewagą banków spółdzielczych jest ich podejście do klienta. Takie podmioty działają często na terenie kilku gmin lub powiatu, zatrudniają mieszkańców danego regionu, którzy znają swoich klientów i dobrze identyfikują ryzyko. Stąd odsetek kredytów nieregularnych (niespłacanych terminowo – red.) na tych macierzystych obszarach banków spółdzielczych jest o połowę niższy niż ogólnie w sektorze bankowym – dodał Paweł Pyzik, pełniący obowiązku prezesa zarządu SGB-Banku, zrzeszają­cego 200 banków spółdzielczych. – Oferujemy dziś klientom produkty depozytowo-kredytowe na europejskim poziomie i w co­raz niższych cenach. Jednocześnie jesteśmy postrzegani jako grupa banków lokalnych, znających potrzeby i aspiracje mieszkańców powiatów, miasteczek i wsi. Żyjemy tym, czym żyją lokalne spo­łeczności. Potwierdziliśmy to ostatnio poprzez wsparcie poszkodo­wanych w nawałnicach, które przeszły nad Polską w sierpniu. Ta bliskość przekłada się również na wyniki finansowe – wyjaśnił.

Nazwa zobowią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI