Bankowość spółdzielcza: Sektor w czasach rewolucji cyfrowej

Bankowość spółdzielcza: Sektor w czasach rewolucji cyfrowej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Otwierając tegoroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, stwierdził, że "zdrowy rozsądek jest w stanie zastąpić każdy stopień wykształcenia, ale żadne wykształcenie nie zastąpi zdrowego rozsądku". Słowa te odnoszą się między innymi do wyzwań, które stoją przed bankami, zwłaszcza tymi związanymi z bankowością elektroniczną i jej bezpieczeństwem.

Właśnie tym zagadnieniom był poświę­cony jeden z paneli dyskusyjnych zatytułowany „Bankowość spółdziel­cza w czasach rewolucji cyfrowej – wyzwania bankowości elektronicznej, bezpieczeństwo cyber­przestrzeni„, w którym miałam przyjemność uczestniczyć.

Wystąpienie wprowadzające wygłosił Aleksy Gruszczyk, Senior Relationship Manager z or­ganizacji Visa. Moderatorem dyskusji panelo­wej był dr Mieczysław Groszek, prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, a w panelu głos zabrali: Piotr Balcerzak – przedstawiciel Banko­wego Centrum Cyberbezpieczeństwa i Związku Banków Polskich; Daria Pawęda – dyrektor Departamentu Bankowości Internetowej i Mo­bilnej Banku BPS; Rafał Gołębiewski – przed­stawiciel Visa, dyrektor generalny polskiego od­działu Elavon Financial Services DAC; Aleksy Gruszczyk oraz Adam Kokoszkiewicz – dy­rektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu Polskiego Standardu Płatności.

Przedstawiciel Visa podczas wystąpienia wprowadzającego zwrócił uwagę na zmiany ryn­kowe i tendencje kształtujące rynek dziś i wyzna­czające kierunki na przyszłość oraz przedstawił rozwiązania, jakie Visa ma w ofercie i nad który­mi pracuje, aby pomóc bankom spółdzielczym stawić czoła wyzwaniom cyfrowej rewolucji.

Dr Mieczysław Groszek przypomniał o pro­gramie wspierania obrotu bezgotówkowego, podkreślił przy tym, że większość podmiotów, które mają być nim objęte, to firmy z rejonów działania banków spółdzielczych. 12 września br. zainaugurowana została kampania spo­łeczna „Warto Bezgotówkowo”, pod patrona­tem honorowym Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów. Bank BPS Mobilnie otrzymał zaproszenie do włączenia się do akcji #WartoBezgotówkowo i przyjął je. Będzie pro­mował płatności bezgotówkowe, w tym mobil­ne, zarówno w Banku BPS, jak i bankach spół­dzielczych tego zrzeszenia.

Daria Pawęda

Od 1999 r. zawodowo zajmuje się bankowością elektroniczną (m.in. internetową, ą mobilną, biometrią). Pracowała m.in. jako dyrektor zarządzający w islandzkim Kaupthing Banku, a także na innych menedżerskich stanowiskach związanych z bankowością elektroniczną m.in. w Raiffeisen Banku, Polbanku, Dominet Banku i Getin Banku. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora Bankowości Internetowej i Mobilnej w Banku BPS, gdzie odpowiada za rozwój oraz utrzymanie bankowości elektronicznej, a także za promocję bankowości mobilnej i internetowej, w tym w mediach społecznościowych (Bank BPS Mobilnie).

Absolwentka kilku kierunków studiów, w tym finansów i bankowości na UŁ, informatyki w biznesie w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz dziennikarstwa i komunikacji na UKSW.

Płatności mobilne coraz popularniejsze

Płatności mobilne stały się już rzeczywisto­ścią na polskim rynku, dotyczy to także ban­ków spółdzielczych, które coraz częściej oferują swoim klientom tego typu usługi. Płatności mobilne, zwane też m-płatnościami, to rozwią­zania wykorzystujące całkowicie różne techno­logie, ale łączy je to, że płatność dokonywana jest przez klienta za pomocą urządzenia przeno­śnego typu smartfon czy tablet.

Jedną z form płatności mobilnych jest usługa oparta na HCE i takie m-płatności oferują swo­im klientom także banki spółdzielcze z obu zrze­szeń. W Grupie Banku BPS wdrożenie oparto na aplikacji Planet Mobile HCE Wallet, dostarczo­nej przez firmę IT Card. Natomiast SGB-Bank współpracuje w tym zakresie z firmą First Data, a aplikacją umożliwiającą płatności zbliżeniowe jest Portfel SGB. Obu tym rozwiązaniom part­neruje organizacja Visa. Obie aplikacje można bezpłatnie pobrać z marketu Google Play.

„Zrobili sobie swojego Blika. Klienci banków spółdzielczych też będą wypłacać z bankomatów za pomocą kodów jednorazowych“ – taki komunikat podał PRNews.pl 18 listopada 2016 r., a chodzi­ło o nową usługę z zakresu płatności elektronicz­nych, czyli Sm@rt wypłaty. Banki spółdzielcze z Grupy BPS udostępniają tę usługę swoim klientom od połowy listopada 2016 r. (w bankomatach pracujących w systemie Novum Host) i cieszy się ona coraz większą popularnością. Zrze­szenie rozpoczęło także współpracę z Polskim Standardem Płatności.

Więcej o płatnościach mobilnych BLIK mówił Adam Kokoszkiewicz. Bank BPS oraz banki spółdzielcze z Grupy BPS również są zainteresowa­ne tą formą m-płatności. Jak na razie Bank BPS podpisał umowę z Polskim Standardem Płatności o uczestnictwo w systemie BLIK (w roli Agenta). Pozwoli ona klientom wielu banków, którzy korzystają z BLIK-a na reali­zację płatności w terminalach POS Banku BPS i IT Card, a następnie na dokonywanie wypłat bez użycia karty z sieci bankomatów BPS.

Bankowość biometryczna wciąż popularna

W swoim wystąpieniu wyraźnie podkreśliłam, że banki spółdzielcze nie mają powodu do kompleksów w kwestii nowoczesnych technologii i wspierania obrotu bezgotówkowego. Przypomniałam, że były one pioniera­mi z zakresu bankowoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI