BANK 2024/05

Paweł Minkina
BANK 2024/05

Od Redaktora Naczelnego | Przełomowy moment

Dwadzieścia lat temu przedstawiciele polskich banków i dostawców technologii cyfrowych porozumieli się, by wspólnie działać na rzecz nowoczesnego i dostępnego dla wszystkich, a przy tym bezpiecznego sektora finansowego. Tak zrodził się projekt Forum Technologii Bankowych. Rozwój technologii tworzonych przez banki, również te lokalne, stanowi wiodący temat prezentowanego Państwu, aktualnego wydania naszego miesięcznika. – Dzisiaj technologia ponownie staje się tak […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/05

Bankowość i Finanse | Kronika – maj 2024

KADRY Premier Donald Tusk powołał Mirosława Czekaja na prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Funkcję obejmie z chwilą uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. W ostatnich latach pełnił on funkcję skarbnika Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie odpowiadał m.in. za politykę finansową, gospodarkę i współpracę z instytucjami finansowymi. Na stanowisko pierwszego wiceprezesa zarządu BGK premier powołał prof. zw. dr hab. Martę Postułę, zaś na stanowisko wiceprezesa Macieja Klisia. Rada […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Andrzej Stanisław Kaleta
BANK 2024/05

Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | Złoty wiek naszej przedsiębiorczości

Skok, jaki w tej dziedzinie wykonała Polska, jest bez precedensu. Dotyczy to zarówno małego biznesu, jak i dużych firm. Dorobiliśmy się niewątpliwie wielu krajowych czempionów.
Ich działalność to ewidentne pasmo sukcesów. Należy jednak pamiętać, że polskie firmy
znalazły się w przełomowym momencie. Dziś bowiem trzeba szukać nowego modelu rozwoju. Potrzebne są takie procesy, jakie zachodzą w firmach ze światowej czołówki – podkreśla
prof. d  hab. Andrzej Stanisław Kaleta w rozmowie z Pawłem Jabłońskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
ekrany ze wskaźnikami ekonomicznymi
BANK 2024/05

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Globalne oddalenie

W przeciągu zaledwie kilku lat światowa gospodarka utraciła to, na co pracowano niemalże całe stulecie – przekonanie o tym, że globalnie znaczy lepiej. Choć nie oznacza to jeszcze całkowitej deglobalizacji, to pandemia, kryzys inflacyjny oraz kolejne konflikty pokazują, że coraz częściej państwa wolą podążać własną ścieżką, silnie zabezpieczając swoje interesy. Pytanie, czy w ujęciu globalnym na tych podziałach ktokolwiek skorzysta?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/05

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

Minimalne ryzyko recesji. Główny ekonomista Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Pierre-Olivier Gourinchas, przekonuje, że pomimo utrzymującej się niepewności geopolitycznej, ryzyko globalnej recesji jest niewielkie. „W tym momencie potrzeba byłoby wiele, aby wykoleić światową gospodarkę, dlatego też perspektywy wzrostu są wyjątkowo stabilne” – wskazuje francuski ekonomista. Dobre sygnały płyną m.in. z amerykańskiej oraz chińskiej gospodarki, a także kilku gospodarek rynków wschodzących. W Europie z kolei, jak […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/05

Bankowość i Finanse | Ochrona Środowiska – Deloitte | Dekarbonizacja portfela kredytowego – nowe wyzwanie stojące przed instytucjami finansowymi

Postępujące w szybkim tempie zmiany klimatyczne i degradacja środowiska to obecnie kluczowe wyzwania współczesnego świata. Ich powstrzymanie wymaga szeroko zakrojonych działań. Opracowanie strategii dekarbonizacji przedsiębiorstwa staje się zatem obowiązkiem, zwłaszcza gdy chodzi o zredukowanie emisji gazów cieplarnianych.

CZYTAJ WIĘCEJ
0001
BANK 2024/05

Bankowość i Finanse | Rozliczenia Międzybankowe – KIR | Elixir – fundament nowoczesnej bankowości

W ciągu ostatnich 30 lat, w Polsce zmieniło się niemal wszystko – od kultury,
przez muzykę, politykę, aż po gospodarkę i biznes. W przyspieszonym tempie rozwijały się usługi bankowe. Siłą napędową wielu zmian w sektorze finansowym stał się pierwszy elektroniczny system rozliczeniowy Elixir, który stabilnie i bezpiecznie połączył ze sobą banki. Od 1994 r., czyli od początku swojego funkcjonowania, system rozliczył transakcje o wartości niemal 113 bln zł, czyli równowartość kosztu budowy 56 tys. Stadionów Narodowych. Dotychczas system przetworzył ponad 35 mld transakcji, czyli cztery razy więcej niż liczba ludzi mieszkujących obecnie na Ziemi.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/05

Bankowość i Finanse | Rozliczenia międzybankowe – Bazy i Systemy Bankowe Spółka z o.o. | Big-Bang w rozliczeniach SORBNET

Najbliższe miesiące przyniosą prawdziwą rewolucję w dziedzinie międzybankowych rozliczeń wysokokwotowych. Po przeszło dziesięciu latach pożegnamy SORBNET2, najważniejszy polski system obsługi płatności, umożliwiający rozrachunek złotowych operacji wysokokwotowych w czasie rzeczywistym. Wejście na rynek jego nowej odsłony, SORBNET3, spowoduje konieczność dostosowania się wszystkich uczestników rynku.

CZYTAJ WIĘCEJ
wirtualna kula ziemska i symbole walut wokół niej
BANK 2024/05

Bankowość i Finanse | Utrzymanie klienta – VISA | Banki mogą zaoferować wiele benefitów i usług dodanych. Które z nich pozwalają utrzymać klientów?

Na rynek wchodzą nowi gracze, w tym fintechy, a bankom coraz trudniej się wyróżnić.
Poprzez obudowywanie oferty w benefity i usługi dodane chcą przyciągnąć nowych klientów
lub podtrzymać lojalność obecnych. Wyzwaniem jest dobór elementów oferty wykraczających poza podstawowe konto, kartę, lokatę czy kredyt, a kluczem – wiedza o potrzebach konsumenta czy przedsiębiorcy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/05

Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo – DAGMA ESET | Threat intelligence i cyberbezpieczeństwo instytucji finansowych | Jak w oparciu o dane zabezpieczać się przed atakami?

Threat intelligence, a więc usługi dostarczające wartościowych, szczegółowych danych i informacji o cyberzagrożeniach, atakach oraz atakujących, wciąż zyskują na znaczeniu. Jak wykorzystywać raporty o zagrożeniach w branży finansowej i co powinny one zawierać – wyjaśniają eksperci specjalizującej się w cyberbezpieczeństwie marki ESET: Juraj Knapec, Product Manager oraz Jakob Souček, Senior Malware Researcher.

CZYTAJ WIĘCEJ
banknoty pod młotkiem sędziowskim
BANK 2024/05

Bankowość i Finanse | Sądownictwo | Cena sprawiedliwości w Europie

Zasługą współczesnych państw jest wypracowanie wspólnego instrumentarium przestrzegania standardów niezależności władzy sądowniczej w Unii Europejskiej. Szczególnym momentem w tych działaniach okazała się jednogłośna aprobata sześciu rządów dla koncepcji ustanowienia „własnego systemu sądowego” w początkach lat 50. XX w. A jak to określił Walter Hallstein, pierwszy szef Komisji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), „prawo…jest jedyną bronią Wspólnoty… jej misja byłaby zagrożona w najwyższym stopniu i ostatecznie unicestwiona, gdyby ten podstawowy środek realizacji celów Wspólnoty stracił swój wiążący oraz jednolity charakter we wszystkich państwach członkowskich”.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/05

Raport Specjalny | Technologie Bankowe | Dwadzieścia lat minęło… czyli o roli FTB w digitalizacji polskiej bankowości

W roku 2024 świętujemy nie tylko jubileusz przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. Dwadzieścia lat temu przedstawiciele polskich banków i dostawców technologii cyfrowych porozumieli się, by wspólnie działać na rzecz nowoczesnego i dostępnego dla wszystkich, a przy tym bezpiecznego sektora finansowego. Powołane wówczas do życia Forum Technologii Bankowych stało się miejscem wymiany doświadczeń, kreowania ambitnych wizji rozwoju polskiej bankowości oraz wypracowywania rozwiązań, zarówno […]

CZYTAJ WIĘCEJ
dr Wojciech Bolanowski
BANK 2024/05

Raport Specjalny | Technologie Bankowe | Niemal niewidoczny element bankowości

Dzisiaj technologia ponownie staje się tak naturalnym, że niemal niewidocznym, elementem bankowości. Przyjmujemy, że jest wszędzie i powinna działać, a to, że razem z nowymi technologiami przychodzą innowacje i rewolucyjne zmiany w zachowaniu klientów czy w strategii banków już nas nie dziwi. Paradoksalnie, wraz ze swoim dynamicznym rozwojem technologia spowszedniała bankowcom, a także klientom banków – wyjaśnia dr Wojciech Bolanowski, doradca prezesa VeloBanku SA oraz lider projektu i product owner VeloMarket.pl. Rozmawiał z nim Jan Bolanowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/05

Bankowość i Finanse | Wizerunek | Siła marki

Ludzie interesują się finansami jak Sejmem na YouTube. Mają wyrobione zdanie na temat banków, mają swój ulubiony bank, czytują finfluencerów, interesują się różnymi instrumentami finansowymi, które wcześniej były zarezerwowane bardziej dla ekspertów. To jest moim zdaniem znak czasu, z którego banki zdają sobie sprawę. Postawiły na przemyślaną, wielokanałową komunikację – podkreśla Michał Ulidis, dyrektor kreatywny w Publicon, wykładowca akademicki, w rozmowie z Janem Bolanowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/05

Raport Specjalny | Bankowe Technologie – GFT | Integracja sztucznej inteligencji w bankowości od A(I) do Z(abezpieczeń)

W dobie cyfryzacji sztuczna inteligencja rewolucjonizuje bankowość. Jednak wprowadzając innowacje w usługach, wyznaczyła ona także nowe wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem. Współczesne banki stoją obecnie przed trudnym zadaniem, balansując pomiędzy wykorzystaniem zaawansowanych technologii a zapewnieniem bezpieczeństwa danych i transakcji swoich klientów. Potencjał i wyzwania wykorzystania AI w sektorze bankowym przedstawia Przemysław Kulesza, Head of Global Security Practice, ekspert GFT.

CZYTAJ WIĘCEJ
wirtualny ekran z napisem AI, obraz wirtualnego mózgu,
BANK 2024/05

Raport Specjalny | Technologie Bankowe | Sztuczna inteligencja naprawdę poprawia bezpieczeństwo

Jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, to sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w analizie ryzyka i wykrywaniu oszustw. Algorytmy AI mogą monitorować transakcje w czasie rzeczywistym, identyfikując podejrzane działania, które mogłyby wskazywać na próby oszustwa czy wycieku danych. Dzięki temu firmy są w stanie szybciej reagować na potencjalne zagrożenia, znacznie zwiększając bezpieczeństwo danych klientów i operacji biznesowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2024/05

Raport Specjalny | Technologie Bankowe – BIK S.A. | Najwyższa forma ochrony przed cyberprzestępstwem

Jest bezkontekstowa, wygodna i niewidoczna dla klienta. Zastosowane w niej algorytmy stale budują modele zachowań. Wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji i procesy machine learning. Skutecznie chroni zarówno w przypadku próby włamania na konto podczas logowania, jak i w trakcie sesji. Mowa o technologii biometrii behawioralnej Digital Fingerprints wykorzystanej z sukcesem w Platformie Biometrii Behawioralnej BIK.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2