Bankowość i Finanse | Rozliczenia Międzybankowe – KIR | Elixir – fundament nowoczesnej bankowości

Bankowość i Finanse | Rozliczenia Międzybankowe – KIR | Elixir – fundament nowoczesnej bankowości
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W ciągu ostatnich 30 lat, w Polsce zmieniło się niemal wszystko – od kultury, przez muzykę, politykę, aż po gospodarkę i biznes. W przyspieszonym tempie rozwijały się usługi bankowe. Siłą napędową wielu zmian w sektorze finansowym stał się pierwszy elektroniczny system rozliczeniowy Elixir, który stabilnie i bezpiecznie połączył ze sobą banki. Od 1994 r., czyli od początku swojego funkcjonowania, system rozliczył transakcje o wartości niemal 113 bln zł, czyli równowartość kosztu budowy 56 tys. Stadionów Narodowych. Dotychczas system przetworzył ponad 35 mld transakcji, czyli cztery razy więcej niż liczba ludzi mieszkujących obecnie na Ziemi.

30 lat minęło

To właśnie 18 kwietnia 1994 r. wszystko się zmieniło. Tego dnia KIR uruchomił pierwszą sesję Elixira – systemu, który zmienił funkcjonowanie polskiej gospodarki i rozpoczął nową erę w polskiej bankowości. Od tego czasu, nieprzerwanie od 10 958 dni, czyli przez ostatnie 30 lat, Elixir buduje cyfrowe zaufanie. Zanim na polską scenę finansową wkroczył system Elixir, rozliczenia międzybankowe odbywały się wyłącznie w formie papierowej – w systemie Sybir. Wymianę zleceń obsługiwała specjalna poczta kurierska, przewożąca dokumenty w zapieczętowanych workach. Pokonywała przy tym średnio po 50 000 km dziennie – więcej niż okrążenie naszej planety. Choć system działał sprawnie, potrzeba było co najmniej doby, aby pieniądze trafiły z konta nadawcy na konto odbiorcy przelewu.

Poprzednik systemu Elixir (Sybir), rozliczający zlecenia w formie papierowej, został ostatecznie zamknięty w 2004 r. Odtąd wszystkie rozliczenia międzybankowe odbywają się w formie elektronicznej. Dzięki doświadczeniom płynącym z prowadzenia systemu Elixir możliwe było sprawne uruchomienie, w czerwcu 2012 r., systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, jako drugiego tego typu na świecie. Obecnie już niemal co piąty przelew w Polsce realizowany jest w systemie Express Elixir.

W stronę nowoczesnej bankowości

System Elixir rozwijał się stopniowo. Pierwsze sesje przetwarzane były za pomocą komputera mainframe, który zajmował przestrzeń o wielkości kilku solidnych szaf. – Polski sektor bankowy lat dziewięćdziesiątych potrzebował zmian, aby się rozwijać i profesjonalizować. Wprowadzenie całkowicie elektronicznego systemu Elixir było prawdziwą rewolucją. Na długo przed upowszechnieniem internetu zespół ekspertów KIR stworzył sprawny i bezpieczny system, bez którego trudno wyobrazić sobie nowoczesną bankowość – podkreśla Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR.

Dziś Elixir jest zupełnie innym systemem niż 30 lat temu. Od czasu jego uruchomienia wielokrotnie zmieniały się zastosowane rozwiązania technologiczne. Wprowadzane modyfikacje odpowiadały potrzebom uczestników, bieżącym trendom i zmianom w wymaganiach regulacyjnych. Z systemu Elixir korzystają bezpośrednio i pośrednio wszystkie banki w Polsce. W 2020 r., po raz pierwszy w historii, Elixir w ciągu roku przetworzył ponad 2 mld transakcji, czyli ponad 50 przelewów na każdego mieszkańca Polski. W roku 2023 wartość rozliczonych transakcji wyniosła 8,47 bln zł, czyli przeszło 12 razy więcej niż planowane dochody budżetu państwa w 2024 r. Statystyki systemu nadal rosną: oczekuje się, że w tym roku Elixir przetworzy 2,23 mld transakcji.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK