BANK 2018/12

BANK 2018/12

Rynek Finansowy: KRONIKA – grudzień 2018

WYDARZENIA: GUS zrewidował szacunek PKB za I kw. 2018 do 5,3% z 5,2%. Wzrost PKB w III kw. 2018 r. (szacunek flash) wyniósł 5,1% r/r (wobec 5,1% r./r. w II kw., po rewizji). Wysoki wzrost gospodarczy utrzymał się mimo podniesienia bazy w ubiegłym roku (rewizja dynamiki PKB w górę o 0,2 pkt. proc.). Po odsezonowaniu dynamika PKB wyniosła aż 5,7% r./r. W kolejnych kwartałach należy jednak spodziewać się osłabienia dynamiki PKB. Główną przyczyną tej tendencji będzie widoczne już spowolnienie w strefie euro.

CZYTAJ WIĘCEJ
Adam Glapiński, prezes zarządu, Narodowy Bank Polski
BANK 2018/12

Rynek Finansowy: Niską inflację częściowo zawdzięczamy nowoczesnym technologiom

Roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, zwany potocznie inflacją, kształtował się w Polsce w ostatnich latach na relatywnie niskim poziomie. Mogłoby się wydawać dość zaskakujące, że wysokiej dynamice wzrostu gospodarczego oraz relatywnie silnemu wzrostowi płac towarzyszyło niskie tempo zmian cen. Jednakże, tę zagadkę ekonomiczną możemy częściowo rozwikłać, analizując oddziaływanie nowoczesnych technologii cyfrowych na wskaźnik CPI.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/12

Raport Specjalny Bezpieczeństwo Banków: Cyberbezpieczeństwo w sektorze finansowym

Firmy z sektora finansowego zmagają się obecnie z wieloma wyzwaniami. Wzrost konkurencyjności, wynikający w dużej mierze z postępującej na rynku konsolidacji, sprawia, że muszą tworzyć bardziej spersonalizowane oferty, które będą spełniały oczekiwania określonych grup klientów. Koniecznością stało się również otwarcie się na nowe modele dostarczania usług. Większe zagęszczenie na rynku finansowym wiąże się także z potrzebą walki o klienta przy oferowaniu niższej ceny. Oznacza to rezygnację z części przychodu, czego efektem są najniższe w historii stopy procentowe, wynoszące obecnie 1,5%.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/12

Raport Specjalny Bezpieczeństwo Banków: Zarządzanie ryzykiem priorytetem przy przetwarzaniu danych w chmurze

Zarządzanie ryzykiem jest jednym głównych zagadnień w aktualnych aktach prawnych oraz komunikatach organów nadzorczych dotyczących obszaru bezpieczeństwa przetwarzania informacji. Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO) wskazuje analizę ryzyka jako podstawę do podejmowania decyzji o zastosowaniu środków technicznych lub organizacyjnych w celu jego zmniejszenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/12

Nauka: Edukacja i nowe technologie to naturalne obszary współpracy nauki i gospodarki

O wpływie tzw. Konstytucji dla Nauki i zmian z niej wynikających na rozwój krajowej gospodarki, pozycji polskich uczelni na świecie, ale także innowacyjności, przedsiębiorczości oraz współpracy sektora bankowego i instytucji publicznych na rzecz edukacji ekonomicznej specjalnie dla czytelników „Miesięcznika Finansowego BANK” mówi wiceprezes Rady Ministrów oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosław Gowin. Z wicepremierem rozmawiał Michał Polak.

CZYTAJ WIĘCEJ
Raport Specjalny
BANK 2018/12

Raport Specjalny Finansowanie Samorządów: Kolejny kwartał dobrych wyników

W III kw. br. rynek kredytów mieszkaniowych w dalszym ciągu notował dobre wyniki, jednak dynamika akcji kredytowej nieco osłabła. Mimo pojawiających się sygnałów o zaostrzaniu kryteriów udzielania kredytów, liczba i wartość nowych umów o kredyt mieszkaniowy była zbliżona do kwartału poprzedniego, choć minimalnie niższa – odpowiednio o 3,05% i 1,24%. Łącznie banki udzieliły 52 tys. nowych kredytów o wartości 13,5 mld zł i na koniec września poziom akcji kredytowej w tym roku osiągnął już 85-90% wartości roku poprzedniego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Raport Specjalny
BANK 2018/12

Raport Specjalny Finansowanie Samorządów: Inwestycje i dyscyplina kosztowa – wyzwania dla Samorządów

Proces digitalizacji oraz realizacja kluczowych inwestycji to w perspektywie kilku najbliższych lat jedne z ważniejszych wyzwań dla jednostek samorządu terytorialnego. Pod kątem finansowania przedsięwzięć będzie to także okres wyzwań związanych z dopuszczalnym poziomem długu. Pogodzenie tych dwóch celów: efektywnego rozwoju i dyscypliny kosztowej wymaga zaangażowania zaufanego partnera. Takiego, który zaprojektuje rozwiązania wpisane w aktualne potrzeby samorządu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/12

Raport Specjalny. Finansowanie Samorządów: Sytuacja finansowa samorządów

Na mijający właśnie rok zaplanowano kolejny dynamiczny wzrost wydatków majątkowych samorządów. Z jednej strony związane jest to z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych, z drugiej natomiast może być efektem tegorocznych wyborów samorządowych. Choć na koniec września 2018 r. faktycznie zrealizowano jedynie 26 spośród 74 mld zł zaplanowanych wydatków majątkowych, to jednak należy się spodziewać przyspieszenia tempa realizacji inwestycji w ostatnim kwartale.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/12

IT@BANK: To już trzynasty ranking

Zapotrzebowanie na nowatorskie rozwiązania IT stymulowane było w ostatnim czasie koniecznością wdrożenia nowych przepisów – przypomniał redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK” Stanisław Brzeg-Wieluński podczas uroczystości ogłoszenia wyników trzynastej edycji rankingu IT@BANK. To właśnie zmiany regulacyjne stanowiły inspirację dla oferty Krajowej Izby Rozliczeniowej, wyróżnionej potrójnym tytułem Produktu Roku. Główna nagroda rankingu trafiła do firmy Asseco Poland.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2