Rynek Finansowy: Loża komentatorów – grudzień 2018

Rynek Finansowy: Loża komentatorów – grudzień 2018
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak procesy konsolidacyjne wpłyną na konkurencyjność polskiego sektora bankowego?

Marta Petka-Zagajewska
kierownik Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO BP

Konsolidacja sektora bankowego może być konieczna dla utrzymania konkurencyjności cenowej i wyróżniania się innowacyjnością produktów. Jedna z definicji konkurencyjności określa ją jako zdolność oferowania produktów o porównywalnej do konkurentów jakości, ale po niższej cenie lub produktów lepszych, ale po cenie nie wyższej niż konkurenci. W dłuższym horyzoncie konkurowanie ceną jest możliwe tylko wtedy, jeśli ma się niższe koszty, do czego w bankowości niezbędny jest efekt skali. Zdolność do konkurowania jakością tworzą innowacyjność i inwestycje, w sektorze bankowym często w postaci nowych rozwiązań IT. Innowacje to inwestycje i ryzyko, że część z nich będzie utopionym kosztem. Zdolność do ich ponoszenia rośnie wraz z rozmiarem podmiotu. W przypadku banków przed potrzebą konkurencyjności stoi konieczność sprostania wymogom nadzorczym (wymuszają utrzymanie rentowności, co ogranicza przestrzeń do szukania konkurencyjności tylko przez cenę) i wymogom bezpieczeństwa (coraz kosztowniejsze w dobie cyberprzestępczości). Duże banki, zdolne do ponoszenia wysokich nakładów na nowatorskie rozwiązania IT i zapewnienie ich bezpieczeństwa są więc bardziej konkurencyjne w starciu z parabankowymi fintechami. W kontekście międzynarodowym warto zauważyć, że w gospodarkach rozwiniętych dominuje model sektora bankowego z kilkoma dużymi bankami o znaczącym udziale rynkowym i grupą mniejszych instytucji operujących w niszach. Potwierdzają to m.in. dane o koncentracji, definiowanej jako udział w aktywach sektora pięciu największych podmiotów. Mediana tego wskaźnika w UE to 63,7%. W Polsce, w 2017 wynosił on 47,5% i był ósmym, najniższym wśród 28 unijnych państw.

Andrzej Reterski
ekspert w branży consumer finance

Skutki konsolidacji sektora bankowego należy rozpatrywać w kilku wymiarach. W wymiarze wewnętrznym, kiedy myślimy o konkurencji między bankami, konsolidacja jest zjawiskiem negatywnym. Może dojść bowiem do sytuacji, w której zamiast kilkudziesięciu mniejszych banków, pozostanie w kraju zaledwie klika molochów bankowych. To na pewno nie poprawi jakości oferowanych przez te instytucje usług. Spadnie wewnętrzna konkurencyjność sektora. Jeżeli jednak rozważać konkurencyjność banków w wymiarze transgranicznym, czy nawet w stosunku do rodzimego sektora pożyczkowego, należy pokusić się o bardziej zróżnicowane wnioski. W obecnej rzeczywistości gospodarczej dużego znaczenia nabiera technologia. Duże organizacje dysponujące znacznymi środkami finansowymi mogą sięgać po najlepsze rozwiązania w tym obszarze. Tą drogą można łatwo zbudować przewagę konkurencyjną. Ważnym elementem w przypadku sektora bankowego są też wymogi kapitałowe. W starciu z olbrzymimi korporacjami międzynarodowymi, polskie banki zwiększą swoje szanse dzięki konsolidacjom, które podniosą ich kapitały. Rozpatrując konkurencyjność sektora bankowego w stosunku do firm pożyczkowych, trzeba zauważyć, że wzrost poprzez procesy konsolidacyjne niekoniecznie przyniesie same korzyści. Oczywiście technologia nadal pozostaje atutem, ale bardzo duże ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI