Raport Specjalny Finansowanie Samorządów: Inwestycje i dyscyplina kosztowa – wyzwania dla Samorządów

Raport Specjalny Finansowanie Samorządów: Inwestycje i dyscyplina kosztowa – wyzwania dla Samorządów
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Proces digitalizacji oraz realizacja kluczowych inwestycji to w perspektywie kilku najbliższych lat jedne z ważniejszych wyzwań dla jednostek samorządu terytorialnego. Pod kątem finansowania przedsięwzięć będzie to także okres wyzwań związanych z dopuszczalnym poziomem długu. Pogodzenie tych dwóch celów: efektywnego rozwoju i dyscypliny kosztowej wymaga zaangażowania zaufanego partnera. Takiego, który zaprojektuje rozwiązania wpisane w aktualne potrzeby samorządu.

Radosław Szewczak, dyrektor Sektora Publicznego Citi Handlowy Bank Handlowy w Warszawie SARadosław Szewczak
dyrektor Sektora Publicznego Citi Handlowy Bank Handlowy w Warszawie SA

Nowe rozwiązania finansujące inwestycje

Citi Handlowy, wykorzystując dotychczasowe doświadczenie we współpracy z miastami, powiatami i województwami, nieustannie rozwija nowoczesną ofertę bankowości skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego. Proponujemy szereg rozwiązań związanych z finansowaniem inwestycji, dostosowanych do indywidualnych oczekiwań klientów. Poza kluczowymi dla JST produktami kredytowymi, czyli kredytem w rachunku bieżącym czy inwestycyjnym, poszerzamy naszą propozycję dostępnych rozwiązań o obligacje komunalne. To zupełnie nowa jakość aktywów – obligacje komunalne w opcji skierowanej do inwestorów rynkowych do tej pory nie były szeroko dostępne na rynku bankowym. Propozycja Citi Handlowy stanowi ciekawą alternatywę, która pozwoli zdywersyfikować dotychczas dostępne źródła finansowania oraz może pozytywnie wpłynąć na poprawę wskaźników rentowności.

Nadzór nad programami finansowania

Jak dodatkowo Citi Handlowy wspiera jednostki samorządowe w procesie finansowania inwestycji? W ramach uruchamianych programów finansowania obejmuje pełne spektrum funkcji zapewniających sprawną realizację takiego programu, w tym: organizatora przygotowującego strukturę programu, dokumentację oraz materiały informacyjne na temat emitenta, funkcję dealera – prowadząc dystrybucję obligacji komunalnych na rynku pierwotnym oraz obrót na rynku wtórnym oraz funkcję agenta technicznego przy rozliczeniu emisji w KDPW. Citi Handlowy posiada bogate doświadczenie związane z organizacją, obsługą i sprzedażą obligacji dla największych przedsiębiorstw, banków oraz JST na rynku polskim (w tym dla m.st. Warszawy).

Obligacje posiadają szereg mierzalnych korzyści, które warto uwzględnić, analizując dostępne źródła finansowania:

  • pozyskanie finansowania na rynku kapitałowym,
  • pozyskanie finansowania na warunkach mniej restrykcyjnych niż kredyt bankowy,
  • niskie koszty finansowania w porównaniu z tradycyjnym kredytem bankowym,
  • dywersyfikacja źródeł pozyskania kapitału,
  • „efekt marketingowy” – obecność emitenta na rynku kapitałowym.

Rozwiązania dla płatności bezgotówkowych

Jak innowacyjne rozwiązania proponowane przez bank wpływają z kolei na efektywność obsługi transakcyjnej? Zgodnie z trendem eliminowania gotówki, cenione są wygodne i intuicje rozwiązania cyfrowe. Model płatności online staje się jednym z podstawowych kanałów dla regulacji zobowiązań, kolekcji należności oraz dialogu z partnerami biznesowymi na całym świecie. Wspieramy samorządy we wdrożeniu nowoczesnych form zarządzania płatnościami, które pozwalają kontrahentom w prosty sposób regulować zobowiązania w sieci w formie bezgotówkowej.

Aby zapewnić szybką i sprawną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, proponujemy takie rozwiązania jak:

  • Qlips – rozwiązanie rozszerzające wachlarz możliwości dokonywania opłat przez internet, zwiększające terminowość realizacji płatności i ograniczające formalności z nimi związane;
  • Integracja systemów banku i klienta – przenosząca płaszczyznę interakcji z bankiem na poziom znanego użytkownikom systemu finansowo-księgowego, zwiększająca efektywność rozliczeń i szybkość transakcji;
  • Wnioski elektroniczne do komunikacji z bankiem – dzięki tej formie klienci zyskują cenny czas oraz minimalizują koszty;
  • Rachunek wielowalutowy z najszerszą ofertą rozliczeń w walutach lokalnych – dla samorządów, które coraz prężniej działają na zagranicznych rynkach, wykorzystując rozliczenia zagraniczne.

Citi Handlowy wspiera procesy związane z kolekcją należności od mieszkańców danego obszaru, wykorzystując także opłatomaty, które z sukcesem zastępują rozliczenia gotówkowe. Projektuje indywidualne rozwiązana z dziedziny finansowania inwestycji adresujące potrzeby danej jednostki samorządowej, w połączeniu z finansową ekspertyzą i stabilnymi systemami IT.

JST korzystające z nowych źródeł finansowania i innowacyjnych usług transakcyjnych oferowanych przez Citi Handlowy nie tylko zapewniają powodzenie lokalnym projektom inwestycyjnym, ale również zwiększają bezpieczeństwo transakcji i korzystają z ekspertyzy i wiedzy zaufanego partnera biznesowego, aktywnie kształtując wizerunek nowoczesnego samorządu.