BANK i KIlient: Bankowcy uważają, że sektor jest stabilny

BANK i KIlient: Bankowcy uważają, że sektor jest stabilny
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przedstawiciele ponad 120 placówek bankowych cyklicznie odpowiadają na pytania dotyczące kondycji i możliwości rozwojowych sektora. Tak właśnie tworzy się badanie Monitor Bankowy

Zainicjowano je z początkiem 1993 r. Od tego czasu realizowane jest co miesiąc i ma charakter panelowy. Wywiady przeprowadza się z grupą menedżerów bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków i kierujących placówkami na terenie całego kraju. Główny indeks badania, PENGAB, od kilku miesięcy zachowuje dużą stabilność, a miesięczne wahania ocen szczegółowych jedynie nieznacznie wpływają na poziom tego wskaźnika.

Październikowy pomiar koniunktury bankowej charakteryzuje się dużą stabilnością większości monitorowanych indeksów. Główny indeks badania, jedynie nieznacznie, o 0,6 pkt., obniżył swoją wartość, osiągając poziom 26 pkt. (patrz wykres 1).

– Wśród pomiarów szczegółowych warto zwrócić uwagę na istotne obniżenie ocen związanych z wybranymi produktami oszczędnościowymi. O 14 pkt. proc. zmniejszył się wskaźnik depozytów terminowych gospodarstw domowych, o 8 pkt. proc. depozytów bieżących przedsiębiorstw, a o 6 pkt. proc. depozytów terminowych. Wzrostem wartości o 6 pkt. proc. charakteryzowała się ocena kredytów inwestycyjnych, a ich sześciomiesięczna prognoza wzrosła o 11 pkt. – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Jeśli chodzi o nowe technologie, to wartymi analizy są odpowiedzi bankowców dotyczące wpływu zamiany zatrudnienia wynikającego z obsługi klienta poprzez wirtualnych doradców. Aż połowa ankietowanych twierdzi, że zamiany takie nastąpią w przeciągu 20 lat. Indeks ocen spadł o 0,7 pkt., indeks prognoz obniżył się o 0,4 pkt.

– Wynik ten, podobnie jak przed miesiącem, jest odzwierciedleniem słabnącej dynamiki wzrostu aktywności klientów na rynku bankowym. W październiku spadła aktywność klientów indywidualnych na rynku lokat terminowych, obniżyła się także aktywność depozytowa przedsiębiorców. Odnotowano niższe prognozy dla rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów obrotowych dla przedsiębiorstw, depozytów terminowych przedsiębiorstw – podkreśla dr Marcin Idzik z TNS Kantar.

Odnotowano również dalsze pogarszanie się sześciomiesięcznej prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, a prognozy sytuacji ekonomicznej oraz gospodarki kraju, chociaż w skali miesiąca pozostały bez zmian, to rok do roku są znacząco niższe.

Gospodarstwa domowe

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK