Raport Specjalny Bezpieczeństwo Banków: Polskie banki wśród najlepszych

Raport Specjalny Bezpieczeństwo Banków: Polskie banki wśród najlepszych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W próbie symulującej scenariusz skrajny, przeprowadzonej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), bardzo dobre wyniki uzyskały dwa objęte nią polskie banki - PKO BP i Bank Pekao.

W trakcie tegorocznych testów sprawdzono 48 największych banków w Europie – z Unii Europejskiej i Norwegii, obejmujących około 70% aktywów europejskiego sektora bankowego. Miały one pokazać odporność europejskiego sektora finansowego na negatywne czynniki zewnętrzne. Takie programy testów warunków skrajnych dla banków wdrożone są przez główne organy nadzoru na całym świecie. Regulatorzy opracowują przyszłe hipotetyczne, skrajnie niekorzystne scenariusze ekonomiczne, by sprawdzić, jak mogą one wpływać na sytuację banków. Ocenia się, czy bank może znieść dany niekorzystny scenariusz gospodarczy, przetrwać w biznesie i – co ważne dla gospodarki – nadal aktywnie udzielać pożyczek gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom. Test uznaje się dla banku za zaliczony, jeśli może on pokryć stratę i nadal spełniać minimalne wymogi kapitałowe oraz pozostać aktywny w prowadzeniu biznesu.

Nasi górą

Oczywiście różne są zasady i przyjęte niekorzystne scenariusze wykorzystywane do testów warunków skrajnych. W Azji takie testy prowadzą m.in. organy nadzoru: Singapuru, Japonii, Chin, Australii i Nowej Zelandii. W Stanach Zjednoczonych przeprowadza je FED, a w Brazylii – Banco Central do Brasil.

W próbie przeprowadzonej przez EBA oceniono prognozę bilansu, rachunku zysków i strat oraz poziomów głównych wskaźników ekonomicznych przy określonych negatywnych scenariuszach sytuacji makroekonomicznej. Podstawą były dane z badanych banków na koniec 2017 r. Tak jak w poprzednich latach, KNF sama też przeprowadziła testy dla wszystkich banków komercyjnych działających w naszym kraju z wykorzystaniem metodologii stosowanej przez EBA, ale ich wyników nie publikuje, zostawiając decyzje o tym, samym instytucjom.

W badaniu europejskim najlepiej wypadł PKO BP, uzyskując najmniejszą zmienność wskaźnika kapitału Tier1 w scenariuszu skrajnym. Kolejne miejsce zajął hiszpański Santander, a trzecie Bank Pekao. Można powiedzieć, że dwa największe pod względem sumy bilansowej banki w Polsce wykazały wysoką odporność na wpływ negatywnych czynników makroekonomicznych. Warto dodać, że badania mają prezentować jednolite, spójne i porównywalne dane o wypłacalności banków europejskich w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gospodarczych, takich jak spowolnienie gospodarcze na świecie, wzrost bezrobocia, w Polsce również osłabienie złotego względem euro i franka szwajcarskiego. Obejmują one okres trzyletni, co pozwala na ocenę stabilności i odporności banków w dłuższym okresie. W tegorocznej edycji testów po raz pierwszy uwzględniono też wpływ zastosowania standardu MSSF 9 na wycenę instrumentów finansowych.

Warto przypomnieć, że Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 9 wszedł w życie 1 stycznia 2018 r. Wprowadził zmiany w zasadach klasyfikacji i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK