BANK 2018/03

BANK 2018/03

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Etyka na rynku finansowym jest pochodną świadomości i odpowiedzialności

Przez ponad 30 lat na najbardziej rozwiniętych rynkach finansowych świata niepodzielnie panował hurraoptymizm. Owej euforii uległ nie tylko sektor bankowy, ale również pozostali interesariusze, nie wyłączając indywidualnych ciułaczy, a w jakimś stopniu również banki centralne w poszczególnych krajach. Otrzeźwienie przyniósł dopiero kryzys lat 2007-2011, który stał się impulsem do ożywionej dyskusji nad etycznym aspektem funkcjonowania rynku finansowego i całej gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/03

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Mieszkaniowego

W grudniowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK” prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Adam Glapiński, w artykule „Jak państwo może zyskać, wspierając rynek nieruchomości” pozytywnie zaopiniował system oszczędzania w kasach oszczędnościowo-budowlanych. Wyraził jednak wątpliwość, czy wspieranie przez państwo oszczędzania w tych kasach jest optymalną formą wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Wieloletnie doświadczenia kilkunastu krajów jednoznacznie potwierdzają, że jeśli państwo już decyduje się interweniować na rynku mieszkaniowym, to najbezpieczniejszą i najbardziej efektywną formą takiej interwencji jest motywowanie i wspieranie obywateli do oszczędzania, a następnie inwestowania zgromadzonych oszczędności w poprawę warunków mieszkaniowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/03

Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Bankowcy dają przykład

Ponad 140 000 studentów ze 120 uczelni w całej Polsce, blisko 50 000 uczniów na ponad 2000 lekcji w 800 szkołach, 700 przeszkolonych bankowców wolontariuszy, ponad 350 gmin partnerskich, w tym 16 miast wojewódzkich, ponad 300 zaangażowanych instytucji publicznych, stowarzyszeń i organizacji – to zaledwie zarys skali realizacji Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji” na koniec 2017 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/03

Opinie: Dwa powstania warszawskie

Rok to, powiedzieliby niektórzy, fatalny – same żydowskie rocznice: a to 75-lecie powstania w getcie, a to 50-lecie Marca 68, a to Bartoszewski, a to Sendlerowa. Trudno zatem się dziwić, że któryś z rządowo-narodowych intelektualistów przekonał Naczelnika, a ten wydał odpowiednie dyrektywy i myk, myk mamy nowelę ustawy o IPN-ie. Ale ja nie o tym. Bo to już wszyscy „obrobili”. Ja o trwałości pewnych schematów myślowych, które skutecznie wbili nam w głowy Niemcy w ramach Holocaustu.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 2