BANK 2018/01

BANK 2018/01

Rynek Finansowy: Nowe ramy rynku płatności w UE

Nowe rozwiązania i możliwości techniczne, a także idące za nimi potrzeby normowania i walki z nadużyciami powodują, że regulacje rynku usług płatniczych muszą być nowelizowane, by odpowiednio spełniały swoją rolę – zapewniały bezpieczeństwo i umożliwiały rozwój innowacyjnych rozwiązań. W 2018 r. w życie wchodzi nowa dyrektywa o usługach płatniczych (PSD2) oraz jej przepisy wykonawcze, w skrócie określane jako RTS.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/01

Rynek Finansowy: Wątpliwości pozostają

Uogólnione zapisy PSD2 wydają się bardzo trudne do wprowadzenia – a to ze względu na różny stopień zaawansowania regulacyjnego i technologicznego państw członkowskich UE. Dla przykładu – aktualne rekomendacje KNF odnośnie wytycznych co do używania osobistych danych uwierzytelniających w Polsce wyraźnie przestrzegają przed ich udostępnianiem podmiotom trzecim. Tymczasem sama dyrektywa PSD2 wydaje się dopuszczać takie scenariusze.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/01

Rynek Finansowy: Nowe perspektywy dla sektora bankowego

Spektakularny sukces miejskich wypożyczalni rowerów zapoczątkował na polskim rynku zjawisko określane jako gospodarka dostępu (access economy). Dziś rezygnacja z posiadania pojazdu, mieszkania czy sprzętu elektronicznego na własność na rzecz najmu i wypożyczania staje się powszechnym trendem o zasięgu globalnym. Dla sektora bankowego zmiana ta bynajmniej nie musi oznaczać utraty przychodów generowanych dotychczas przez rynek consumer finance.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/01

Rynek Finansowy: 30 lat minęło…

Ćwierć wieku temu ówczesne Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa podjęło próbę wykreowania kompleksowej polityki mieszkaniowej, uwzględniającej specyfikę okresu transformacji. Jednym z efektów „Nowego Ładu Mieszkaniowego”, bo taką nazwę zyskała strategia, było stworzenie rynku kredytów hipotecznych, które z czasem stały się podstawowym sposobem finansowania mieszkalnictwa w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/01

Bank i Klient: Lojalność klienta to wyzwanie, któremu banki muszą sprostać

W dobie cyfrowej transformacji i deregulacji branży bankowej rośnie znaczenie fintechów. Pojawienie się nowych rodzajów konkurencji to dla banków ważny test sprawdzający, czy są w stanie utrzymać wysoki poziom satysfakcji klientów. W tym kontekście wzrasta rola programów lojalnościowych, które zwiększają przywiązanie do marki konkretnej instytucji finansowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/01

Bank i Klient: Systemy bezpieczeństwa coraz bardziej zaawansowane

Rok 2017 będziemy wspominali jako czas głośnych ataków hakerskich, skutkujących kradzieżą środków z bankowych kont, wyciekiem danych użytkowników, blokowaniem korporacyjnych systemów IT czy zmasowanych akcji phishingowych. W 2018 r. cyberbezpieczeństwo pozostanie jednym z głównych wyzwań banków. Według raportu Gartnera globalna wartość strat spowodowanych cyberatakami wzrośnie do 6 bln dolarów w 2021 r., czyli podwoi się w porównaniu z 2015 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/01

Technologie: Co nas czeka?

Technologią, o której szczególnie dużo mówiło się w minionym roku, będzie oczywiście blockchain (DLT), ale rosło też zainteresowanie robotyzacją i automatyzacją procesów (RPA) oraz sztuczną inteligencją (AI). Banki inwestowały w cyfrową transformację i budowały różne modele współpracy z fintechami. Czy przełoży się to na oczekiwane efektywne kosztowo usprawnienie procesów, a dla klientów w wysyp nowych usług i poprawę cyfrowego doświadczenia w kontaktach z bankiem?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/01

Zagranica: Przegląd wydarzeń

UE inwestuje w Białoruś. 1,15 mld euro – taką kwotą Unia Europejska wesprze w nadchodzących dwóch latach Narodowy Bank Białorusi. Koordynatorami projektu będą banki centralne Niemiec, Polski i Litwy. Chodzi o tak zwany Twinning, czyli funkcjonujący od 20 lat mechanizm wsparcia technicznego dla krajów starających się o członkostwo bądź po prostu sąsiadujących z Unią. Specjaliści unijni będą doradcami w Narodowym Banku Białorusi, a jego pracownicy będą z kolei odbywać staże w bankach Niemiec, Litwy i Polski. Generalnie chodzi o podniesienie kwalifikacji personelu Narodowego Banku Białorusi, co ma w praktyce przełożyć się na wzmocnienie nadzoru bankowego i systemów płatniczych, a co za tym idzie – obniżenie inflacji i ustabilizowaniu kursu białoruskiego rubla.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2