Bank i Klient: To był dobry rok

Bank i Klient: To był dobry rok
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ostatni miesiąc 2017 r. charakteryzował się istotnym spadkiem prognoz wśród bankowców. Mimo to minione 12 miesięcy można uznać za dobre dla sektora.

Kilkuprocentowe spadki miesięczne w grudniowym pomiarze dotyczyły kredytów konsumpcyjnych, kredytów mieszkaniowych oraz kredytów samochodowych. – Korekcie uległy prognozy trzymiesięczne dla wszystkich rynków z wyjątkiem kredytów mieszkaniowych. W grudniu spadła aktywność klientów indywidualnych na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów mieszkaniowych. Aktywność przedsiębiorców pozostała na poziomie notowanym w listopadzie. W najbliższym kwartale przewiduje się wzrost koniunktury na rynku kredytów mieszkaniowych oraz spadek na wszystkich pozostałych rynkach – podkreśla twórca badania dr Marcin Idzik z Kantar TNS.

Niższa ocena kredytów konsumpcyjnych

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł w porównaniu do listopadowe­go badania o 6 pkt. (patrz 2.). Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych spadło o 7 pkt, a w perspektywie 12-miesięcznej jest niższe o 3 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszka­niowych w porównaniu do listopada zmniejszyło się o 5 pkt., zaś rok do roku wzrosło o 12 pkt. Miesięczne saldo prognoz dla kredytów kon­sumpcyjnych spadło o 10 pkt., zaś w przypadku kredytów mieszkanio­wych wzrosło o 16 pkt. W przypadku kredytów samochodowych ocena ob­niżyła się o 1 pkt, a prognozy pozosta­ły bez zmian. Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych wzrósł o 1 pkt. w per­spektywie miesięcznej, a perspekty­wie roku podniósł się o 5 pkt. Oce­na depozytów terminowych spadła o 7 pkt. w porównaniu do listopado­wego pomiaru, zaś w skali roku wzro­sła o 8 pkt. W przypadku depozytów bieżących prognozy w perspektywie miesiąca istotnie spadły o 21 pkt., a prognozy depozytów terminowych obniżyły się o 14 pkt.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI