BANK 2016/11

BANK 2016/11

Rynek finansowy: Kronika – listopad 2016

Wydarzenia
Roczny koszt utrzymania wszystkich urzędników w Polsce wynosi ok. 50 mld zł – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki w Sejmie, przedstawiając wyniki audytu rządów poprzedniej ekipy. Wskazał również na duże nadużycia w wydziałach promocji handlu i inwestycji, do których często delegowano ludzi bez znajomości żadnego języka obcego. Jednocześnie niektóre z wydziałów na promocję polskiego handlu i inwestycji wydawały tylko 1/20 budżetu. Resztę przeznaczano na utrzymanie tych instytucji. W 2015 r. w administracji publicznej pracowało ok. 450 tys. osób, których przeciętne wynagrodzenie wynosiło 4514 zł brutto (patrz tabela).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/11

Rynek finansowy: Klient w cieniu regulacji

– Legislacja dotyka wszystkich; jest to funkcja czasów, w których żyjemy – stwierdził w wystąpieniu inaugurującym obrady VIII Kongresu Bancassurance wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Andrzej Maciążek. To zwięzłe sformułowanie może posłużyć za najtrafniejsze podsumowanie nie tylko tegorocznej edycji wydarzenia, ale również tego wszystkiego, co od dwóch lat dzieje się na rynku bancassurance.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/11

IT@BANK: Dlaczego instytucje finansowe mogą podjąć walkę z cyberprzestępcami

W dzisiejszych czasach prawdopodobieństwo, że zostaniesz okradziony on-line jest dwudziestokrotnie wyższe niż to, że spotkasz na swojej drodze kieszonkowca. Statystyki brytyjskie (przekazane przez Office for National Statistics – ONS) wskazują np., że w ciągu ostatniego roku doszło do 6 mln wyłudzeń w sieci, co oznacza, że są one najczęściej popełnianym typem przestępstw wobec dorosłych. Jednocześnie dane zawarte w raporcie „W obronie cyfrowych granic”, przygotowanym przez PWC, wskazują, że liczba cyberataków na firmy w Polsce rośnie znacznie szybciej niż na świecie (wzrost o 46% w Polsce, wobec 38% na świecie).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/11

IT@BANK: Data Access Governance, czyli jak zmniejszyć ryzyko, zapewniając sobie lepszą kontrolę nad uprawnieniami użytkowników

Wiedza i informacje, które przetwarzamy w firmach, a szczególnie w instytucjach finansowych, oraz źródła ich pozyskiwania są jednym z najcenniejszych i najpilniej strzeżonych zasobów. Jak uchronić się przed ich wyciekiem oraz zapewnić szybką i bezpieczną dystrybucję do odpowiednich osób, nawet spoza organizacji?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/11

Chronić, a nie krępować. Równowaga, którą należy zachować, zapewniając skuteczny uprzywilejowany dostęp

Obawa przed złośliwym oprogramowaniem, atakami hakerskimi i innymi zagrożeniami stanowi trzon wielu polityk IT, w ramach których uprawnienia administratora nadawane są bardzo wąskiemu gronu wybranych pracowników. Przekonanie, że dzięki temu ryzyko naruszenia bezpieczeństwa jest mniejsze, może się jednak okazać mylne, gdyż rozwiązania tymczasowe i niewłaściwe działania w jeszcze większym stopniu czynią przedsiębiorstwo podatnym na ataki.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/11

Cybernetyczne grzechy polskich urzędników

W 2015 r. liczba zarejestrowanych incydentów sieciowych wzrosła do prawie 9 tys. – wskazują w dorocznym raporcie o stanie polskiej cyberprzestrzeni eksperci z Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL. Diagnoza cyberpolicjantów wchodzących w skład ABW jest druzgocąca. Ich zdaniem największym zagrożeniem dla polskiej administracji jest jej lekceważący stosunek do bezpieczeństwa IT i nieprzestrzeganie elementarnych zasad bezpieczeństwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/11

IT@BANK 2016: Open source jako spoiwo transformacji cyfrowej

Przełomowe innowacje napędzają nieustanny postęp technologiczny. Zdolność ewolucji do rozwiązań nowej generacji – w ramach tego, co historyk nauki Thomas Kuhn nazwał „zmianą paradygmatu” – określa, kto będzie na fali, a kto pójdzie na dno. Firmy przechodzą dziś cyfrową transformację, a sposób zarządzania tym procesem będzie miał kluczowe znaczenie dla ich długofalowego sukcesu.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3