Rynek finansowy: Kronika – listopad 2016

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wydarzenia Roczny koszt utrzymania wszystkich urzędników w Polsce wynosi ok. 50 mld zł - powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki w Sejmie, przedstawiając wyniki audytu rządów poprzedniej ekipy. Wskazał również na duże nadużycia w wydziałach promocji handlu i inwestycji, do których często delegowano ludzi bez znajomości żadnego języka obcego. Jednocześnie niektóre z wydziałów na promocję polskiego handlu i inwestycji wydawały tylko 1/20 budżetu. Resztę przeznaczano na utrzymanie tych instytucji. W 2015 r. w administracji publicznej pracowało ok. 450 tys. osób, których przeciętne wynagrodzenie wynosiło 4514 zł brutto (patrz tabela).

Ministerstwo Finansów podało dane o wykonaniu budżetu między styczniem a wrześniem. Deficyt budżetowy po wrześniu wyniósł ponad 20,5 mld zł. To nieco ponad jedną trzecią planu na cały rok. Dochody to 238,6 mld zł (76% planu), a wydatki 259 mld zł (70,3% planu). Wstępne szacunki resortu finansów pokazują, że dochody były o 13,6% wyższe niż rok temu o tej samej porze. W ujęciu rocznym dochody podatkowe były o 7,4% wyższe. Dochody z podatku VAT były wyższe niż rok temu o 7,7% (około 6,8 mld zł).

Wzrost gospodarczy w Polsce (niewyrównany sezonowo) wyniósł w 2015 r. 3,9% wobec 3,3% w poprzednim roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to wzrost wyniku za 2015 r. o 0,3 pkt. proc. w stosunku do wcześniejszych szacunkowych danych i utrzymanie wyniku za 2014 r. bez zmian. W budżecie na 2016 r. zapisano, że PKB wyniesie 3,8%, a projekt budżetu na kolejny rok przewiduje 3,6% wzrostu.

Transakcje

BOŚ Ekosystem, spółka zależna Banku Ochrony Środowiska, podpisała z renomowaną marką URSUS umowę leasingu dwóch nowatorskich autobusów – elektrycznego i elektrycznego z ogniwem wodorowym. Pierwszy z nich to elektryczny, bezemisyjny autobus Ursus City Smile CS 12 E, który jeździ obecnie w Nowym Sączu – na jednym ładowaniu ma zasięg 150 km. Natomiast drugi, to napędzany wodorem miejski autobus elektryczny Ursus City Smile CS12 EH, który na jednym zbiorniku wodoru będzie mógł przejechać aż 400 km. Co warte podkreślenia, Ursus City Smile CS12 EH jest pierwszym prototypem autobusu wodorowego w Polsce.

UniCredit uzgodnił z PZU kluczowe parametry sprzedaży części swoich akcji w Banku Pekao S.A. PZU potwierdziło, że prowadzi – wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju – negocjacje zmierzające do zakupu od grupy UniCredit znacznego pakietu akcji Banku Pekao. Negocjacje rozpoczęły się 28 września. Zarząd PZU zwraca jednocześnie uwagę, iż ich rozpoczęcie nie oznacza, że transakcja nabycia akcji Banku Pekao zostanie zrealizowana. Ponadto organy ubezpieczyciela nie podjęły jeszcze na tym etapie wiążących decyzji w zakresie realizacji potencjalnej transakcji.

Produkty

Sejm jednogł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI