Rynek finansowy: Klient w cieniu regulacji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
- Legislacja dotyka wszystkich; jest to funkcja czasów, w których żyjemy - stwierdził w wystąpieniu inaugurującym obrady VIII Kongresu Bancassurance wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Andrzej Maciążek. To zwięzłe sformułowanie może posłużyć za najtrafniejsze podsumowanie nie tylko tegorocznej edycji wydarzenia, ale również tego wszystkiego, co od dwóch lat dzieje się na rynku bancassurance.

Jerzy Majka

Wprawdzie hasło ósmej edycji kongresu brzmiało „Łączy nas klient”, jednak w trakcie trwającego dwa dni wydarzenia zagadnienia z zakresu obsługi konsumenta czy polityki sprzedażowej zeszły zdecydowanie na dalszy plan. Dominowała tematyka prawna, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych w ostatnich miesiącach regulacji unijnych i krajowych oraz ich wpływu na rynek bancassurance.

Model grupowy w odwrocie

Na korelacje pomiędzy wprowadzeniem Rekomendacji U, wytycznych KNF dotyczących zarządzania produktem oraz badania adekwatności produktu i nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej a sprzedażą polis w kanale bankowym wyraźnie wskazują dane zawarte w najnowszym raporcie Polskiej Izby Ubezpieczeń na temat rynku bancassurance. O ile w II kw. 2013 r. aż 44,3% składki z tytułu ubezpieczeń na życie pozyskano w kanale bankowym, to w cztery lata później udział ten obniżył się do 33,9%. Sukcesywnie maleje również sprzedaż produktów o charakterze inwestycyjnym – jeszcze dwa lata temu stanowiły one 78,6% składki z tytułu ubezpieczeń na życie pozyskanej w kanale bancassurance, obecnie udział ten obniżył się do 66,8%. Miejsce polis inwestycyjnych zajęły ubezpieczenia na życie powiązanie z produktem bankowym, które generują obecnie 30% składki w tym segmencie rynku. Zmieniła się również specyfika produktu inwestycyjnego; dominującą formę stanowi dziś polisa zawierana w modelu indywidualnym, ze składką płaconą jednorazowo.

Wymuszony przez Rekomendację U odwrót od modelu grupowego widoczny jest jeszcze bardziej w przypadku ubezpieczeń na życie zabezpieczających spłatę kredytu. Agnieszka Gocałek, przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance i Sprzedaży Affinity PIU, zwróciła uwagę na pewną prawidłowość w tym obszarze. Jeszcze dwa lata temu w tej kategorii nie sposób było znaleźć polisy oferowanej w modelu indywidualnym, z jednorazowo płaconą składką, a 84,1% składki banki pobrały z tytułu jednorazowo opłacanych ubezpieczeń grupowych. Obecnie sytuacja się odwróciła: przeszło 80% składki przypisanej w tym segmencie pochodziło z płatnych jednorazowo polis indywidualnych, zaś „grupówki” z jednorazowym terminem płatności praktycznie zniknęły z oferty.

Istotny spadek zarówno wartości przypisanej składki, jak również jej udziału w całości środków pozyskanych przez ubezpieczycieli w kanale bancassurance dał się zauważyć również w przypadku ubezpieczeń majątkowych i osobowych. W II kw. br. wartość składki pozyskanej przez banki wyniosła 0,87 mld zł; jest to powrót do stanu sprzed trzech lat i zarazem istotny regres w porównaniu z latami 2014-2015, kiedy to banki dostarczyły z tego segmentu kwotę przekraczającą 1 mld zł. W połączeniu ze wzrostem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI