BANK 2009/06

BANK 2009/06

Redaktor Naczelny MF BANK: czerwiec 2009

Niedawny problem z wypłatą dywidendy bądź alternatywnie przeznaczeniem jej na fundusze zapasowe w największym polskim banku pokazuje, że niezależnie od tego, czy zwycięży opcja wzmocnienia w ten sposób banku, czy też zasilenia zyskiem budżetu oraz podzielenia się nim z mniejszościowymi akcjonariuszami, ujawniła się kwestia, na którą można spojrzeć dwojako: bardziej wąsko – w aspekcie tylko PKO BP i nielicznej jednak grupy banków kontrolowanych przez państwo oraz szerzej – w kontekście deficytu środków w instytucjach kredytowych chcących rozwijać swoją działalność – o różnej strukturze właścicielskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/06

Rynek finansowy: Kronika – maj 2009

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

  • Produkt Krajowy Brutto wzrósł w I kw. 2009 roku o 0,8 proc. r./r. wobec 2,9 proc. w poprzednim kwartale – podał Główny Urząd Statystyczny. Tym samym Polsce udało się uciec od recesji, w której pogrążona jest Europa. Stopa bezrobocia w kwietniu 2009 r. wyniosła 11 proc. wobec 11,2 proc. w marcu 2009 r. i 10,3 proc. w kwietniu 2008 r. W końcu kwietnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 1,7 mln bezrobotnych. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 1 proc. r./r. po spadku o 0,8 proc. r./r. w marcu, w ujęciu miesięcznym zwiększyła się natomiast o 5 proc.
CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/06

Loża komentatorów: Dlaczego ubankowienie w Polsce wynosi zaledwie ok. 50 proc?

cholewinski.radoslaw.01.100xRadosław Cholewiński

główny ekonomista Noble Banku SA

Wskaźniki ubankowienia bywają iluzoryczne i nie zawsze sprawdzają się w porównaniach międzynarodowych ze względu na specyficzne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne. Polskę od państw zachodnioeuropejskich odróżnia np. niski stopień urbanizacji. Gdyby wziąć pod uwagę mniejszy popyt na usługi bankowości na obszarach wiejskich (który wynika choćby z procesu starzenia się wsi i odpływu młodych osób do miast) i obliczyć wskaźnik ubankowienia tylko dla mieszkańców miast, nie odbiegałby on znacząco od średniej dla krajów UE. Społeczeństwo naszego kraju, zwłaszcza osoby starsze, charakteryzuje również relatywnie niski stopień zaufania do instytucji. Może to częściowo tłumaczyć, czemu wielu emerytów i rencistów woli otrzymywać świadczenia od listonosza, w gotówce, niż przelewem na konto (choć często to drugie rozwiązanie jest tańsze). W tym kontekście teza, że polski rynek kryje w sobie niezagospodarowany potencjał w porównaniu z innymi krajami unijnymi, traci na sile. Oczywiście, nadal jest miejsce (i tu właśnie widzę drogę rozwoju sektora bankowego i źródło wzrostu wartości całego rynku) na innowacje technologiczne i zmiany w ofercie banków skierowane do obecnych klientów. Strategie rozwoju oparte na tezie o niskich wskaźnikach ubankowienia i (implikowanym przez nie) wzroście liczby klientów mogą natomiast przestać się sprawdzać. Chyba że wśród obecnych klientów banków upowszechniłby się model posiadania kilku rachunków…

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/06

Departament kadr: maj 2009

papierski.jakub.01.100xJakub Papierski

Został prezesem zarządu Allianz Bank Polska SA. Karierę zawodową rozpoczynał w 1993 r. w firmie konsultingowej Pro-Invest International. W latach 1995-1996 pracował w Domu Maklerskim ProCapital, a następnie w Creditanstalt Investment Bank. W marcu 1996 r. przeszedł do Deutsche Morgan Grenfell/Deutsche Bank Research, zajmował się sektorem bankowym w Europie Środkowej i Wschodniej. Od listopada 2001 do września 2003 r. pracował w Banku Pekao SA jako dyrektor wykonawczy Pionu Finansowego, nadzorując bezpośrednio politykę finansową i podatkową banku, systemy informacji zarządczej oraz skarb i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi. Był także członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Komitetu Finansowego przy Radzie Nadzorczej. W październiku 2003 r. objął stanowisko prezesa zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, a od września 2006 r. pełnił jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego w Radzie Nadzorczej Pioneer Pekao TFI SA. Jest przewodniczącym Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Fundacji im. Lesława Pagi.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/06

Technologie i techniki: Przede wszystkim bezpiecznie

Systemy zarządzania bezpieczeństwem

nogas.piotr.01.100xPiotr Nogaś

presales consultant manager, Symantec Polska

W przypadku banków i innych instytucji finansowych, informacje to coś więcej niż jeden ze strategicznych zasobów. Od danych dotyczących klientów po szczegóły zamówień – stanowią rdzeń działalności instytucji. Tymczasem bazy danych w coraz większym stopniu są poddane zagrożeniom ze strony napastników zewnętrznych, a także osób działających wewnątrz firmy. W przypadku sektora bankowego oprócz regulacji prawnych, wszystkie instytucje obowiązują dodatkowe bardziej restrykcyjne normy branżowe i często wewnętrzne.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/06

Strefa VIP: Nieoceniony ludzki kapitał

Gdy wartościowy pracownik złoży już wypowiedzenie, warto jeszcze podjąć działania na rzecz jego zatrzymania w banku. Użyteczne jest stworzenie dobrej atmosfery rozstania po to, aby uzyskać możliwie dużo informacji o uwarunkowaniach tej decyzji. Także w czasach kryzysowych, gdy niektórym osobom w firmie może się wydawać, że straty po pracowniku wielkiej nie będzie – bo przecież czeka mnóstwo chętnych na jego miejsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/06

Sprawozdanie z konferencji: „ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRM – TEORIA I PRAKTYKA”

bank.2009.06.foto.79.a.150xJuż po raz dziesiąty Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Zarządzania Wartością oraz Katedra Finansów Publicznych i Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową pt. „Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka”. Jubileuszowa konferencja odbyła się w tym roku wyjątkowo we Wrocławiu w dniach 18- 20 maja 2009 r., w hotelu Jan Paweł II. Wśród ponad 100 uczestników znaleźli się przedstawiciele 25. ośrodków akademickich z całej Polski, goście z zagranicy, przedstawiciele praktyki gospodarczej oraz pracownicy i studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2009/06

Odgłosy: Maliniak też kończy 20 lat

bank.2009.02.foto.97.a.150xWszystko wyglądało, jak w kiepsko pomyślanym thrillerze. Miejsce akcji: Polska, piątek 29 maja. Główne postacie: politycy różnej maści na czele z Prezydentem RP. Główny wątek: ogłoszenie przez GUS wskaźnika wzrostu PKB. Temat dla odwrócenia uwagi: publikacja w „Dzienniku” na temat dziwnych przepływów pieniężnych Janusza Palikota. Reżyseria: zbiorowa działalność spin doktorów spod różnych sztandarów partyjnych. Tło polityczne: wybory do Parlamentu Europejskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2