Rynek finansowy: Inicjatywa JEREMIE także dla banków?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2009.06.foto.47.a.150xOdchodzenie od dotacji na rzecz instrumentów zwrotnych, budowanie trwałego i spójnego systemu otoczenia finansowego i wspieranie większej liczby podmiotów gospodarczych - to najważniejsze cele nowej inicjatywy unijnej, ukierunkowanej na finansowanie MŚP z udziałem instytucji rynku finansowego.

Arkadiusz Lewicki

Od dłuższego czasu trwa dyskusja na temat kierunków zmian w formule dystrybucji publicznego wsparcia dla przedsiębiorców. Porównywane i rozważane są różne modele i instrumenty. Środowisko bankowe szczególnie zainteresować może jedna z inicjatyw Komisji Europejskiej, skierowanych do małych i średnich przedsiębiorców, zakładająca wdrożenie instrumentów zwrotnych z udziałem komercyjnych instytucji finansowych.

JEREMIE, CZYLI CO ?

JEREMIE to skrót od nazwy Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises oznaczający „Wspólne europejskie zasoby dla MŚP”. Jest to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, zaplanowana w ramach środków Funduszy Strukturalnych UE na lata 2007-2013 dla państw członkowskich oraz ich regionów. Inicjatywa umożliwia krajom członkowskim Wspólnoty wykorzystanie części przyznanych im funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem odnawialnego Funduszu Powierniczego (FP), inwestującego w instrumenty finansowe ułatwiające dostęp MŚP do źródeł finansowania. Odnawialność tej formy pomocy oraz efekt dźwigni pozwalają znacznie większej liczbie przedsiębiorstw skorzystać ze wsparcia i pozyskać środki na finansowanie działalności, niż w sytuacji stosowania dotacji w formie grantów przyznawanych bezpośrednio pojedynczym firmom.

JEREMIE nie jest jedyną inicjatywą unijną promującą w aktualnym okresie budżetowym UE instrumenty inżynierii finansowej. Podobnym narzędziem jest dostępny już polskim bankom komponent inżynierii finansowej dla MŚP w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP). W CIP, podobnie jak w formule JEREMIE, przewidziano alternatywne formy wsparcia (tj. gwarancyjne, kapitałowe oraz techniczne) instytucji finansowych w celu ułatwiania dostępu do finansowania małym i średnim przedsiębiorcom. Różnicą jest ukierunkowanie wsparcia CIP na rozwój innowacyjności MŚP. Oficjalnym Krajowym Punktem Kontaktowym dla tego komponentu w Polsce jest Związek Banków Polskich (szczegóły na: www.cip.gov.pl/eip-kpkzbp).

W ramach JEREMIE wydzielona część funduszy strukturalnych UE przeznaczonych na wsparcie finansowe na rzecz MŚP zostanie zamieniona ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI