Rynek finansowy: Kronika – maj 2009

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

 • Produkt Krajowy Brutto wzrósł w I kw. 2009 roku o 0,8 proc. r./r. wobec 2,9 proc. w poprzednim kwartale - podał Główny Urząd Statystyczny. Tym samym Polsce udało się uciec od recesji, w której pogrążona jest Europa. Stopa bezrobocia w kwietniu 2009 r. wyniosła 11 proc. wobec 11,2 proc. w marcu 2009 r. i 10,3 proc. w kwietniu 2008 r. W końcu kwietnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 1,7 mln bezrobotnych. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 1 proc. r./r. po spadku o 0,8 proc. r./r. w marcu, w ujęciu miesięcznym zwiększyła się natomiast o 5 proc.
 • Łączna wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Unii Europejskiej skierowanych do Polski w okresie poakcesyjnym (2004-2008) wyniosła 62 mld euro – wynika z raportu GUS. Długoterminowe kredyty oraz inne przychody kapitałowe z UE sięgnęły łącznie ponad 12,5 mld euro. Natomiast łączna wartość transferów przekazanych przez Komisję Europejską do Polski (w okresie maj 2004 – grudzień 2008) wyniosła ponad 29,5 mld euro, z tego transfery kapitałowe 13,5 mld, a bieżące prawie 16 mld euro. W okresie styczeń – kwiecień 2009 r. z UE napłynęło 4,465 mld euro, a do unijnego budżetu Polska wpłaciła 1,507 mld euro.

 • Zadłużenie zagraniczne do spłaty w 2009 r. wynosi 63,9 mld euro – podał Narodowy Bank Polski. Największa jego część (33,5 mld euro, czyli 52,4 proc. całości) to zadłużenie sektora przedsiębiorstw. Zadłużenie zagraniczne sektora bankowego wynosi 24 mld euro, a sektora rządowego 4,7 mld euro.
 • Polska znalazła się na pierwszym miejscu wśród państw OECD pod względem zmniejszenia klina podatkowego w 2008 r. – poinformowała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Pozapłacowe koszty pracy w ub. r. zmniejszyły się o 3,2 pkt. proc. Na drugim miejscu listy znalazła się Turcja, która obniżyła klin o 3 pkt. proc. OECD zaznacza jednak, że pomimo dużej obniżki, klin podatkowy w Polsce wynosi 39,7 proc., co oznacza że ciągle przewyższa średnią dla krajów OECD (37,4 proc.).
 • Nasz kraj zajął dopiero 38. miejsce w rankingu 50 państw najbardziej sprzyjających inwestycjom w sektorze usług globalnych – wynika z raportu Global Services Location Index opracowanego przez firmę doradczą A.T. Kearney. Oznacza to spadek o 20 pozycji w stosunku do poprzedniej edycji rankingu z 2007 r. Wśród państw europejskich, najwyżej znalazły się Bułgaria (13), Estonia (18) i Rumunia (19). Kraje Europy Środkowej, w tym Polska, Czechy, Węgry i Słowacja, które niegdyś były liderami pod względem przyciągania outsourcingu, zanotowały – z powodu rosnących kosztów pracy – znaczny spadek w rankingu.

 • Polacy mają 12,9 mld zł długu na kartach kredytowych. Według danych NBP kart kredytowych wciąż przybywa. Na koniec marca było ich już ponad 10 mln, o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Zadłużenie rośnie wolniej niż przed kryzysem. W pierwszych trzech miesiącach tego roku wzrosło o 400 mln zł, podczas gdy w całym 2008 r. o 3,7 mld zł. przeterminowane zadłużenie na kartach kredytowych wzrosło z 386 mln zł w kwietniu 2008 r. do 534 mln zł w marcu 2009 r. (czyli o 38 proc.). W USA poziom zadłuż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI