Redaktor Naczelny MF BANK: czerwiec 2009

Redaktor Naczelny MF BANK: czerwiec 2009
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Niedawny problem z wypłatą dywidendy bądź alternatywnie przeznaczeniem jej na fundusze zapasowe w największym polskim banku pokazuje, że niezależnie od tego, czy zwycięży opcja wzmocnienia w ten sposób banku, czy też zasilenia zyskiem budżetu oraz podzielenia się nim z mniejszościowymi akcjonariuszami, ujawniła się kwestia, na którą można spojrzeć dwojako: bardziej wąsko - w aspekcie tylko PKO BP i nielicznej jednak grupy banków kontrolowanych przez państwo oraz szerzej - w kontekście deficytu środków w instytucjach kredytowych chcących rozwijać swoją działalność - o różnej strukturze właścicielskiej.

Stało się już dobitnie jasne, że banki muszą szukać środków na wszelkie możliwe sposoby: większość jednak, także tak dużych instytucji, jak np. Bank BGŻ, zadeklarowała przeznaczenie dywidendy na zasilenie funduszy własnych. Inne biorą pożyczki podporządkowane od spółek matek, uatrakcyjniają swoją ofertę depozytów, wzmacniają pozycję na rynku międzybankowym lub planują emisje papierów dłużnych albo akcji (jak np. PKO BP).

W tym numerze – oprócz głównego tematu poświęconego próbom wykreowania nowej waluty światowej w oparciu o…parytet złota, co – jeśli się uda – będzie mieć niebagatelne znaczenie dla całego świata fi nansów, szczególnie polecam artykuły poświęcone jakże ważnym, różnym aspektom zarządzania ryzykami w bankach („Być zawsze świadomym” Beaty M. Paxford, s. 20) oraz „Zarządzanie procesowe w kryzysie” Józefa Bieleckiego (s. 22). Problemy i uwarunkowania działalności, z którymi ścierają się banki, komentuje mentor wielu polskich bankowców, Józef Wancer, szef Banku BPH i nasz „Finansista miesiąca” (s. 28). Zdecydowanie chcę zwrócić uwagę na dwa materiały poświęcone roli informacji gospodarczej w amortyzowaniu ryzyka działalności bankowej, ale też jej dużego znaczenia dla całej gospodarki – Mariusza Hildebranda, szefa InfoMonitora BIG (s. 32) oraz na wywiad dr. Przemysława Barbricha z przedstawicielką Ministerstwa Gospodarki (s. 34). Owocnej lektury.