Rynek bankowy: Wzrost zadłużenia

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Zadłużenie Polaków rośnie i trudno wciąż tłumaczyć je wyłącznie łatwym dostępem do towarów i usług oraz wzmożoną chęcią posiadania. Z raportu InfoDług wynika, że w ciągu ostatniego roku kwota przeterminowanych i nieobsługiwanych płatności wzrosła z 6,7 do 9,87 mld zł.

MARIUSZ HILDEBRAND

Ten 47-procentowy wzrost świadczy o znacznym pogorszeniu finansów Polaków i ich wypłacalności. Wzrosła także liczba osób, które mają przeterminowane zadłużenie. Obecnie zadłużonych jest 1 mln 360 tys. osób, w ciągu roku przybyło ich 165 tys.

W sierpniu 2007 r., kiedy USA ogłosiły program pomocy dla Amerykanów mających kłopoty ze spłatą hipoteki, w Polsce zadłużenie z tytułu kredytów i niezapłaconych rachunków wynosiło 4,9 mld zł, wskaźnik koniunktury bankowej Pengab – 36,5 pkt. i nie było jeszcze realnych powodów do niepokoju. Jednak za rok o tej samej porze, chwilę przed bankructwem giganta amerykańskiej bankowości Lehman Brothers, zadłużenie wynosiło już ponad 7 mld. I już wtedy wiadomo było, że gospodarki Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski, mogą najdotkliwiej odczuć kryzys globalny – są one małe, zależne od importu, eksportu i napływu kapitału. W marcu br., kiedy rosyjskie ministerstwo rozwoju gospodarczego podało dramatyczne dane o stanie gospodarki, a Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Światowy zapowiadały przekazanie w ciągu dwóch najbliższych lat 24,5 mld euro pomocy w formie kredytów dla Europy Środkowo-Wschodniej, zadłużenie wynosiło już ponad 8,6 mld zł. Potwierdzeniem tego niepokojącego trendu było ogłoszenie w maju przez Komisję Europejską prognoz wzrostu gospodarczego dla Europy. Spadek PKB w Polsce ma wynieść 1,4 proc., a deficyt finansów publicznych 6,6 proc. I choć ilość niespłacanych kredytów mieszkaniowych utrzymuje się na poziomie jednego procenta, spowolnienie gospodarcze, większe oszczędności w firmach, ale także w budżetach domowych są nie do uniknięcia.

Zadłużenie wobec banków

Z danych Związku Banków Polskich wynika, że na koniec grudnia 2008 r. stan zadłużenia klientów indywidualnych z tytułu udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniósł ponad 192 mld zł i wzrósł o ok. 61 proc. w porównaniu z grudniem 2007 r. Jednak banki nadal udzielały kredytów i nawet odnotowały ich wzrost. Od stycznia do grudnia 2008 r. udzielono 57,1 mld zł kredytów mieszkaniowych klientom indywidualnym. To odpowiednio o 2 proc. więcej niż w okresie styczeń – grudzień 2007 r.

Dynamicznie rośnie zadłużenie na kartach kredytowych, co może oznaczać, że Polakom brakuje gotó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI