Rynek finansowy: Alternatywne działanie w ramach różnych rynków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Przy zarządzaniu ryzykiem zakładów ubezpieczeń i reasekuratorów tryumfy święci konwergencja rynków: kapitałowego, ubezpieczeniowego i bankowego. Daje ona wymierne korzyści.

Aleksandra Małek

Ubezpieczyciele i reasekuratorzy, tradycyjnie transferujący w ramach zarządzania ryzykiem część przyjętych ryzyk do innych podmiotów ze swojej branży, sekurytyzują je. Część graczy rynku kapitałowego inwestuje w papiery oparte na ryzykach pogodowych czy nawet śmiertelności, a banki inwestycyjne rozwijają know-how w zakresie ubezpieczeniowych instrumentów alternatywnego ryzyka. Na czym polega i w czym przejawia się tendencja określana jako ART (Alternative Risk Transfer) i na ile rozwój rynku zależny jest od kryzysu na rynkach światowych? Na ile inwestowanie w instrumenty bazujące na ryzyku ubezpieczeniowym są sposobem na dywersyfikację portfela?

Konwergencja rynków – nie tylko ART, ale i assurfinance, bancassurance czy opcje na opady śniegu. Przejawia się ona w zamianie tradycyjnych „ról” uczestników poszczególnych segmentów i adaptowaniu tradycyjnych produktów poszczególnych segmentów do potrzeb pozostałych rynków, obejmując znacznie szerszy zakres aniżeli wspomniany ART.

Z przenikania się rynków

W zasadzie także od lat funkcjonujące bancassurance czy assurfinance czerpią swoje możliwości z przenikania się rynków. W przypadku tych rozwiązań wykorzystuje się głównie strefę dystrybucyjną (na rynku polskim ciągle jeszcze głownie banków w odniesieniu do produktów ubezpieczeń), a konkretniej – „wymianę” kanałów dystrybucji. W przypadku bancassurance bank staje się dystrybutorem produktów ubezpieczeniowych, a w bliźniaczym assurfinance – towarzystwo ubezpieczeń – bankowych. Abstrahując od podręcznikowych idei i ideałów daleko idącej i szeroko pojętej współpracy, dość wskazać, że strategia wychodzi na dobre i bankom, i ubezpieczycielom. Sprawdzając się zarówno w odniesieniu do produktów życiowych, jak i majątkowych, stanowi nie tylko metodę zwiększenia przypisu składki i udziału w rynku ubezpieczyciela czy źródło dodatkowych dochodów banku, ale daje szeroki wachlarz rozwiązań bancassurance. Zawierając produkty komplementarne do typowo bankowych lub sprzedawane zupełnie stand-alone. W warunkach polskich mają one zastosowanie przede wszystkim jako ochrona dla klienta przed zdarzeniami losowymi czy narzędzie umożliwiające uzyskanie zdolności kredytowej. Jak bardzo by nie podnosić kwestii zalet dla klientów banków, realia są takie, że współpraca w ramach bancassurance to także narzędzie optymalizacji podatkowej (klienta) i wyniku finansowego (już niekoniecznie klienta…). Oraz narzędzie przewagi konkurencyjnej i budowania lojalności klienta, dodatkowy dochód i sposób na zwiększenie portfela depozytowego i inwestycyjnego.

Produkty sekurytyzacji ryzyka ubezpieczeniowego

Obligacje: katastrofowe, terrorystyczne, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI