BankTech 2023: czego banki mogą nauczyć się od firm technologicznych?

BankTech 2023: czego banki mogą nauczyć się od firm technologicznych?
BankTech 2023. Fot. Michał Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Efektywniejsze zarządzanie relacjami z klientami przy użyciu Al/ML, jak przyspieszyć drogę banków do chmury, usługi dodane w aplikacjach bankowych oraz sektor bankowy wobec fintechów – to tematy, o których dyskutowano podczas tegorocznej konferencji BankTech (20.06.2023). Konferencja została zorganizowana w ramach Horyzontów Bankowości przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Miesięcznik Finansowy BANK we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

Maciej Cetler, CEO w firmie Tameshi oraz Michał Gawlik, Enterprise Solution Architect w AWS przedstawili jak Continuous Compliance przyspiesza drogę banków do chmury. W 2006 r. AWS zaczął dostarczać pierwsze usługi dla klientów i w tej chwili firma ma już duże portfolio usług dostępnych na żądanie. Chmura daje elastyczność i możliwość dynamicznego reagowania na potrzeby.

Każde wykorzystanie chmury publicznej niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i wyzwania. W sektorze finansowym wyzwania te związane są ze zgodnością z przepisami i regulacjami, a także z integracją istniejących systemów z nowymi, które będą tworzone i uruchamiane w ramach chmury publicznej. To też ważne jest zarządzanie kosztami w chwili, gdy mamy dostęp do tego narzędzia.

Maciej Cetler przedstawił sposób migracji do chmury z wykorzystaniem narzędzia przygotowanego przez AWS. Trzeba na przykład zbadać, jakie procesy w ramach organizacji należy zmienić, żeby mogła ona zaadaptować chmurę. Omówił też sposób przeprowadzenia takiej migracji w Banku Pocztowym.

Efektywniejszy customer management przy użyciu Al/ML omówił Kamil Gosławski, Senior Key Account Manager w firmie CRIF.

Wskazuje się dziś obszary ryzyka jako te, w których wdrożenie sztucznej inteligencji przynosi największą wartość dodaną. Również EBA rekomenduje nowe narzędzia po to, żeby szybciej reagować na zmiany w otoczeniu. Jak podał, w efekcie ich użycia można uzyskać od 5% do 15% wzrostu przychodów, czy też 20% – 40% spadek wskaźnika strat kredytowych. Wspomniał o możliwości korzystania z nowych źródeł informacji i tworzenia nowych scoringów.

Usługi Dodane w aplikacjach bankowych przyszłości przedstawili: Marcin Myszkowski, FSI Offering Lead w GFT Poland i Bartosz Sawicki, dyrektor zarządzający, Banking & Fintech w firmie The Heart.

Klienci chcieliby korzystać z wielu usług, serwisów i subskrypcji, ale frustruje ich mnogość aplikacji, haseł, loginów. Dwie trzecie klientów deklaruje, że chętnie korzystałoby z takich usług z wykorzystaniem jednej konkretnej aplikacji, na przykład bankowej. Ostatnio wiele banków wdrożyło takie usługi jak płatność za parkingi, autostrady lub możliwość zakupienia biletów komunikacji miejskiej.

Są tu dwa podejścia. W jednym banki budują swoje rozwiązania, a w drugim korzystają z usług dostawców.

W aplikacji bankowej może być zaszyta taka usługa lub klient jest przenoszony z niej do zewnętrznej aplikacji związanej z taką usługą.

Usługi dodane nie powinny być zlepkiem przypadkowych ofert, stojących gdzieś obok głównych produktów. Pokazano przykład rozwiązania zintegrowanego z aplikacją.

Czytaj także: BankTech 2023: rozwój technologiczny – cyberbezpieczeństwo – klient – bank

Debata: Czego banki mogą nauczyć się od firm technologicznych?

Debatę moderował Bartłomiej Nocoń, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich, członek zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności w Brukseli.

Uczestniczyli w niej: Joanna Erdman, prezeska zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa; Halina Karpińska, dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium; Monika Kania, Partner & Finnovatika/Fintech Innovation House; Łukasz Kuc, dyrektor Biura Kanałów Cyfrowych w PKO Banku Polskim; Wojciech Mach, CEO w firmie GFT Poland oraz Wojciech Pantkowski, wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

Na wstępie debaty Bartłomiej Nocoń zapytał słuchaczy na sali, kto się zgadza z tezą, że obecnie bank to firma technologiczna z licencją bankową? Jak się okazało, większość uczestników tegorocznego BankTech-u jest o tym przekonana.

Zapytał też, kto zgadza się z tezą, że bank to nadal bank, ale z dobrym upskillem technologicznym. Ta teza znalazła poparcie ok. 30% osób.

Czy w związku z rosnącym szybko warsztatem technologicznym i rozwojem technologii, nie czeka nas podejście typu: więcej czasu na ludzką inteligencję i doradztwo, i czy to nie jest sygnał, że będziemy wracali do korzeni bankowości?

Joanna Erdman stwierdziła, że banki są firmami technologicznymi, ale bardziej uregulowanymi. Osoby obecne na sali mogą bankować, bo wszyscy pewnie mają aplikację bankową w swojej komórce i to jest postęp, który się dokonał, tak naprawdę, w ostatnich 10 latach.

Bank bez technologii nie funkcjonuje, ale też wchodzące nowe technologie są ciągłym wyzwaniem dla banków.

Jej zdaniem banki mogą się nauczyć od firm technologicznych skalowania biznesu. Technologie, jeżeli dzisiaj są wdrażane, to od razu z myślą o tym, jak działać na bardzo dużą skalę. W tym miejscu wskazała na rozwiązania chmurowe.

Jak zauważyła cały czas istnieje granica między tym, co może być chmurze, a tym, czego w chmurze być nie może. O tym decydują regulacje.

Kolejna aktywność firm technologicznych, która może inspirować banki to personalizacja usług.

Wojciech Pantkowski zwrócił uwagę, że bankowość mobilna rozwija się od dekady. W tym czasie pojawiało się wiele produktów, które były przygotowywane przez tygodnie i miesiące, maksymalnie przez okresy półroczne, a nie lata, jak to kiedyś bywało.

Przypomniał słowa założyciela LinkedIn, Reida Hoffmana, który mówił, że jeżeli twoja beta ma za mało błędów, to wypuściłeś ją za późno.

Nie chcemy, żeby aplikacje bankowe miały błędy. Jednak to nie zmienia faktu, że tempo innowacji, rozpoczynania nowych tematów jest zupełnie inne w firmach technologicznych. Wszyscy wiemy jakim łakomym dla nich kąskiem jest sektor bankowy. Firmy technologiczne chcą wchodzić w sektor bankowy i potrafią dotrzeć do klientów, i utrzymać ich lojalność – mówił Wojciech Pantkowski.

Wojciech Mach podkreślił, że ludzie robią się coraz bardziej technologiczni, a technologia zaczyna być coraz bardziej ludzka. Czy nie będzie błędem, że my pójdziemy w stronę technologii – a technologia pójdzie w ludzką stronę? – pytał.

Podał przykład strony z obrazkami weryfikującymi użytkowników „ludzkich”. Strona w ramach kontroli prosi klienta o wybranie obrazków. W tym przypadku sztuczna inteligencja zatelefonowała do administratora tej strony i powiedziała – „przepraszam pana, jestem człowiekiem, jestem niewidomy. Czy może mi pan pomóc w tym, żeby przejść weryfikację?”Administrator ją przepuścił.

Przykład ten pokazuje, że sztuczna inteligencja stała się empatyczna i umiejętnie udaje człowieka.

Bank już nie jest firmą technologiczną z licencją bankową, bo dziś można korzystając z dostępnych technologii „w ciągu miesiąca” zbudować bank – stwierdził Wojciech Mach i podał przykład zbudowania przez GFT w Malezji w pół roku sprawnie funkcjonującego banku.

Z kolei Łukasz Kuc zwrócił uwagę na to, z jakiej działalności firma technologiczna uzyskuje przychody. Jeśli spojrzy się z perspektywy bankowca, który jest w oddziale banku, to nie jest on firmą technologiczną. Z punktu widzenia jego działu w PKO Banku Polskim – to bank jest firmą technologiczną.

Podkreślił różnicę pomiędzy bankiem, który ma już 100 lat historii, i którego punkt jego wejścia do obecnego poziomu technologicznego był inaczej zawieszony, niż dla firmy, która zaczynała od czystej kartki swoją przygodę z technologią.

Jak podkreśliła Halina Karpińska, istnieje bardzo duża różnica pomiędzy tym, jak banki były innowacyjne kilkanaście lat temu a obecnie. To wynika między innymi z przybywających szybko regulacji i ich złożoności. Nie zgodziła się z opinią, że firmom technologicznym wprowadzenie biznesu na rynek zajmuje tylko kilka miesięcy. Podała przykład firm Spotify, Netflix, którym zajęło kilka lat uzyskanie obecnej skali. Po drodze do sukcesu następowało wiele różnych zwrotów w prowadzonych projektach.

Jak oceniła Monika Kania, mamy w Polsce bardzo zróżnicowany rynek i są banki, które przodują w innowacyjności, a drugiej strony duża część rynku nadal operuje na systemach centralnych/ core’bankingowych sprzed ponad 30 lat.

Wspomniała, że jest też zalążek banków, które zdecydowały się działać w modelu IaaS (infrastructure as a service), czy też BaaS (banking as a service). Nie chodzi o to, żeby budować duże portfolio usług BaaS, ale o to, żeby monetyzować technologię, którą dostarczamy do klientów.

W trakcie dyskusji rozmawiano także o innowacyjności polskiego sektora finansowego i jego historycznych dokonaniach. Zastanawiano się czy nadal jest on innowacyjnym sektorem.

Zwrócono uwagę na wejście Apple na rynek, nie tylko płatniczy, ale także rachunków osobistych, co do tej pory było domeną banków.

Rozmawiano o szukaniu wzorców i inspiracji, żeby stawać się jeszcze efektywniejszymi. Banki muszą przedefiniować model swojego działania, ale nie mogą zapominać o tym, że są dla klientów. Klienci przychodzą do banków ze swoimi standardami i banki, przygotowując np. swoje aplikacje bankowe, muszą się do nich dostosowywać, bo inaczej nawet jeśli będą one bardzo dobre, to klienci i tak przejdą do konkurencji.

Jak wskazywano ważna jest również umiejętność szybkiego wycofywania się z prowadzanych zmian, które nie są przyjęte przez klientów.

Czytaj także: BankTech 2023: Ranking Banków „Miesięcznika Finansowego BANK”

Edukacja finansowa WIB – European Money Quiz 2023

W trakcie tegorocznego wydarzenia Horyzonty Bankowości – BankTech (20.06.2023) wręczono także wyróżnienia finalistom Europejskiego Quizu Finansowego.

Waldemar Zbytek, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości zapowiadając ceremonię wręczenia wyróżnień stwierdził, że nie tylko dla bankowości, ale też dla rozwoju – tak jak powiedział Władysław Grabski – nie będzie Polski bez edukacji ekonomicznej.

WIB w imieniu polskiego sektora bankowego wprowadza w życie tę ideę. Jest też organizatorem projektów i konkursów, które mają zasięg dużo szerszy niż krajowy.

BankTech 2023 - EMQ, Waldemar Zbytek
BankTech 2023, Waldemar Zbytek. Fot. Michał Wagner

Europejska Federacja Bankowa od kilku lat realizuje Europejski Quiz Finansowy. WIB i ZBP są jego organizatorami na terenie Polski, zarówno poszczególnych etapów, jak i finału krajowego, a potem trzymane są kciuki za tych, którzy wygrywając finał krajowy – startują w finale europejskim. W tym roku brało w EMQ udział 28 krajów, startowało prawie 40 tys. uczniów.

Waldemar Zbytek przypomniał też o prowadzonym przez WIB projekcie edukacyjnym Bakcyl.

Czytaj także: Jak skutecznie przekazywać najmłodszym Polakom wiedzę o finansach? Europejski sukces uczniów ze szkoły podstawowej w Głogowie

Źródło: BANK.pl